DôchodokPoradňa

Do dôchodku odchádza ročník 1959 a 1960

Všetko, čo potrebujete vedieť pri odchode do dôchodku

Rok 2022 je rokom, kedy odchádzajú do riadneho starobného dôchodku najmä ročníky 1959, avšak aj matky s tromi a viac deťmi, narodené v roku 1960, dosahujú nárok na penziu práve teraz. Rok 2022 je tiež rokom, kedy vzniká nárok na predčasný dôchodok ročníkom 1960, 1961 ale aj niektorým matkám narodeným v roku 1962.

Odchod do dôchodku je proces, ktorý môže trvať pár dní, alebo sa natiahnuť na niekoľko mesiacov v prípade chýbajúcich dokladov alebo omylov pri jeho vybavovaní. Ako minulý rok, tak aj teraz, prebehlo niekoľko podstatných novelizácií zákona o sociálnom poistení. Preto na dôchodcov, ktorí sa chystajú do penzie tento rok, čaká niekoľko významných zmien, o ktorých by mali vedieť.

Podanie žiadosti

Nový rezervačný systém Sociálnej poisťovne umožňuje objednať si na vybavovanie dôchodku presný termín na ktorejkoľvek pobočke, pričom požiadať online cestou možno o všetky typy dôchodkov. Odpoveď Sociálnej poisťovne, vrátane presného termínu budúcej návštevy, dostane budúci dôchodca v priebehu pár hodín aj s menom pridelenej pracovníčky. K správe je taktiež priložený zoznam tlačív a potvrdení, ktoré je nutné si priniesť so sebou.

Vek odchodu do dôchodku

Od januára 2021 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon o Sociálnom poistení, ktorý zmenil vek odchodu do dôchodku. Už viac ako rok ho definuje presná tabuľka zakotvená v zákone, ktorá posiela ľudí do penzie na základe dátumu narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. V roku 2022 sa vek odchodu do starobného dôchodku nijako nezmenil a v platnosti zostávajú aj všetky zákonom stanovené podmienky potrebné na jeho schválenie. Od dôchodkového veku sa odvíja tiež nárok na predčasný starobný dôchodok.

Vypočítajte si vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

Novopriznané dôchodky budú vyššie

Čítaj tu

Predčasný starobný dôchodok

Okrem dovŕšenia dôchodkového veku musí žiadateľ o predčasný dôchodok spĺňať niekoľko ďalších zákonom stanovených podmienok, konkrétne je potrebné byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky a suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima.

Výška predčasného dôchodku je nižšia

Čítaj tu

Vyšší dôchodok – doplaťte si chýbajúce roky

Čítaj tu

Kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

S blížiacim sa vekom odchodu do dôchodku mnohých zaujíma, koľko rokov kvalifikovaného obdobia starobného poistenia im štát počíta, teda koľko majú „odpracovaných“ rokov. Vďaka tejto informácií vedia v predstihu zistiť, či majú nárok na starobný dôchodok (po 15. odpracovaných rokoch) alebo na minimálnu penziu (po 30. odpracovaných rokoch) alebo im nebodaj nejaký ten mesiac či rok chýba.

Koľko odpracovaných rokov štát započíta

Čítaj tu

Čo presne je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Čítaj tu

Potrebné doklady

Odchod do dôchodku nemusí mať zdĺhavý priebeh. Celý proces značne urýchli pripravenosť všetkých potrebných dokladov. Aj keď sú úrady v dnešnej dobe z veľkej časti digitalizované, Sociálna poisťovňa nemusí disponovať dokumentmi, najmä tými spred roku 2001. Vtedy je nutné hodnoverne doložiť obdobia zamestnaneckého pomeru či výpis z evidencie nezamestnaných. Na odchod do penzie sa odporúča pripravovať aspoň rok vopred pred podaním samotnej žiadosti. Budúci seniori môžu dokonca nahliadnuť do svojho osobného spisu v Sociálnej poisťovni a informovať sa o chýbajúcich osvedčeniach.

Doklady potrebné pri odchode do dôchodku

Čítaj tu

Výška minimálneho dôchodku

Výška minimálnej penzie závisí najmä od počtu odpracovaných rokov, resp. od počtu rokov kvalifikovaného obdobia, čiže dôchodkového poistenia. Najnižšia suma minimálneho dôchodku je po odpracovaní 30-tich rokov stanovená na sumu 334,30 eur s platnosťou od 1. januára 2021, čo predstavuje 33 percent hrubej priemernej mzdy spred štyroch rokov. Za 31 až 39 odrobených rokov sa minimálny dôchodok zvyšuje o 0,02 násobok životného minima a po odpracovaní 40 a viac rokov o 0,03 násobok.

Minimálny dôchodok v roku 2022

Čítaj tu

Dôchodok z II. piliera

O starobný dôchodok z 2. piliera môže požiadať každý sporiteľ, ktorý dosiahol dôchodkový vek, vrátane nároku na predčasný dôchodok. V prípade, že seniorovi bol priznaný dôchodok, môže sa so žiadosťou písomne obrátiť na Sociálnu poisťovňu alebo priamo na svoju dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (DSS). Ak nie je poberateľom penzie, no vek odchodu do dôchodku dovŕšil, môže sa obrátiť výlučne len na Sociálnu poisťovňu. V oboch prípadoch dostane ako odpoveď ponukový list platný 30 dní, v ktorom mu oznámia výšku dôchodku ako aj spôsob jeho výplaty.

Ako požiadať o dôchodok z II. piliera

Čítaj tu

 

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button