DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Ktoré dôchodky nie je možné valorizovať

Ako bude postupovať Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2019 automaticky, bez osobitnej žiadosti dôchodcu zvýši (valorizuje) nielen

starobné dôchodky, ale aj predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky.

Presná tabuľka zvýšenia dôchodkov 

TABUĽKA

Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že ak vypláca poistencovi preddavok na dôchodku, tento nie je možné zvýšiť. Takýto dôchodok bude možné zvýšiť až pri jeho definitívnom priznaní, a to buď od 1. januára 2019 alebo odo dňa definitívneho priznania dôchodku v roku 2019.

Počas kalendárneho roka 2019 nebude možné zvýšiť ani tie vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky, ktoré boli vypočítané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý už v roku 2019 bol zvýšený.

Ide o situáciu, keď napríklad:

  • poberateľ starobného dôchodku dostane zvýšený dôchodok od 1. januára 2019, v marci 2019 zomrie a jeho manželka požiada o vdovský dôchodok. Vdovský dôchodok manželky Sociálna poisťovňa vypočíta z už zvýšeného starobného dôchodku manžela, a preto sa jej vdovský dôchodok už nanovo za rok 2019 navyšovať o valorizáciu nemôže.

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

Ako sa zvýšia dôchodky?

Čítaj tu

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky

Čítaj tu

Najčastejšie otázky o dôchodkoch

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?

Odpoveď

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Prečo je v rozhodnutí o zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok uvedené iné obdobie dôchodkového poistenia ako v rozhodnutí o priznaní dôchodku? Prečo mi neboli zhodnotené všetky odpracované roky?

Odpoveď

Mám dôchodok vyšší ako 278,90 eur, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Odpoveď

Ste penzista a v roku 2018 ste pracovali?

Minimálna mzda Príležitostný príjem penzistu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: pixabay.com

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button