DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Dôchodok po 40. rokoch zníži priemernú penziu aj o sto eur

Pokiaľ človek odíde do dôchodku o 6 rokov skôr

Od januára bude možné odísť do starobného dôchodku podstatne skôr, ako je tomu teraz. Navrhovaný počet potrebných odpracovaných rokov sa ustálil na počte 40, to znamená, že ak človek riadne pracoval od osemnástich, do penzie môže nastúpiť ako 58-ročný. Dnes by musel čakať na dovŕšenie dôchodkového veku, ktorý je v súčasnosti 64 rokov, resp. by nastúpil do predčasného starobného dôchodku, najskôr však vo veku 62 rokov. No skorší odchod do penzie má aj svoju daň v podobe nižšej dôchodkovej dávky, ktorá je v prípade priemerného dôchodku nižšia až o 111 eur mesačne.

Od januára 2021 určuje vek odchodu do dôchodku tabuľka, ktorá je súčasťou Zákona o sociálnom poistení a presne definuje dôchodkový vek. Zohľadňuje aj matky, ktorým sa vek odchodu do penzie znižuje za každé vychované dieťa o pol roka. Do konca roka je možné požiadať aj o v súčasnosti platný predčasný starobný dôchodok, ale iba za podmienky, že poistencovi do penzie chýba najviac dvadsaťštyri mesiacov. Od januára však pribudne možnosť odísť do dôchodku po 40. odpracovaných rokoch. No nezapočítajú tam roky, ktoré boli spätne doplatené.

Ako si vypočítať vek odchodu do dôchodku

 Čítaj tu

Krátenie dôchodku o 0,3 percenta

Človek, ktorý sa rozhodne odísť do penzie skôr, a teda po 40. odpracovaných rokoch, musí počítať s nižším dôchodkom. Penzijné dávky sa v takomto prípade budú krátiť o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do dôchodku skôr. Krátenie bude nižšie ako je pri súčasne nastavenom predčasnom starobnom dôchodku, kedy sa dávky znižujú o 0,5 percenta za každý mesiac skoršieho odchodu, najviac však za dva roky.

V prípade odchodu do penzie po 40. rokoch, teda napríklad vo veku 58 rokov (t.j. o 72 mesiacov skôr) sa predčasný dôchodok zníži spolu až o 21,6 percenta. V prípade priemerného starobného dôchodku, ktorý je 516 eur, by skorší odchod znamenal zníženie dávky o viac ako 111 eur, na 405 eur mesačne.

Vek odchodu do dôchodku, platný od 1.1.2021

Rok narodenia Muž Žena Žena (1 dieťa) Žena (2 deti) Žena (3 alebo 4 deti)  Žena (5 a viac detí)
1956 62r139dní 62r 139 dní 62r 139 dní 61r 59r 3 m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m

Hľadajú spravodlivú cestu

Novela zákona o sociálnom poistení prešla do druhého čítania, no jednou z pripomienok je práve krátenie výšky penzijnej dávky, pričom oponentom nevadí ani tak zníženie o konkrétne percento, ale skôr počet mesiacov, za ktorý sa zníženie násobí. Ak by totiž odchádzal do predčasnej penzie po 40. rokoch človek vo veku 58 rokov, penzia by sa mu krátila až za 6 rokov, teda za 72 mesiacov. Predčasný dôchodok, ako ho zákon definuje teraz, kráti penziu najviac za 24 mesiacov. Rozdiel vo výške priznaného dôchodku by tak bol enormný.

Koľko odpracovaných rokov štát počíta

 Čítaj tu

Podľa návrhu novely zákona má byť krátenie predčasnej penzie po 40. odpracovaných rokoch vykonané tak, aby súčet výšky vyplatených predčasných starobných a následne starobných dôchodkov, bol približne rovnaký, ako súčet vyplatených len starobných dôchodkov v prípade, že by daná osoba išla do dôchodku po dovŕšení zákonom stanoveného dôchodkového veku. Predpokladá sa, že človek, ktorý odíde do penzie o 6 rokov skôr, bude dostávať dôchodok podstatne dlhšie ako osoba, ktorá nastúpi do starobného dôchodku v riadnom termíne. Súčet ich dôchodkov by preto mal byť približne rovnaký.

Podľa Ústavy SR však už teraz platí, že kto bude chcieť od januára 2023 odísť do dôchodku po 40. odpracovaných rokoch, bude mu to umožnené.

V čom je rodičovský dôchodok spravodlivý

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button