DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

S odchodom do dôchodku sa oplatí počkať do januára

Vyššia dôchodková hodnota zabezpečí vyšší dôchodok

Aktuálna dôchodková hodnota je premenná, od ktorej sa odvíja výška priznaného dôchodku. Okrem odpracovaných rokov a osobných mzdových bodov, bude mať vďaka nej poistenec, žiadajúci o priznanie penzie v januári, vyšší dôchodok ako jeho rovesník, ktorému penziu priznali ešte v decembri. Každému, kto sa chystá do penzie, sa preto oplatí so žiadosťou trochu počkať.

Mnoho poistencov, ktorí dovŕšia dôchodkový vek na prelome rokov, sa so žiadosťou o odchod do dôchodku ponáhľajú najmä preto, aby stihli získať vianočný príspevok. Ten bol však v aktuálnom roku vyplatený už v novembri. Väčšine novopriznaným starobným dôchodcom by preto naň nevznikol nárok. Ak si ale kladú otázku, či sa viac oplatí požiadať o odchod do penzie ešte koncom roka, alebo naozaj počkať do januára, odpoveď je jednoduchá – oplatí sa počkať.

Novoročná valorizácia je tŕňom v oku mnohých

Čítaj tu

Aktuálna dôchodková hodnota

Na výpočet dôchodku sa používa takzvaná aktuálna dôchodková hodnota, platná v tom kalendárnom roku, v ktorom si poistenec požiada o odchod do dôchodku. Jej výška sa medziročne zvyšuje, pretože sa odvíja od priemernej mzdy v hospodárstve za tretí kvartál rokov 2020 a 2021. Preto platí, že čím je priemerná mzda za analyzované obdobie vyššia, je vyššia aj aktuálna dôchodková hodnota, a teda je vyššia aj novopriznaná penzia.

Až do konca roka 2021 je suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty 14,2107 eura. Od januára sa predpokladá jej nárast na sumu 14,5040 eura, pričom jej presná hodnota bude známa v decembri.

dôchodok v januári
Dôchodok priznaný v januári bude vždy vyšší ako penzia schválená v decembri

Dôchodok priznávaný v januári je vždy vyšší

Presný výpočet výšky budúcej starobnej penzie je mimoriadne náročný proces, do ktorého vstupuje viacero premenných. Avšak, ak by vznikol nárok na starobný dôchodok žene, narodenej v roku 1959 (2 deti), ktorá odpracovala 40 rokov a jej mzda sa pohybovala na úrovni priemernej, v decembri by jej schválili dôchodok vo výške približne 433 eur. Ak by však počkala a o penziu požiadala až v januári 2022, predpokladaná výška starobného dôchodku by bola o desať eur mesačne vyššia.

Vybavte si po covide kúpeľnú liečbu

Čítaj tu

V každom prípade teda platí, že dôchodok tej istej osoby schvaľovaný v januári, je vždy vyšší ako penzia priznaná v decembri.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button