DôchodokFinančné okienkoPoradňa

Mali ste pravdu, nie v každom meste prispejú seniorom na obedy

Mestské aj obecné úrady vydali svoje stanoviská: Niekde áno, inde nie

Jednou zo zliav určených seniorom je aj dotovanie obedov vydávaných v pracovných dňoch vo vybraných zariadeniach či školských jedálňach. Malo by tomu tak byť v každom meste – no nie je. Na základe množstva pochybností zo strany našich čitateľov – seniorov sme oslovili niektoré mestské úrady s otázkou, či príspevok na stravu pre dôchodcov poskytujú, prípadne, ako si ho možno vybaviť. Zistili sme, že „privilégium“ na zľavnený obedový lístok nie je samozrejmosťou.

O tom, či mesto alebo obec schváli v rámci rozpočtu sociálnu pomoc v podobe príspevku na obed pre seniorov v jedálňach spoločného stravovania, rozhodujú poslanci mestského respektíve obecného zastupiteľstva. Na miestach, kde sú kompetentní schopní vyčleniť na príspevok finančné prostriedky, nie je vybavenie zľavneného obedu podmienené zdravotným stavom a k žiadosti nie je potrebná zdravotná dokumentácia.

O príspevku rozhoduje výška dôchodku

„Mesto Zvolen má 13 zmluvných zariadení, v ktorých sa seniori môžu stravovať na základe súhlasu, ktorý získajú u nás na magistráte, konkrétne na Odbore sociálnych vecí, zdravia a rodiny. Predložiť musia rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, na základe výšky dôchodku im je priznaný príspevok k stravovaniu. Občan – senior podpíše čestné prehlásenie, dá mestu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 a na základe toho mu je vydaný súhlas k stravovaniu“, objasňuje schvaľovací proces PhDr. Martin Svatuška, referent pre styk z verejnosťou za mesto Zvolen. Zároveň dodáva, ako sa výška dotácie presne určuje: „Príspevok k stravovaniu je určený v zmysle VZN mesta Zvolen č. 155 o poskytovaní sociálnych služieb, podľa výšky dôchodku a to nasledovne:

  • ak je dôchodok do 300,99 € výška príspevku je 0,40 € k obedu
  • ak je dôchodok od 301,00 € do 350,99 € výška príspevku je 0,30 €
  • ak je dôchodok od 351,00 € do 400,99 € výška príspevku je 0,20 €
  • ak je dôchodok nad 401,00 € príspevok k stravovaniu sa neposkytuje

Niektoré mestá či mestské časti sú však o niečo štedrejšie a výška dotácie na jeden obed alebo večeru môže dosiahnuť až 1,70 eur pre seniorov s najnižšími dôchodkami. Keďže po poslednej valorizácií (zvyšovaní dôchodkov) mnohým seniorom zanikol nárok na príspevok na obed, kompetentní mysleli aj na tento prípad a svoje tabuľky upravili. Či máte alebo nemáte nárok na daný príspevok vám poradia na mestskom či obecnom úrade.

dotácia na obed pre seniorov
V prípade potreby zabezpečí mesto za menší poplatok donášku teplého jedla priamo domov

Príklad: Výška príspevku na obedy pre dôchodcov pre mestskú časť Bratislava – Ružinov

Výška príjmu (dôchodkovej dávky) Výška príspevku mesta / jeden stravný lístok
do 255,30 € 1,70 €
od 255,31 do 350 € 0,70 €
od 350,01 do 535,30 € 0,50 €
nad 535,30 € 0,30 €

Takto treba požiadať o predčasný dôchodok

Čítaj tu

Budete potrebovať tieto doklady

  • občiansky preukaz na overenie totožnosti,
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku,
  • na mieste tiež podpíšete čestné prehlásenie o splnení všetkých podmienok a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Po podaní žiadosti má mesto 30 dní na jej posúdenie, vyhovenie alebo zamietnutie.

Komu a koľko prispeje mesto na obed alebo večeru?

Čítaj tu

Nie v každej obci myslia na seniorov

V niektorých slovenských mestách je však rozpočet pritesný a na sociálnu pomoc v podobe dotácie na obed jednoducho nezvýši.

Pred časom sa na nás obrátila naša čitateľka p. Ruženka z okresu Nové Zámky s prosbou o informáciu, ako si môže dotáciu na obed vybaviť. Oslovili sme preto príslušný Obecný úrad. Dostali sme žiaľ zamietavú odpoveď: „Dobrý deň, s poľutovaním oznamujeme, že Vašej požiadavke nemôžeme vyhovieť, nakoľko Obec Gbelce v súčasnosti takúto formu sociálnej pomoci neposkytuje,“ oznámila nám prostredníctvom e-mailu Mgr. Beáta Porubská, zo sekretariátu Obecného úradu Gbelce.

Štátny príspevok na dovolenku: Tu sa to naozaj oplatí

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button