Všeobecné info

Rodičovský dôchodok za rok 2023 vyplatia jednorazovo

Avšak Sociálna poisťovňa má na to čas až do 30. septembra budúceho roku

Vláda v stredu schválila rodičovský dôchodok. Jedná sa o ďalšiu penzijnú dávku, určenú pre dôchodcov, ktorí vychovali jedno a viac detí, a tie zároveň v roku 2021 odvádzali odvody do Sociálnej poisťovne. Seniorom rodičom tak od januára pribudne k už poberanej penzii aj nový typ dôchodku – rodičovský. Budúci rok ho však vyplatia jednorazovo za celý rok naraz, od roku 2024 už plánujú zaviesť jeho pravidelné vyplácanie v mesačných intervaloch.

Rodičovský bonus sa bude od januára týkať 136-tisíc dôchodcov s jedným dieťaťom, 426-tisíc s dvomi deťmi, 181-tisíc s tromi, 46-tisíc so štyrmi a 27-tisíc dôchodcov s piatimi a viac deťmi.

Výška rodičovského bonusu

Výška rodičovského bonusu závisí od príjmu dieťaťa a predstavuje 1,5 percenta jeho hrubej mzdy pre matku a 1,5 percenta pre otca. Pri priemernej mzde, ktorá vlani dosiahla hranicu 1171 eur, by to znamenalo rodičovský bonus vo výške 18 eur mesačne na každého rodiča. Pri dvoch vychovaných deťoch sa rodičovský dôchodok zdvojnásobí a dôchodcovi zdvihne mesačnú penziu o viac ako 35 eur.

Vláda však vo svojom návrhu určila tiež strop na maximálnu výšku rodičovského dôchodku. Ten sa má počítať najviac z 1,2–násobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Pri jej hodnote za rok 2021 (1171 eur) by teda maximálny rodičovský dôchodok pre jedného seniora a za jedno dieťa mal byť nanajvýš 21 eur.

Rodičovský dôchodok však budúci rok nebude vyplácaný mesačne, ale jednorazovo. To znamená, že seniori ho dostanú za celý rok 2023 vyplatený naraz, v jednej sume, a to najneskôr do 30. septembra budúceho roku.

Pravda o slovenských dôchodkoch

 Čítaj tu

Ak dieťa zarába: Ročný rodičovský bonus v eur
646 + 120 eur
800 + 144 eur
1000 + 180 eur
1211 + 218 eur
1453 + 262 eur
1600 + 262 eur
1800 + 262 eur
2000 + 262 eur

Schválili čiastočný 14. dôchodok

 Čítaj tu

Viac detí, vyšší rodičovský bonus

Rovnako matky, tak aj otcovia, dostanú rodičovský bonus za všetky svoje deti, ktoré v roku 2021 zaplatili odvody do Sociálnej poisťovne čo i len za jeden deň.

135-tisíc dôchodcov s jedným dieťaťom

Keď dieťa zarába v hrubom Ročný rodičovský bonus
800 + 144 eur
1000 + 180 eur
1211 + 218 eur
1453 + 262 eur

426-tisíc dôchodcov s dvomi deťmi

Keď deti zarábajú v hrubom Ročný rodičovský bonus
800 + 800 + 288 eur
1000 + 1000 + 360 eur
1211 + 1211 + 436 eur
1453 + 1453 + 524 eur

181-tisíc dôchodcov s tromi deťmi

Keď deti zarábajú v hrubom Ročný rodičovský bonus
800 + 800 + 800 + 432 eur
1000 + 1000 + 1000 + 540 eur
1211 + 1211 + 1211 + 654 eur
1453 + 1453 + 1453 + 786 eur

46-tisíc dôchodcov so štyrmi deťmi

Keď deti zarábajú v hrubom Ročný rodičovský bonus
800 + 800 + 800 + 800 + 576 eur
1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 720 eur
1211 + 1211 + 1211 + 1211 + 872 eur
1453 + 1453 + 1453 + 1453 + 1 048 eur

S odchodom do dôchodku sa oplatí počkať do januára

 Čítaj tu

Čo je rodičovský dôchodok

Rodičovský bonus je ďalší dôchodok, ktorý budú seniori poberať popri starobnom dôchodku. Vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa automaticky už od roku 2023, a to podľa údajov v registri fyzických osôb pre biologického rodiča a osvojiteľa, v prvom roku jednorazovo za celý rok naraz, od roku 2024 formou mesačných penzijných dávok.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button