DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Tabuľka zvýšenia dôchodkov

Ako sa zvýšia dôchodky v roku 2019

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. 

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2019.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019

Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie najmenej
(eur)
Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie najmenej
(eur)
starobný 8,70 starobný 2,70
predčasný starobný 8,30 predčasný starobný 3,00
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,40 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 2,80
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,20 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,80
vdovský a vdovecký 5,60 vdovský a vdovecký 2,50
sirotský 2,70 sirotský 1,40

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

Ako sa zvýšia dôchodky?

Čítaj tu

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky?

Čítaj tu

Ktoré dôchodky nie je možné valorizovať?

Čítaj tu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: pixabay.com

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button