DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Vypočítajte si výšku vianočného príspevku pre seniorov

Pomôže online kalkulačka Sociálnej poisťovne

Vianočný príspevok bude v niektorých prípadoch až dvakrát vyšší, ako tomu bolo po minulé roky. Sociálna poisťovňa zverejnila online kalkulačku, pomocou ktorej si seniori môžu jeho orientačnú výšku vypočítať na počkanie. Pre úplnosť informácií prinášame aj všetky ostatné údaje a podmienky, týkajúce sa sumy vianočného príspevku i jeho vyplácania.

Odstránenie vrások

Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov niektorým poberateľom dôchodku vianočný príspevok za rok 2019.

Vypočítajte si výšku vianočného príspevku – tu

Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku.

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2019 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

Takto sa od januára zdvihnú dôchodky

Čítaj tu

Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera a
 • vyrovnávacieho príplatku Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.
vianočný dôchodok
Výška vianočného príspevku môže v roku 2019 dosiahnuť až 200 eur

Suma vianočného príspevku je

 • 200,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je do 210,20 EUR,
 • od 200,00 EUR do 124,33 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 210,21 EUR do 420,40 EUR a určí sa podľa vzorca

  200,00 – 0,36 x (D – 210,20)

 • od 98,85 EUR do 13,14 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 420,41 EUR do 658,50 EUR a určí sa podľa vzorca

  max{174,52 – 0,36 x (D – 210,20);10}

 kde

 • 200,00 je maximálna suma vianočného príspevku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2019,
 • 210,20 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Vianočný príspevok za rok 2019 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz. Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom. Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.

Dôchodky v roku 2020: Čo nás čaká?

Čítaj tu

Výplata vianočného príspevku

1. Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok bez žiadosti, a to spolu s dôchodkom, ktorý vypláca.

Vianočný príspevok sa vyplatí, ak je dôchodok poukazovaný

 • v hotovosti na pošte v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2019,
 • na účet v banke – v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december 2019,
 • hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december 2019.

Ak Sociálna poisťovňa dôchodok prizná alebo uvoľní jeho výplatu v období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019, vianočný príspevok bude podľa určeného spôsobu poukazovania výplaty dôchodku vyplatený na pošte, prípadne poukázaný na účet v banke alebo do zariadenia sociálnych služieb v deň výplaty sumy doplatku na dôchodku.

Takto sa od januára zdvihnú dôchodky

Čítaj tu

2. Informácie o vianočnom príspevku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno – poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa – Socpoist.sk
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button