KúpelePoistenieZdravie

Tri dôvody, pre ktoré poisťovňa neschváli návrh na kúpele

Podceňovať schaľovacie podmienky sa nevypláca

Zdravotná poisťovňa má presne 30 dní na to, aby pacientovi schválila či zamietla návrh na kúpeľnú starostlivosť. Veľakrát je mesačné čakanie o napätí z výsledku. Pokiaľ sa bezpodmienečne radíte k pacientom, ktorí majú na liečenie zo zákona nárok, je na mieste čo možno najviac eliminovať riziko jeho zamietnutia. V niektorých prípadoch totiž úrady nemôžu konať inak, len návrhu nevyhovieť. Čoho sa teda pri vybavovaní kúpeľnej liečby vyvarovať?

 

Na vypĺňaní a doručení návrhu na kúpeľnú starostlivosť sa podieľajú spoločne ako lekár, tak aj pacient samotný. Do schvaľovacieho procesu však následne vstupuje zdravotná poisťovňa, ktorá ho pacientovi buď potvrdí alebo zamietne, pridržiavajúc sa legislatívnych podmienok. Za neschválením kúpeľnej liečby sa skrýva viacero faktorov. Často už v samotnom zárodku pochybí lekár, no mnohokrát za ním stojí aj nezodpovednosť pacienta, nehovoriac o tom, že vás poisťovňa bude vnímať ako zdravého.

Chyba na strane lekára

Ani lekári nie sú neomylní a nezriedka sa stáva, že za zamietnutím stojí chybne vyplnený návrh na liečenie. Stačí, ak uvedie nesprávnu indikačnú skupinu, alebo žiada liečenie na diagnózu, ktorá nie je na zozname povolených chorôb. Ďalším omylom môže byť požadovanie ústavnej starostlivosti v kúpeľnom zariadení, v ktorom sa dané ochorenie nelieči. Odporúčame preto, ešte pred samotnou konzultáciou s lekárom, urobiť si malý prieskum. Zisťovať by ste mali najmä to, v ktorých kúpeľoch poskytujú zdravotnú starostlivosť konkrétne na vašu nemoc. Pacienti majú totiž právo, okrem iného, vybrať si na kúpeľnú liečbu lokalitu, konkrétne zariadenie aj ročné obdobie.

kúpele seniori
Nepodceňujte podmienky schvaľovacieho procesu

Zbytočná nezodpovednosť pacienta

Darmo budete v rukách držať správne vypísaný návrh na kúpeľnú liečbu. Ak ho zdravotnej poisťovni nedoručíte včas, prepadne. Lekár je ten, ktorý tlačivo potvrdí, avšak za jeho včasné podanie je zodpovedný len pacient sám. Každý návrh má totiž svoju platnosť a obvykle je nutné ho doručiť poisťovni najneskôr 4 až 6 týždňov pred jej vypršaním! Doba platnosti je obvykle závislá od konkrétnej indikácie. Napríklad pacienti po operácií môžu návrh podať do 6. mesiacov po prepustení z nemocnice, respektíve do 12. mesiacov v prípade indikačnej skupiny B. Pri niektorých diagnózach (napríklad onkologických ochoreniach) však platí až 24 mesiacov od ukončenia liečby. Opýtajte sa preto vždy lekára na dátum skončenia jeho platnosti.

Ako si jednoducho vybaviť kúpele

Čítaj tu

Kúpeľom musí predchádzať sústavná liečba

Ľudia, ktorí najviac potrebujú liečenie a trpia najčastejšie civilizačnými ochoreniami alebo chorobami z povolania, sa ľahko vzdávajú. Všetci svorne časom dospejú k záveru, že nemá zmysel chodiť neustále k lekárovi, napriek bolestiam či ťažkostiam. Vedia už vopred, že nad ich diagnózou bezmocne mávne rukou, predpíše im lieky či skonštatuje, že lepšie to už nebude. A pacient k nemu prestane chodiť. Omyl. Najčastejšie totiž schvália pobyt v kúpeľoch ľuďom, ktorých liečba je sústavná! Inými slovami tým, ktorí sa u lekára objavujú a „sťažujú“ v naozaj pravidelných intervaloch. Veď ktorá zdravotná poisťovňa by dobrovoľne odobrila návrh na kúpeľnú liečbu pacientovi, ktorý sa u lekára pol roka či rok neukázal? Taký pacient je v ich očiach jednoducho zdravý.

Ako požiadať o predčasný dôchodok

Čítaj tu

Kúpele každý rok? Skôr nie ako áno

Kúpeľnú liečbu pacientovi zamietnu aj v prípade, že o ňu žiada každý rok. Za niektoré diagnózy je kúpeľná starostlivosť pri indikačnej skupine A aj B plne hradená poisťovňou len každé dva roky. Pri iných ochoreniach či pooperačných a poúrazových stavoch je to jedenkrát ročne. Nezaškodí urobiť si menšiu informačnú sondu vopred. Kedykoľvek sa totiž s otázkami môžete obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu.

Valorizácia dôchodkov prebehla, no nie všetci dôchodcovia dostali vyššiu penziu

Čítaj tu

V neposlednom rade neschvália kúpeľnú liečbu ani pacientovi, ktorý je neplatičom alebo zdravotná poisťovňa eviduje dlh z minulosti na odvodoch.

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button