Finančné okienkoPoradňa

Ako si privyrobiť a neporušiť pritom zákon?

Príležitostný príjem a strašidelné pokuty za neoprávnenú činnosť

Občasné privyrobenie si popri dôchodku predajom alebo službami nie je pre našu legislatívu problém, pokiaľ svojím „podnikaním“ dôchodca nezarobí ročne viac ako 500 eur a nevykonáva ho sústavne. Ak však zarobí viac a rozhodne sa nepodať daňové priznanie a svoje príjmy neprizná, svojím konaním poruší zákon. Konať protiprávne však môže aj tým, že si privyrába sústavne, a to bez živnostenského oprávnenia, kedy mu hrozia sankcie od 1659 eur až po neuveriteľných 3319 eur v prípade remeselných a viazaných živností.

Privyrobiť si občasným strážením detí, upratovaním domácnosti, doučovaním či maľovaním, sťahovaním či kosením alebo predajom ručne robených výrobkov a prebytkov zo záhrady určite môžete, avšak platia dve dôležité pravidlá. Prvým z nich je dbať na to, že danú činnosť nevykonávate sústavne, ale príležitostne, náhodne alebo občasne. To znamená, že ju nijako nepropagujete a neplánujete. Tým druhým je ustrážiť si výšku „bočných príjmov“ a keď presiahnu zákonom stanovený limit, v tomto prípade 500 eur ročne, svoje príjmy riadne zdaníte.

Kedy majú invalidní dôchodcovia nárok na minimálny dôchodok?

Čítaj tu

Potrebujem živnosť?

Živnosť je totiž zákonom definovaná ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Dôraz je pritom kladený na slovo „sústavne“. Ponúkať opravu domácich spotrebičov či upratovacie služby na internete sa už klasifikuje ako sústavná činnosť a môže vás pri tom sledovať pozorné oko neprajníka. Keď vás však suseda nečakane požiada o pomoc v domácnosti za finančnú odmenu, ide o činnosť náhodnú a príjem čisto príležitostný. Existujú však aj situácie, keď spadá zárobok napríklad z predaja výrobkov, prebytkov zo záhrady alebo služieb do úplne inej kategórie a podnikanie tak nevyžaduje živnostenské oprávnenie vôbec.

dôchodca príležitostný príjem
Ročne si môžete privyrobiť až 500 eur bez nutnosti zaplatiť dane

Príležitostný príjem v medziach zákona

Živnostenské oprávnenie nepotrebujete ani ak predávate prebytky zo záhrady, huby, kvety, bylinky, lesné plody alebo výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti či produkcie. Patrí sem aj predaj vajec alebo orechov, džemov, čajových zmesí ale aj sena či iné dosahovanie príjmu z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva či občasný prenájom hnuteľného majetku. Zopakujeme, že živnosť nepotrebujete ani na príležitostné upratovanie, doučovanie, stráženie detí či starostlivosť o záhradu.

Tri dôvody, prečo poisťovňa neschváli návrh na kúpele

Čítaj tu

Zákon však nekompromisne dbá práve na definíciu slovného výrazu – príležitostne. Ak teda máte pocit, že služby, ktoré poskytujete, sa nedajú nazvať občasnými, ale nesú známky sústavnosti a nebodaj sa propagujete pomocou inzerátov či internetu, poraďte sa vo vašom vlastnom záujme na daňovom úrade. Hrozia vám totiž pokuty od 1659 eur až po neuveriteľných 3319 eur v prípade remeselných a viazaných živností. Ani tu nezabúdame, že náš príležitostný príjem je oslobodený od povinného zdanenia len do výšky 500 eur ročne.

Pýtajte si u lekára tento recept

Čítaj tu

Umelecká činnosť

Legislatíva definuje aj „činnosť podľa autorského zákona“, na ktorú živnostenské oprávnenie rovnako nepotrebujete. Môžete predávať vlastnoručne vyrobené výrobky, či už textilné, drevené, drôtené, kožené alebo napríklad aj domáce mydlá, sviečky, kytice, vence. Pod autorský zákon spadajú tiež príspevky do novín a časopisov, či vytvorenie akéhokoľvek umeleckého diela napríklad výtvarného či hudobného. Aj v tomto prípade ale platí, že od dane z príjmov fyzických osôb ste oslobodení len v rámci ročného zárobku do výšky 500 eur. Akýkoľvek vyšší príjem je nutné priznať, ak nemáte záujem o opletačky so zákonom.

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button