DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Od januára zavedú rodičovský dôchodok

Prezidentka podpísala dôležité zákony týkajúce sa penzií

Od januára nadobudne platnosť posledná časť novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá prinesie zmeny najmä do dôchodkového systému. Prezidentka v utorok (25.10.2022) podpísala zavedenie rodičovského dôchodku, odchod do penzie po 40. odpracovaných rokoch, naviazanie penzijného veku na strednú dĺžku dožitia, ale aj znížene aktuálnej dôchodkovej hodnoty zo 100 na 95 percent, ktorá negatívne poznačí najmä novopriznané dôchodky.

Rodičovský dôchodok predstavuje finančné prilepšenie pre seniorov, ktorí vychovali deti a tie zároveň pracovali, resp. odvádzali odvody, aspoň jeden deň v roku 2021. Od januára sa bude týkať 136-tisíc dôchodcov s jedným dieťaťom, 426-tisíc s dvomi deťmi, 181-tisíc s tromi, 46-tisíc so štyrmi a 27-tisíc dôchodcov s piatimi a viac deťmi.

Aký rodičovský dôchodok čakať, ak mám jedno, dve, tri alebo viac detí

 Čítaj tu

Zmena vo vyplácaní

Pôvodne mal byť vyplácaný mesačne spolu s ostatnými druhmi penzie. Pre krátkosť času a zložité prevedenie do praxe však bude v prvom roku, t.j. 2023, vyplatený jednorazovo, za celý rok naraz. Čo poteší už menej, je, že Sociálna Poisťovňa má na jeho vyplatenie čas až do 30. septembra 2023. A tak pôvodne avizované prilepšenie hneď v úvode roka nebude. Mnohí seniori sa ho dočkajú až po pár mesiacoch. Vyplácať sa bude automaticky bez nutnosti požiadať oňho.

O vyplatení rodičovského bonusu však rozhoduje dieťa. Pokiaľ si dieťa vyberie, že chce rodičovský bonus dávať svojim pestúnom, bude mať možnosť oznámiť to do konca februára 2023. Ak dieťa nebude chcieť venovať časť svojich odvodov nikomu, rovnako to oznámi do konca februára budúceho roka.

rodičovský bonus
Rodičovský bonus – dôchodcovia s jedným dieťaťom

Komu vznikne nárok na rodičovský dôchodok

 Čítaj tu

Minimálna a maximálna výška

Z priemernej hrubej mzdy v roku 2021 vo výške 1 211 eur bude maximálny rodičovský dôchodok na budúci rok 21,80 eura pre každého rodiča, za deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 453,60 eur a viac. Minimálny rodičovský dôchodok bude, naopak, dosahovať výšku približne 10 eur za jedno dieťa a na jedného rodiča.

Viac – ako vysoký bude rodičovský bonus

 Čítaj tu

rodičovský bonus
Rodičovský bonus – seniori s dvomi deťmi

Prezidentka podpísala, no má výhrady

„Novela zákona o sociálnom poistení môže priniesť prilepšenie k dôchodkom veľkej väčšine dôchodcov na Slovensku, ktorí majú vlastné alebo osvojené deti. Rodičovský dôchodok však v sebe nesie aj ideu doposiaľ neoverenú v žiadnej inej krajine na svete a vyvoláva oprávnené obavy z faktických dopadov tohto zákona, na ktoré upozorňovali aj viaceré subjekty, ktoré ma žiadali, aby som zákon nepodpísala,“ uviedla pre agentúru SITA prezidentka. Upozorňuje na to, že rodičovský dôchodok prinesie benefity jednej skupine dôchodcov, pričom ďalšie skupiny dôchodcov zákon nerieši. Ide napríklad o dôchodcov, ktorých deti pracujú v ozbrojených zboroch a odvádzajú odvody na výsluhové dôchodky podľa osobitného zákona, dôchodcov, ktorí nemajú deti alebo im deti zomreli alebo majú deti so zdravotným postihom, ktoré z toho dôvodu nemôžu pracovať alebo také, ktoré pracujú v zahraničí, či z iného dôvodu nepracujú.

rodičovský bonus
Rodičovský bonus – 3deti

Navrhuje zmeny

Toto legislatívne opomenutie je preto podľa prezidentky potrebné v následných legislatívnych krokoch napraviť, najmä so zameraním pozornosti na skupiny dôchodcov s najnižšími dôchodkami. „Spomenuté výhrady však nepredstavujú rozpor s ústavou, pretože novela ústavy z roku 2020 zaviedla ústavné právo detí prispievať na dôchodky rodičov a neboli teda dôvodom na nepodpísanie zákona,“ tvrdí Čaputová. Ani ďalšie výhrady voči zákonu, napríklad zníženie aktuálnej dôchodkovej hodnoty, nie sú podľa nej v kolízii s ústavou. „Zákon zároveň netrpí ani takými nedostatkami, ktoré by zjavne bránili jeho vykonateľnosti.“ Zákon je podľa hlavy štátu vyjadrením politiky aktuálnej vlády, ktorú ako prezidentka rešpektuje.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button