DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Dôchodky sa od nového roka zvýšia o 11,8 percenta

Valorizácia sa dotkne aj niektorých minimálnych penzií

Viac ako 1,4 milióna dôchodcov dostane v januári vyššie dôchodky. Tie sa budú valorizovať o 11,8 percenta, čo je najvyššia suma za posledné roky. Priemernému starobnému dôchodcovi vzrastie penzia o 61 eur. Môže za to vysoká dôchodcovská inflácia za I. polrok aktuálneho roka, ktorá kopíruje enormný nárast cien tovarov a služieb.

Dôchodky sa totiž v roku 2023 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2021. Štatistický úrad SR potvrdil, že v priemere za šesť mesiacov roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa index spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov zvýšil o 11,8 percenta. Dôchodkové dávky sa preto budú zvyšovať práve o 11,8 percenta.

Valorizácia minimálnych dôchodkov

Valorizácia minimálnych dôchodkov prebieha podľa osobitného mechanizmu, ktorý môže obísť mnohé penzijné dávky a tie sa nezvýšia ani o jedno euro. Nezvyšuje sa totiž hodnota minimálneho dôchodku ako takého, ale skutočná penzia priznaná Sociálnou poisťovňou. Ak je dávka po zvýšení stále nižšia ako minimálny dôchodok, penzia sa nezvýši. Ak je však vyššia, dôchodok sa zvalorizuje. Budúci rok sa ale očakáva nárast aj niektorých minimálnych dôchodkov, pretože dvojciferná valorizácia zachytí aj nižšie penzie, najmä tie od 300 eur vyššie. Netreba však zabúdať, že sumy minimálnych dôchodkov za rozličný počet odpracovaných rokov sa líšia. A tak aj zdanlivo vyšší dôchodok môže byť klasifikovaný ako minimálny a valorizovať sa podľa osobitných predpisov.

2023: Viac o valorizácii minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Príklady valorizácie min. dôchodku

1.

Výška priznanej penzie
286,00 eur
Valorizácia 11,8 %   + 33,75 eur
Dôchodok po valorizácii            319,75 eur
Priznaný minimálny dôchodok 334,40 eur

Keďže priznaný minimálny starobný dôchodok je vyšší ako penzia po novoročnej valorizácií (2023), tomuto dôchodcovi sa penzia ani s príchodom nového roku nezvýši.

2.

Výška priznanej penzie 305,00 eur
Dôchodok po valorizácii 11,8 %  + 36 eur
Dôchodok po valorizácii 341 eur
Priznaný minimálny dôchodok 334,40 eur

V tomto prípade sa seniorovi minimálny dôchodok zvýši o 6,60 eura mesačne, keďže suma jeho dôchodku po valorizácií je vyššia ako štátom garantovaný minimálny dôchodok.

Valorizácia ostatných dôchodkov

Viac ako 1,4 milióna penzistov ale od januára dostane na dávkach viac peňazí. V prípade dôchodcov, ktorí poberajú priemerný starobný dôchodok (512,93 eur), pôjde o nárast o takmer 61 eur mesačne. Aj keď vyššie číslo vzbudzuje dojem skokového navýšenia penzií, v skutočnosti len skopíruje enormný nárast cien tovarov a služieb.

Príklady valorizácie niektorých penzií od 1. januára 2023
Výška priznaného dôchodku Penzia po valorizácii 11,8% Nárast penzie v eurách
350 391,30 41,30
400 447,20 47,20
500 559,00 59,00
600 670,80 70,80
700 782,60 82,60
800 894,40 94,40
900 1006,20 106,20

Štrnásty dôchodok bude len čiastočný

 Čítaj tu

Súbeh dôchodkov

V prípade poberania viacerých druhov dôchodku súčasne, sa budú valorizovať obe dávky. Ak teda senior dostáva starobný dôchodok napríklad vo výške 425 eur a zároveň poberá vdovský v sume 178 eur, valorizácia súbehu penzií bude vyzerať nasledovne:

Starobný dôchodok vo výške 425 eur sa zvýši o 50,15 eura na 575,15 eura. Vdovský vzrastie z pôvodnej sumy 178 eura o 21 eur na 199 eur. Dôchodca teda bude po novom mesačne dostávať o 71,15 eur viac, čiže 774,15 eur.

Rodičovský dôchodok vyplatia v roku 2023 jednorazovo

 Čítaj tu

Zvyšovanie je automatické

O zvýšenie penzie nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ju prepočíta a zvýši automaticky. Prvýkrát budú vyplatené už v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button