DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Takto sa od januára zdvihnú dôchodky – počítajte s nami

Poradíme, ako si vyrátať čiastku, o ktorú narastie penzia vďaka valorizácií

Aj v roku 2020 stúpnu dôchodky o takzvanú dôchodcovskú infláciu, ktorá predstavuje kompenzáciu medziročného nárastu spotrebiteľských cien. Ako smerodajné sa berú štatistické údaje za prvý polrok aktuálneho roku. Pre rok 2020 teda možno očakávať navýšenie dôchodkov buď o pevnú valorizačnú sumu alebo ich nárast o 2,9 %.

Pevne stanovená suma je daná zákonom a predstavuje 2 % z priemernej mesačnej sumy dôchodkových dávok. Aj budúcom roku bude pre väčšinu penzistov výhodnejšie práve percentuálne navyšovanie. Sociálna poisťovňa posúdi všetky dôchodky samostatne a zvolí výhodnejší spôsob ich zvyšovania pre každého individuálne.

Dôchodky v roku 2020

Čítaj tu

Valorizačné minimum

  • V roku 2020 sa dôchodky zvýšia buď o pevnú garantovanú valorizačnú sumu 9 eur alebo percentuálne o 2,9 %.
  • O spôsobe zvyšovania dôchodku rozhoduje hranica (hraničná suma), ktorá delí pevnú valorizačnú sumu od percentuálnej. Dôchodky pod jej hranicou sa zvýšia o pevnú sumu, naopak, tie, ktoré sú vyššie, porastú percentuálnym spôsobom.
  • Každý typ dôchodku má individuálne stanovenú hraničnú sumu.
  • Pri súbehu viacerých dôchodkov sa každý jeden posudzuje osobitne a k zvýšeniu dôjde u všetkých podľa stanovených pravidiel.
  • Zvyšovanie dôchodkov prebehne automaticky.
  • Rozhodnutie o výške dôchodku doručí Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2020.
  • Poberateľom dôchodkov bude tiež automaticky doplatený rozdiel za dni od 1. januára 2020 do dňa termínu výplaty dávky.

Pevná valorizačná suma, o ktorú sa zvýšia dôchodky v roku 2020

Nekrátené dôchodky Dôchodky krátené z dôvodu súbehu poberania viacerých dôchodkov
Starobný – o 9 € Starobný – o 2,70 €
Predčasný starobný – o 8,70 € Predčasný starobný – o 3,20 €
Invalidný do 70 % – o 4,30 € Invalidný do 70 % – o 1,80 €
Invalidný nad 70 % – o 7,60 € Invalidný nad 70 % – o 2,90 €
Vdovský a vdovecký – o 5,80 € Vdovský a vdovecký – o 2,50 €

Zdroj údajov v tabuľke: eTrend.sk

valorizácia dôchodkov 2020
Pre väčšinu dôchodcov je výhodnejšia percentuálna valorizácia

Hranica, po ktorú sa vzťahuje zvyšovanie dôchodkov o pevnú valorizačnú sumu

Nekrátené dôchodky Minimálna suma zvýšenia v eur Hraničná suma, od ktorej sa používa percentuálne navýšenie
Starobný dôchodok 9,00 310,40
Predčasný starobný dôchodok 8,70 300,10
Invalidný dôchodok do 70% 4,30 148,30
Invalidný dôchodok nad 70% 7,60 262,10
Vdovecký a vdovský dôchodok 5,80 200,10

Posledná šanca využiť bonus 100 eur na zubára

Čítaj tu

Valorizácia dôchodkov krátených z dôvodu ich súbehu v roku 2020

Krátené dôchodky z dôvodu súbehu Minimálna suma zvýšenia v eur Hraničná suma, od ktorej sa používa percentuálne navýšenie
Starobný dôchodok 2,70 93,20
Predčasný starobný dôchodok 3,20 110,40
Invalidný dôchodok do 70% 1,80 62,10
Invalidný dôchodok nad 70% 2,90 100,10
Vdovecký a vdovský dôchodok 2,50 86,30

Zvyšovanie starobných dôchodkov po lopate

Hraničná hodnota, ktorá udáva, či sa starobný dôchodok zvýši o pevnú valorizačnú sumu alebo percentuálne, je penzia vo výške 310,40 eur. Preto dôchodcovia, ktorí poberajú nižší dôchodok, môžu počítať od nového roku s deviatimi eurami k dobru. Pozrime sa však, prečo je pre nich výhodnejší práve spôsob zvyšovania o pevnú valorizačnú sumu.

Dôchodok pod hranicou 310 eur

Mária poberá riadny starobný dôchodok v mesačnej výške necelých 270 eur. Aké zvýšenie môže očakávať od januára 2020? Počítajte s nami:

Starobný dôchodok 270 eur / 100 x 2,9 = 7,83 eur

Keďže výsledok je nižší ako garantovaná pevná valorizačná suma, pani Márii sa dôchodok v budúcom roku zdvihne namiesto o 7,83 eur až o rovných 9 eur a vo výsledku môže očakávať dávku 270 + 9 = 279 eur.

Z uvedeného vyplýva, že všetci dôchodcovia, ktorých mesačný dôchodok je nižší ako 310,40 eur dostanú automaticky od 1. januára 2020 penziu zvýšenú o pevnú sumu, teda o 9 eur. Všetci tí, ktorých dôchodok je vyšší, si môžu veľmi jednoducho vypočítať, ako bude ich penzia v budúcom roku vyzerať pomocou vzorca „Starobný dôchodok / 100 x 2,9“.

Takto pôjdeme do dôchodku v roku 2020

Čítaj tu

Nad hranicou 310 eur

Pán Jozef poberá starobný dôchodok vo výške 495 eur mesačne. O koľko si v budúcom roku prilepší on?

Starobný dôchodok 495 eur / 100 x 2,9 = 14,355 eur.

Keďže výsledok je vyšší ako garantovaná pevná valorizačná suma, pre Jozefa je výhodnejšie percentuálne navýšenie. Od budúceho roku môže počítať s penziou vo výške 495 + 14,355 = 509,36 eur (po zaokrúhlení).

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa, eTrend.sk
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button