PoradňaSociálna poisťovňa

Výška exekučných zrážok z dôchodkov bude nižšia

Ak má senior menej ako 305,28 eur mesačne, exekútor mu na ne nesmie siahnuť

Počnúc januárom 2022 sa mení výška exekučných zrážok z dôchodkov. Dôvodom je nielen valorizácia, ktorá zdvihla penzie o 1,3 percenta, ale tiež zmena rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Po novom sa tak niektorým dôchodcom znížia povinné zrážky z poberanej dávky. No mnohým už exekútor nezoberie nič.

Exekučné zrážky z dôchodku sa znížia tým penzistom, ktorým sa zrážajú takzvané neprednostné pohľadávky. Menej zoberie exekútor aj dôchodcom, ktorým sa zrážajú pohľadávky výživného na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu). Rok 2022 je teda výnimočný v tom, že v predchádzajúcich rokoch sa exekučné zrážky z dôchodku skôr z roka na rok zvyšovali.

Dôchodcovi musí mesačne zostať 305,28 eur

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 218,06 eur na 305,28 eur, čo je 140 % životného minima. Na každú ďalšiu osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, alebo sa o ňu stará, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eur mesačne. K základnej sume na povinného dlžníka sa teda pripočíta aj zvýšenie na vyživovanú osobu.

Predĺžili termíny na očkovanie za odmenu

Čítaj tu

Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Základná suma na povinného (dlžníka) ostáva nezmenená a predstavuje 91,58 eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume na povinného, a to na 76,32 eura mesačne zo súčasných 38,15 eura mesačne.

nižšie exekúcie z dôchodkov
Ak má senior menej ako 305,28 eur mesačne, exekútor mu na ne nesmie siahnuť

Príklad

Ak senior poberá starobný dôchodok vo výške 480,20 eur mesačne a zároveň vyživuje manželku, musí mu od januára po exekúcii zostať 457,92 eur. Táto suma sa odpočíta od sumy dôchodku a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi. V praxi sa teda na tretiny rozdelí suma 22,26 eura.

V čom sa zmenia dôchodky v roku 2022?

Čítaj tu

Keďže idú zrážky na neprednostnú pohľadávku, suma zrážky bude 7,42 eur mesačne. Dôchodca s exekúciou bude tak mesačne dostávať po zrazení exekučných dávok 472,78 eur. Ak ide o prednostnú pohľadávku, penzistovi musí od januára mesačne zostať minimálne 218,06 eur mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu dôchodcom sa chránená suma ešte zvyšuje o 109,03 eur mesačne.

Vybavte si post-covidové kúpele

Čítaj tu

Sociálna poisťovňa v januári 2022 zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa to týka, písomnú informáciu o znížení ich exekučnej povinnosti.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button