DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Vyššie životné minimum sťaží cestu k predčasnému dôchodku

Pred bránami penzie sa ocitne približne 60 žiadateľov

Od júla má opäť vzrásť suma životného minima, a to o 3,90 eur na jednu plnoletú osobu. Jeho zvýšenie však priamo ovplyvní aj žiadateľov o predčasný starobný dôchodok. Jednou z podmienok jeho priznania totiž je, že suma vypočítaného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima. Po jeho zvýšení tak približne 60 žiadateľov nedosiahne uvedenú hranicu a k predčasnému starobnému dôchodku sa preto tento rok nedostane.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze a jeho výška sa pravidelne upravuje k 1. júlu daného roka. Priamo naň je naviazaný nielen nárok na predčasný starobný dôchodok, ale ovplyvňuje tiež výšku daňového bonusu či rodičovský príspevok. Opatrenie o tom, o koľko a či vôbec sa na nadchádzajúce obdobie suma životného minima zvýši, vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dostatočnosť sumy životného minima sa pritom každoročne preveruje tak, že sa vynásobí koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Výsledok sa potom optimalizuje na základe získaných dát a stanoví sa nová výška životného minima na ďalší rok.

Cestujte po Slovensku zadarmo

Čítaj tu

Kým v predchádzajúcom roku stúpla jeho suma medziročne o 4,83 eur, tento rok sa predpokladá jeho zvýšenie len o 3,90 eur, a to na sumu 218,06 eur na jednu plnoletú osobu.

Hranica nároku na predčasný dôchodok sa zvýši

V uplynulom sledovanom období (1. júl 2020 – 30. jún 2021) bola hranica, od ktorej vznikal nárok na predčasný starobný dôchodok 257,80 eur. Od 1. júla sa však očakáva aj jej zvýšenie, a to na sumu 261,70 eur. Budúcim dôchodcom, ktorí sa vďaka vyššiemu životnému minimu ocitnú tesne pod hranicou nároku, žiadosť o predčasný starobný dôchodok v tomto roku zamietnu. Ministerstvo práce však odhaduje, že žiadateľov, ktorých sa zvýšená hranica nároku na predčasný dôchodok dotkne, bude len približne 60.

predčasný dôchodok
Nová hranica nároku na predčasný dôchodok sa drvivej väčšiny žiadateľov nedotkne

Nárast sumy nároku na predčasnú penziu (2018 – 2021)

Dátum priznania dôchodku Suma životného minima (mesačne) Suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok (mesačne)
1. júl 2018 – 30. jún 2019 205,07 eur 246,10 eur
1. júl 2019 – 30. jún 2020 210,20 eur 252,30 eur
1. júl 2020 – 30. jún 2021 214,83 eur 257,80 eur
1. júl 2021 – 30. jún 2022 218,06 eur 261,70 eur

Predčasný dôchodok rieši komplikované situácie

Zlý zdravotný stav či nezamestnanosť sú najčastejšími príčinami toho, prečo ľudia v preddôchodkovom veku uvažujú nad možnosťou predčasného starobného dôchodku. No často zabúdajú, že existuje aj súbeh rôznych nárokov. V prípade dlhodobého ochorenia je možné súčasne poberať nemocenské dávky aj predčasnú penziu, a to až po dobu 52 týždňov. V prípade straty zamestnania sa najskôr vyplatí poberať dávky v nezamestnanosti počas šiestich mesiacov a až potom požiadať o predčasný starobný dôchodok. Jednak sa môže človeku pošťastiť zamestnať sa aj vo vyššom veku, v každom prípade si ale spomínaným polročným odkladom zbytočne nezníži výšku budúceho predčasného či starobného dôchodku.

Zmenou zákona vznikol mnohým nárok na predčasný dôchodok

Čítaj tu

Všetky podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

  1. najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
  2. chýbajúce najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
  3. suma predčasného starobného dôchodku ku dňu podania žiadosti o jeho priznanie je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu,
  4. žiadateľ nie je zamestnaný, nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť ani inú pracovnú činnosť v niektorom pracovno-právnom vzťahu mimo pracovného pomeru (napr. dohoda).

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button