DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Schválili čiastočný 14. dôchodok

Jednorazovú finančnú pomoc dôchodcom

Vláda v pondelok (26. september) schválila jednorazovú finančnú pomoc pre seniorov. Z troch navrhovaných alternatív sa dohodli na tretej možnosti, tzv. čiastočnom 14. dôchodku. Dôchodcovia tak môžu v novembri počítať s čiastkou v sume 70 percent z 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplácala ešte v júli.

Mechanizmus výpočtu, pomocou ktorého sa určí suma 14. dôchodku, sa v porovnaní s výpočtom 13. dôchodku meniť nebude. Výška jednorazovej protinflačnej pomoci sa bude pohybovať v plánovanom rozmedzí od 35 až po 210 eur. Štrnástu penziu dostane spolu 1 435 000 poberateľov všetkých dôchodkov a priemerná suma pre každého z nich sa odhaduje na 144,70 eur. Zo štátneho rozpočtu tak bude vyčlenených najmenej 207,6 milióna eur. Vláda návrh schválila a dohodla sa tiež na odsúhlasení parlamentom v zrýchlenom legislatívnom konaní.

2023: Valorizácia minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Výška 14. dôchodku

Výška „štrnásteho dôchodku“ sa počíta rovnakým spôsobom ako trinásta penzia. Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta suma životného minima (234,42 eura). Suma, ktorú penzista týmto výpočtom dostane, sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výsledok sa napokon odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Z takto vypočítanej sumy dostane penzista 70 percent.

Dôchodcovia s najnižším dôchodkom teda dostanú najvyššiu možnú sumu, a to 210 eur. Tých je však minimum. Najviac seniorov poberá penziu, ktorá sa pohybuje pod úrovňou priemerného dôchodku, z čoho vyplýva, že najviac bude vyplatených 14. dôchodkov v sume okolo 140 eur. Jeho výška však bude ďalej klesať v závislosti od výšky poberaných dávok. Čím je penzia vyššia, tým nižšia bude finančná pomoc od štátu. Dôchodcovia s najvyššími penziami dostanú len 35 eur.

Výška dôchodku 14. dôchodok
234,42 € (suma životného minima) 210 €
300 € 193,48 €
400 € 168,28 €
500 € 143,08 €
515 € (priemerný dôchodok) 139,30 €
600 € 117,88 €
700 € 92,68 €
800 € 67,48 €
900 € 42,28 €
927,40 € 35 €

Vyplácanie a nárok na dávku

Poberateľom starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sociálneho dôchodku vyplatí 14. penziu Sociálna poisťovňa v novembrovom výplatnom termíne. Výsluhové penzie vyplatí Ministerstvo vnútra. Každý penzista dostane iba jeden 14. dôchodok, napriek tomu, že poberá viacero penzii súbežne. Každému budú dávky prepočítané a vyplatený bude ten dôchodok, ktorý je najvýhodnejší, resp. naň vzniká právny nárok.

Nárok na štrnásty dôchodok majú ale iba tí dôchodcovia, ktorým bol najneskôr do 30. októbra priznaný akýkoľvek typ dôchodku.

Dôchodok po 40. rokoch zníži penziu aj o 100 eur

 Čítaj tu

Exekučné zrážky

Tak isto, ako na trinásty dôchodok, ani na čiastkovú štrnástu penziu nesmie siahnuť exekútor a dôchodcom bude vyplatená v plnom rozsahu.

Dôchodok zo zahraničia – oznamovacia povinnosť

Dôchodcovia, ktorí poberajú penziu aj zo zahraničia, musia každý rok oznámiť jej výšku Sociálnej poisťovni, aby úrady dokázali určiť správny výpočet čiastočného štrnásteho dôchodku. Posledný termín na oznámenie dôchodkov vyplácaných z cudziny a dávky vyplácanej z cudziny, je stanovený na 10. október 2022.

Takto sa zvýšia dôchodky počas najbližších mesiacov

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button