DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Takto pôjdeme do dôchodku v roku 2020

Pomôže predčasný dôchodok preklenúť hluché obdobie sporným ročníkom 1958, 1959, 1960?

Sporné ročníky žien narodených v rokoch 1958, 1959 a 1960, ktoré vychovali dve deti, už poznajú vek odchodu do dôchodku. A nielen ony. Po novom ho totiž definuje tabuľka zahrnutá priamo v novele zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne platnosť od 1. januára 2020. Už teraz preto vieme vypočítať, kedy pôjdeme do dôchodku my. Ak nám zostáva menej ako 24 mesiacov, môžeme dokonca požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Konkrétne ženy, ktoré vychovali dve deti a narodili sa v roku 1958, majú nárok odísť do riadnej penzie vo veku 61 rokov a 1 mesiac, ročník 1959 po dosiahnutí veku 62 rokov a 5 mesiacov, narodené v roku 1960 zas vo veku 62 rokov a 9 mesiacov. Mnohým z nich vychádza termín odchodu do starobného dôchodku na rok 2020, iným až o rok či dva neskôr, v závislosti od dátumu narodenia. Dobrou správou však je, že poistenkyniam zároveň vzniká nárok na odchod do predčasného starobného dôchodku, pokiaľ o tento majú záujem. Možnosť nastúpiť do penzie skôr môže mnohým z nich pomôcť preklenúť obdobie dlhodobej nezamestnanosti, veľakrát z dôvodu zníženej pracovnej schopnosti, nepriaznivého zdravotného stavu či nedostatku pracovných ponúk v okolí. A tak neslávne heslo: „Nezamestnaná, chorá a do dôchodku ďaleko,“ má dnes konštruktívne riešenie, pokiaľ to „ďaleko“ znamená obdobie menej ako 24 mesiacov.

Predčasný dôchodok ako riešenie

Predčasný starobný dôchodok je krokom v ústrety ľuďom, ktorým zostáva do riadneho starobného dôchodku najviac 24 mesiacov (resp. 2 roky). Sociálnu poisťovňu oň môžu požiadať tí, ktorí spĺňajú aj ďalšie dve zákonom stanovené podmienky – musia byť dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadali o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Príspevok na dovolenku – najčastejšie otázky

Čítaj tu

Priznaniu predčasného starobného dôchodku predchádza schvaľovací proces. Žiadatelia oň musia požiadať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom písomnej žiadosti, ku ktorej je nutné preukázať nárok na odchod do predčasného starobného dôchodku. Preto, ak zvažujete takúto možnosť, odpoveď na otázku, kedy môžete odísť do predčasnej penzie, objasní tabuľka veku odchodu do dôchodku, ktorá je súčasťou novely zákona (461/2003 Z. z. ) o sociálnom poistení a presne definuje začiatok dôchodkového veku pre jednotlivé pohlavia vrátane počtu vychovaných detí.

