PoradňaPrávne okienkoVšeobecnéZdravie

Poznáte práva pacientov? Nedajte sa odbiť nikým a ničím

Právo ako zdroj informácii pre pacientov

Ak sa chceme dobre starať o svoje zdravie, mali by sme vedieť, aké práva a povinnosti nám ukladá zákon v pozícií pacienta. Iste, poznať svoje práva a povinnosti, platí v celej spoločnosti, v každej oblasti života, ale ak sa nedodržiavajú v zdravotníctve, tak to „bolí“ o niečo viac. Otázka potom znie: „Naozaj poznáme naše práva a povinnosti ako pacienti?

Práva pacientov sa odvíjajú od Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatých Zhromaždením Spojených národov v roku 1948. Prvým dokumentom, ktorý sa zaoberá právami pacientov, bola v roku 1973 Charta práv pacientov vydaná Americkou asociáciou nemocníc. V SR bola schválená Vládou SR prvá charta práv pacientov 01. apríla 2001.

Európska charta práv pacientov

Každý má právo. Ak by sme položili otázku v našich uliciach, či v čakárňach zdravotníckych zariadení, ako ľudia poznajú práva a povinnosti pacientov, boli by sme prekvapení. Čo myslíte, koľko z nich by vymenovalo aspoň polovicu zo svojich práv pacienta?

Európska charta práv pacientov nám zaručuje:

 • Právo na prevenciu
 • Právo na prístup k zdravotníckym službám
 • Právo na informácie
 • Právo vyjadriť súhlas
 • Právo slobodného výberu
 • Právo a súkromie
 • Právo na rešpektovanie pacientovho času
 • Právo na kvalitu
 • Právo a bezpečnosť
 • Právo na inovácie
 • Právo predchádzať utrpeniu a bolesti
 • Právo na zohľadňovanie osobných potrieb
 • Právo sťažovať sa
 • Právo a náhradu škody.

Takéto sú práva a povinnosti nás ako pacientov

Práva a povinnosti vždy vychádzajú zo zákona. Žiaľ, papier znesie veľa. Jedno je hovoriť o právach a povinnostiach a druhá vec je,  ako sú  v praxi dodržiavané. Možno by stálo za to venovať sa im podrobnejšie, ibaže tu a teraz nie je na to priestor. Vypichnem aspoň dve či niektoré z nich.

Dôležitá informácia: Zmena výplaty dôchodkov počas Veľkej noci

Čítaj tu

Informovaný súhlas?

Zákon určuje, kedy sa informovaný súhlas musí a kedy sa nemusí vyžadovať. Mojim cieľom nie je kopírovať text charty práv pacientov, skôr chcem poukázať na to, s čím sa stretávame v praxi. Iste, bude sa to líšiť podľa typu zdravotníckeho zariadenia, podľa lekára, ale v zásade by sme mali podpísať skutočný „informovaný súhlas“. Obyčajne na konci vyšetrenia zaznie z úst lekára alebo sestričky: „Tu to podpíšte!“  „Informovaný“, submisívny pacient tak urobí bez slova. Podpíše bez toho, aby vedel čo podpísal.

práva pacientov
Nebojte sa opýtať svojho lekára na všetko, čomu nerozumiete

Podpísať alebo nepodpísať?

Osobne si myslím, že informovaný súhlas vyžadovať pri každom kontakte lekár – pacient je trochu zbytočné. Alibistické, zákon to však vyžaduje. Ibaže, ak ide o závažné ochorenie, vyžadujúce si ďalšie vyšetrenia alebo operáciu, tak by podpísaniu informovaného súhlasu mal predchádzať rozhovor lekára s pacientom. Pacient by rozhodne mal byť za každých okolností informovaný.

Je možný súbeh dôchodku a PN-ky?

Čítaj tu

Druhá otázka je: „Má na to lekár podmienky, má na to čas?“ Nemá a často mu ho ani nedávame. Pacienti v čakárni šomrú, nadávajú: „Ten človek je tam dlho“, „Čo toľko robia?“ Ak sme v ambulancii my, čas rýchlo uteká a  chceme toho stihnúť veľa. Nielen, aby nás lekár dôkladne vyšetril, ale aby nás aj podrobne informoval.

Má pacient právo sťažovať sa a požadovať náhradu škody?

Iste, má! Dokonca má právo dostať spätnú väzbu, odpoveď. Každý má právo na nezávislé vyšetrovanie svojho prípadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho je tu Antidiskriminačný zákon a Občiansky zákonník.

Top správa: Takto získate príspevok na dovolenku pre seniorov

Čítaj tu

Ibaže, aj tu sa často postavíme na nesprávnu stranu. V niektorých prípadoch nečinne čakáme, pritom náš problém nikto za nás nevyrieši. Na druhej strane často neopodstatnene obviňujeme, medializujeme. Pritom aj tu  platí prezumpcia neviny.

Jedno je však isté, nebojme sa a nedajme sa odbiť. Dbajme na svoje práva čoby pacienti.

Text: Anna Čunderlíková
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button