DôchodokFinančné okienkoPoradňa

Takto môžete ušetriť: Prehľad seniorských zliav

Bankový účet zadarmo, nižšie dane či doplatky za lieky

Je až zarážajúce, o koľko bežne dostupných zliav si musí senior požiadať sám, mnohokrát dokonca písomne. Našťastie aspoň také zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky automaticky. Počnúc aprílom začal nový kalendárny štvrťrok a seniorom pomaly prichádzajú na účet doplatky za lieky či preplatky na daniach. Na niektoré si však počkáme ďalších 30 až 90 dní.

Prinášame prehľad najaktuálnejších zliav a finančných benefitov určených dôchodcom.

Poisťovne začínajú uhrádzať doplatky za lieky nad hranicou spoluúčasti

V súčasnej dobe prebieha automatické vracanie doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Dôchodcovia spadajú do skupiny poistencov verejného zdravotného poistenia s ochranným limitom vo výške 30 eur. Znamená to, že pacientom seniorom, ktorí za uplynulý kalendárny štvrťrok zaplatili pri nákupe v lekárni viac ako 30 eur na doplatkoch, bude suma nad tento limit vrátená poštovou poukážkou alebo na bankový účet a netreba o ňu písomne požiadať. Suma nad limitom však musí byť vyššia ako 3 eurá.

Čo vás trápi? Aké sú najčastejšie otázky o dôchodkoch?

Čítaj tu

Do limitu spoluúčasti 30 eur sa však nezapočítavajú všetky lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok ale len tie, ktoré:

  • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“, zdravotnícke pomôcky ani dietetické potraviny)
  • sú najlacnejšie na dané ochorenie

Ak ste teda za svoj originálny liek doplatili napríklad 1 euro, ale existuje lacnejšia verzia medikamentu od inej firmy, povedzme s doplatkom 20 centov, na účet vám pribudne práve nižšia suma. Na peniažky sa môžete tešiť najneskôr do konca júla 2019.

Bankový účet bez poplatkov

Nielen dôchodcovia, ale aj ľudia s pravidelným mesačným príjmom nižším ako 400 eur majú nárok na bankový účet vedený bez poplatkov. Ako to však v našom svete býva, takýto benefit vám neponúknu automaticky. Musíte si oň požiadať. Jednou z podmienok, okrem nízkeho príjmu, je aj to, že nesmiete používať žiadny ďalší bankový ani sporiaci účet v inej banke.

Bezplatné alebo zľavnené cestovanie

Bezplatné (alebo zľavnené) cestovanie vlakom prostredníctvom Železničnej spoločnosti Slovensko národného dopravcu (ZZSK) platí nielen v rámci celého územia Slovenskej republiky, ale aj do niektorých krajín EU. Bezplatné cestovanie vlakom pre dôchodcov sa delí na dve kategórie najmä z hľadiska veku.

Ako si vybaviť bezplatné cestovanie vlakom?

Čítaj tu

Dôchodcovia do 62 rokov musia k žiadosti predložiť aj aktuálne potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní akéhokoľvek dôchodku (predčasného starobného, vdovského alebo vdoveckého, invalidného, sociálneho, vdovského výsluhového alebo vdoveckého výsluhového či invalidného výsluhového). Cestujúci nad 62 rokov, bez ohľadu na to, či poberajú niektorý z dôchodkov, za prepravu vlakom v rámci SR neplatia vôbec.

zľavy pre dôchodcov
Poberatelia dôchodkov platia nižšiu daň za psa

Nižšie poplatky za smeti a dane

Seniori vo všeobecnosti majú nárok na zľavu na daň z nehnuteľností, nižší poplatok za psa alebo zvýhodnený poplatok za komunálny odpad. Opäť však platí, že ten, kto sa pýta, dostane zľavu. Kto sa nepýta, platí plnú výšku. Na Mestských či Obecných úradoch sú k dispozícií vyhlásenia zastupiteľstva a oznamy občanom, ktoré o možnosti finančných benefitov pre dôchodcov informujú. Pripravte sa však na to, že získaniu akejkoľvek zľavy od mesta predchádza podanie písomnej žiadosti.

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Čítaj tu

Televízia a rozhlas

Poberatelia akéhokoľvek dôchodku majú tiež nárok na zľavu až 50% za koncesionárske poplatky. Podmienkou je však, že nežijú v spoločnej domácnosti s inou, riadne zárobkovo činnou osobou. Ani tu to nepôjde bez oficiálne podanej žiadosti a bez aktuálneho potvrdenia o výške dôchodkovej dávky zo Sociálnej poisťovne. Môžete však zaslať spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) list s požiadavkou o zníženie povinnej platby na polovicu. Nezabudnite uviesť evidenčné číslo SIPO (alebo variabilný symbol), rodné číslo a kópiu rozhodnutia o výške dôchodku. List pošlite na adresu: Rozhlas a televízia Slovenska, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Text: Alena Kytková
Zdroj: ZSSK, Dôvera
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button