Takto pôjdeme do dôchodku od januára 2020

Rok narodenia poistenca Muž Žena Žena, 1 dieťa Žena, 2 deti Žena, 3 alebo 4 deti Žena,5 a viac detí
1943 a menej 60 rokov 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1944 60 rokov 9 mesiacov 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1945 61 rokov 6 mesiacov 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1946 62 rokov 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1947 62 rokov 57 rokov 9 mesiacov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1948 62 rokov 58 rokov 6 mesiacov 56 rokov 9 mesiacov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1949 62 rokov 59 rokov 3 mesiacov 57 rokov 6 mesiacov 55 rokov 9 mesiacov 54 rokov 53 rokov
1950 62 rokov 60 rokov 58 rokov 3 mesiacov 56 rokov 6 mesiacov 54 rokov 9 mesiacov 53 rokov
1951 62 rokov 60 rokov 9 mesiacov 59 rokov 57 rokov 3 mesiacov 55 rokov 6 mesiacov 53 rokov 9 mesiacov
1952 62 rokov 61 rokov 6 mesiacov 59 rokov 9 mesiacov 58 rokov 56 rokov 3 mesiacov 54 rokov 6 mesiacov
1953 62 rokov 62 rokov 60 rokov 6 mesiacov 58 rokov 9 mesiacov 57 rokov 55 rokov 3 mesiacov
1954 62 rokov 62 rokov 61 rokov 3 mesiacov 59 rokov 6 mesiacov 57 rokov 9 mesiacov 56 rokov
1955 62 rokov 76 dní 62 rokov 76 dní 62 rokov 76 dní 60 rokov 3 mesiace 58 rokov 6 mesiacov 56 rokov 9 mesiacov
1956 62 rokov 139 dní 62 rokov 139 dní 62 rokov 139 dní 61 rokov 59 rokov 3 mesiace 57 rokov 6 mesiacov
1957 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov 61 rokov 9 mesiacov 60 rokov 58 rokov 3 mesiacov
1958 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 7 mesiacov 62 rokov 1 mesiac 60 rokov 9 mesiacov 59 rokov
1959 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 5 mesiacov 61 rokov 6 mesiacov 59 rokov 9 mesiacov
1960 63 rokov 63 rokov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 9 mesiacov 61 rokov 10 mesiacov 60 rokov 6 mesiacov
1961 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 63 rokov 62 rokov 2 mesiace 61 rokov 3 mesiace
1962 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 61 rokov 7 mesiacov
1963 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 61 rokov 11 mesiacov
1964 63 rokov 8 mesiacov 63 rokov 8 mesiacov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 3 mesiacov
1965 63 rokov 10 mesiacov 63 rokov 10 mesiacov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov
1966 a viac 64 rokov 64 rokov 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov

Dôchodkový vek mužov vychovávajúcich deti

Rok narodenia Muž, 1 dieťa Muž, 2 deti Muž, 3 a viac detí
1958 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 8 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov
1959 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 10 mesiacov 62 rokov 6 mesiacov
1960 63 rokov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
1961 63 rokov 2 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
1962 63 rokov 4 mesiace 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
1963 a viac 63 rokov 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov 6 mesiacov
dôchodok 2020
Predčasný dôchodok pomôže preklenúť obdobie najmä ročníku 1959

Príkladové situácie sporných ročníkov

Anna, narodená 09. júla 1959, počet vychovaných detí: 2

Pani Anne, podľa novelizovaného zákona, vychádza vek odchodu do dôchodku vo veku 62 rokov a 5 mesiacov. Keďže sa narodila v mesiaci júl v roku 1959, do dôchodku môže odísť najskôr v decembri 2021. V súčasnosti je dlhodobo nezamestnaná, poberá čiastočný invalidný dôchodok, preto zvažuje možnosť odchodu do predčasného starobného dôchodku. Jednou z požiadaviek, ktoré musí spĺňať je, že do riadneho starobného dôchodku jej musí chýbať najviac 24 mesiacov. Túto podmienku pani Anna splní už tento rok, v decembri 2019, a teda si predčasný dôchodok môže pomaly začať vybavovať.

Ako získať príspevok 50 eur na dovolenku

Čítaj tu

Katarína, narodená 16. apríla 1958, počet vychovaných detí: 2

Pani Katke vychádza odchod do riadneho starobného dôchodku na termín po 16. máji 2020, pretože zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku pre ženy narodené v roku 1958 je 62 rokov a 1 mesiac. Je len na nej samotnej, či zvolí predčasný starobný alebo riadny starobný dôchodok.

Dôchodky v roku 2020: Čo nás čaká?

Čítaj tu

Mária, narodená 2. septembra 1960, počet vychovaných detí: 2

Pani Márii vychádza odchod do riadneho starobného dôchodku, podľa nových pravidiel zákona o sociálnom poistení platných od januára 2020, až v júni 2023 (zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku 62 rokov a 9 mesiacov). Do predčasného dôchodku, pokiaľ bola dôchodkovo poistená najmenej 15 rokov ku dňu žiadosti, môže však odísť o dva roky skôr, teda v júni 2021.

Treba mať na pamäti, že mesačná dávka predčasného dôchodku je nižšia ako riadny starobný dôchodok, a preto si treba poriadne vypočítať, či, ako a kedy sa odchod do predčasnej penzie oplatí. Najlepšie vám poradia na pobočkách Sociálnej poisťovne. Dokonca aj na mailové otázky odpovedajú promptne, zvyčajne do 24 hodín.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa, Seniori.pravda.sk
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button