DôchodokPoradňa

Odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch

Možnosť pracovať popri penzii zostane zachovaná

Od januára začne platiť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá umožní odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, resp. po získaní 40 rokoch dôchodkového poistenia. Krátenie penzijnej dávky za predčasný odchod do dôchodku bude 0,3 percenta za každý začatý mesiac až do dovŕšenia dôchodkového veku. A na rozdiel od štandardného predčasného dôchodku budú môcť jeho poberatelia naďalej pracovať, ubezpečuje tlačový odbor MPSVaR.

Rok 2023 ponúkne záujemcom o skorší odchod do penzie dva druhy predčasného starobného dôchodku. V platnosti zostáva model odchodu do penzie o dva roky skôr, pričom k nemu pribudne aj možnosť odchodu do dôchodku po získaní 40 rokoch dôchodkového poistenia. Výška takéhoto dôchodku však bude nižšia z dôvodu krátenia a nie každému žiadateľovi na ňu vznikne nárok. Podmienkou totiž bude penzia najmenej 375,10 eur.

Odchod po 40 rokoch

Ak človek nastúpi do zamestnania v 18 rokoch, do dôchodku môže odísť vo veku 58 rokov. Každý, kto sa rozhodne odísť do penzie za týchto podmienok, bude mať dávku krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr oproti oficiálnemu dôchodkovému veku.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa však nebudú rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia či nezamestnanosti.

Dôchodok po 40 rokoch zníži priemernú penziu aj o 100 eur

 Čítaj tu

Penzia najmenej 375,10 eur

Nárok na dôchodok po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia má vzniknúť v prípade, ak suma predčasného starobného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Po novom bude nutné dosiahnuť výšku predčasného dôchodku aspoň 375,10 eur (v platnosti od 1. novembra 2022) a výšku predčasného dôchodku po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia rovnako najmenej 375,10 eur (v platnosti od 1. januára 2023).

Predčasný dôchodok od novembra po novom

 Čítaj tu

predčasný dôchodok 2023
Možnosť pracovať popri tomto dôchodku zostáva zachovaná, no nič sa nevie o prípadných limitoch na mzdu

Môžem popri tomto dôchodku pracovať?

Tu nastáva kameň úrazu. V zákone č. 352/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a ktorý pojednáva o odchode do dôchodku po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia, sa priamo nepíše o tom, či poberateľ môže popri dôchodku pracovať, a už vôbec nie o tom, či bude jeho mzda limitovaná na 200 eur mesačne, resp. 2400 eur ročne tak, ako je to v prípade predčasného starobného dôchodku.

Otázku, či môže senior, poberajúci tento typ dôchodku, teda naďalej pracovať bez limitov na mzdu, sme položili priamo tlačovému odboru MPSVaR. Odpoveď znela: „Pri predčasnom starobnom dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, ostáva možnosť pracovať popri dôchodku zachovaná.“ Keďže odpoveď z nášho pohľadu nebola príliš jasná, rovnakú otázku sme položili aj Sociálnej poisťovni: „Vzhľadom na skutočnosť, že novela zákona  o sociálnom poistení účinná od 1.1.2023 ešte nebola uverejnená v Zbierke zákonov SR (ku dňu 26.10.2022, pozn. red.) a Sociálna poisťovňa sa ešte len bude pripravovať na jej realizáciu v zmysle schváleného a účinného znenia, nie je možné Vám v súčasnosti poskytnúť  kvalifikovanú odpoveď.

Keď sa však zákon o dôchodku po 40 odpracovaných rokoch pripravoval, počítal s tým, že možnosť pracovného pomeru popri tomto type dôchodku zostane zachovaná bez limitov na mzde.

Do konca roka 2022 by zákon mal byť spracovaný tak, že relevantne zodpovie aj na otázku, či bude v prípade dôchodku po 40 odpracovaných rokoch možný súbeh penzie a nekrátenej mzdy.

S odchodom do dôchodku sa oplatí počkať do budúceho roku

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: MPSVaR, Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button