DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Aká bude výška 13. dôchodku?

Hranica, od ktorej sa odvíja, sa zvýši spolu so životným minimom

Hranica, podľa ktorej sa určuje aj minimálna či maximálna výška trinásteho dôchodku, závisí od sumy životného minima, pričom jeho výška sa každoročne upravuje vždy k mesiacu júl bežného kalendárneho roka. Inak tomu nebude ani tento rok.

Od 1. júla 2022 vzrastie suma životného minima. V predchádzajúcom období (1. júl 2021 až 30. jún 2022) bola jeho výška stanovená na 218,06 eur na jednu plnoletú osobu. Predpokladá sa, že životné minimum tento rok vzrastie o 15 eur, na sumu 233,10.

Najvyšia dávka bude 300 eur

Od životného minima sa odvíja aj výška trinásteho dôchodku, pretože jeho suma stanovuje hranicu, do ktorej je seniorom vyplatený maximálny možný 13. dôchodok, ktorého najvyššia suma je 300 eur. Dostanú ho dôchodcovia, ktorých úhrn všetkých poberaných dôchodkov neprevyšuje hranicu životného minima, a teda predpokladaných 233,10 eur.

13. dôchodky vyplatia jednorazovo v júli

Čítaj tu

Najnižšia 50 eur

Suma najvyššieho trinásteho dôchodku sa potom ďalej priamo úmerne znižuje v rozpätí od 300 eur až po jeho najnižšiu sumu, ktorá predstavuje 50,01 eur pre poberateľov penzie nad hranicou 927,60 vrátane. Tá sa rovnako, ako najnižšia hranica, upravuje na základe sumy životného minima a uvedená suma je orientačná.

On-line kalulačka

Sociálna poisťovňa avizuje, že pre poberateľov penzijných dávok pripravuje aj on-line kalkulačku, pomocou ktorej si bude možné vypočítať presnú výšku trinásteho dôchodku.

výška trinástych dôchodkov
Najnižšia suma 13. dôchodku zostáva nezmenená – 50 eur.

Predpokladaná výška trinásteho dôchodku

Pozrite si predpokladanú výšku trinásteho dôchodku odvodenú od sumy poberanej penzie, resp. úhrnu všetkých poberaných dôchodkov.

Poberaná penzia (v eurách)  Predpokladaná výška 13. dôchodku
199,50 300,00
200,00 300,00
204,70 300,00
210,00 300,00
218,06 300,00
233,10 300,00
235,00 299,30
278,90 238,50
304,90 274,20
325,10 270,60
369,60 250,90
389,90 243,70
409,40 235,50
438,50 226,20
452,40 221,10
461,20 217,90
494,40 205,90
519,00 197,10
529,80 193,20
555,30 184,00
572,40 177,90
601,30 167,40
658,50 146,90
693,20 134,40
751,40 113,40
795,50 97,50
803,60 94,60
852,90 76,90
909,30 56,60
912,60 55,40
913,00 55,20
927,60 50,00

Termín vyplatenia

Očakáva sa, že trináste dôchodky budú vyplatené spolu s júlovou penziou.

Bezplatné vstupy do pamiatok a vlaky zadarmo

Čítaj tu

Nárok na 13. dôchodok

Nárok na trinásty dôchodok majú všetci poberatelia penzijných dávok:

  • poberateľ starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • výsluhového dôchodku,
  • vdovského dôchodku,
  • vdoveckého dôchodku,
  • sirotského dôchodku a
  • sociálneho dôchodku, ktorý má nárok na výplatu dôchodku v novembri 2021.

Zvyšovanie dôchodkov v rokoch 2022 a 2023

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button