DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Vyššie pozostalostné dôchodky

Vdovské a vdovecké penzie sa pravdepodobne dočkajú úpravy podmienok už na budúci rok

Najmenej od roku 2016 neprešli pozostalostné dôchodky ani systém ich prideľovania žiadnou výraznejšou zmenou. Ministerstvo práce už takmer rok avizuje snahu rozšíriť nároky pozostalých na vdovský či vdovecký dôchodok. No zmeniť by sa mala aj ich výška. Rezort práce si dal za cieľ zlepšiť neľahkú finančnú situáciu po smrti manžela či manželky. Nárok by mal vzniknúť aj ľuďom starajúcim sa o deti, neformálnym opatrovateľom a osobným asistentom.

Novela zákona je pripravená na pripomienkovanie a do parlamentu by sa mala dostať už v júli tohto roku spolu s ďalšími kľúčovými otázkami týkajúcimi sa dôchodkovej reformy, ku ktorej sa vláda zaviazala aj v novom programovom vyhlásení pre obdobie 2021 až 2024. Pri pozostalostných dôchodkoch pôjde najmä o zavedenie spravodlivosti pri ich prideľovaní a úpravu podmienok ich poskytovania. Vdovské a vdovecké penzie by tak od budúceho roka mohli byť vyššie.

Krajniakove vyššie dôchodky pre matky

Čítaj tu

Ako je to v súčasnosti?

Vdovský či vdovecký dôchodok sa v súčasnej dobe vypláca v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky súčasne, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov.

Ak je teda napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške bude vyplatený pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu. Pokiaľ teda pozostalá manželka dostáva dôchodok v sume 440 eur a vdovský jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 300 eur, v plnej výške bude dostávať svoju penziu a pozostalostná sa jej bude krátiť o polovicu, teda na sumu 150 eur. Spolu tak bude dostávať 590 eur po dobu najmenej jedného roka.

vyšší vdovský a vdovecký dôchodok
V súčasnosti je výška vdovského či vdoveckého dôchodku približne 60 percent

O pozostalostný dôchodok treba požiadať

Aj keď vdove/vdovcovi nárok na pozostalostný dôchodok vznikne dňom úmrtia partnera, Sociálna poisťovňa tento nezačne vyplácať automaticky. Konanie o priznanie vdovského/vdoveckého dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti, ku ktorej je potrebné priložiť dokumenty dokazujúce nárok na pozostalostnú dávku: sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela a v prípade muža vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou.

Tri nepravdy o pozostalostných dôchodkoch

Čítaj tu

Pripravte sa však aj na to, že Sociálna poisťovňa môže od vás žiadať potvrdenia a prehľady všetkých zamestnávateľov zosnulého, prípadne evidenciu rokov, počas ktorých bol nezamestnaný/a. Všetky žiadosti sú však posudzované prípad od prípadu, a preto sa predstavou poriadnej byrokracie dopredu netrápte.

Takto sa zvýšili dôchodky v roku 2021

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button