DôchodokPoisteniePoradňa

Sociálna poisťovňa radí: Vieme, prečo si nenechať vybavovanie penzie na poslednú chvíľu

Už teraz môžete nahliadnuť do svojho spisu

„Už osem rokov poberám invalidný dôchodok a zanedlho dovŕšim dôchodkový vek, a teda sa chystám na penziu. Začne mi Sociálna poisťovňa automaticky vyplácať starobný dôchodok? Čo ak mi po prepočítaní vyjde nižšia dávka, akú v skutočnosti poberám teraz, ako invalidná dôchodkyňa?“ asi takto podobne znie jedna z najčastejších otázok poberateľov invalidného dôchodku, s ktorou sa na nás čitatelia obracajú. Prečítajte si, čo radí Sociálna poisťovňa všetkým občanom, ktorí sa pomaly chystajú do penzie, nielen tým invalidným.

Prechod z invalidného na starobný dôchodok neprebieha automaticky. Žiadateľ po dovŕšení dôchodkového veku môže požiadať o starobný dôchodok, ale aj nemusí. Je nutné si pripomenúť, že Sociálna poisťovňa bez podanej písomnej žiadosti zmenu z invalidného dôchodku na starobný sama svojvoľne neurobí.

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

Dostanete dôchodok, ktorého suma je vyššia

Po vypočítaní výšky starobného dôchodku môže tento byť nižší ako doposiaľ poberaný invalidný dôchodok. Inými slovami – ak ste dovŕšili dôchodkový vek a ste poberateľom invalidného dôchodku, o prechod na starobný musíte písomne požiadať formou žiadosti na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Rozhodnutie o výsledku môžete očakávať najneskôr do 60 dní odo dňa podania. Tá následne vypočíta jeho výšku a dôchodcovi začne vyplácať ten dôchodok, ktorého konečná suma je vyššia. Ak budú obidva približne rovnako vysoké, je na samotnom žiadateľovi, ktorý si nakoniec vyberie.

odchod do penzie
O tom, či budete naďalej poberať invalidný dôchodok, alebo prejdete na starobný, rozhoduje výška oboch. Dostanete ten vyšší

Nahliadnite do svojho spisu v predstihu

Či už ste invalidný dôchodca, alebo nie, Sociálna poisťovňa odporúča nenechať si kontrolu dokladov na príslušnej pobočke na poslednú chvíľu. Máte totiž nárok nahliadnuť do svojho spisu a prísť sa dostatočne včas informovať o stave dôchodkového poistenia, odpracovaných rokoch či približnej výške budúceho starobného dôchodku.

Valorizácia neznamená aj zvýšenie minimálneho dôchodku

Čítaj tu

Chýbajúce údaje zdokladujte včas

Pre všetkých budúcich dôchodcov odporúčame začať sa na odchod do penzie pripravovať aspoň rok dopredu. Rovnako je žiadúce informovať sa o všetkých náležitostiach vopred. Ak ste tak neurobili počas pracovne aktívneho obdobia, je najvyšší čas. Odporúča sa z času načas nahliadnuť na pobočke do svojho spisu. Áno, máte na to právo. Takýmto spôsobom sa včas dozviete napríklad o chýbajúcich dokladoch, alebo vás poinformujú, aký je reálny počet rokov, počas ktorých ste boli riadne dôchodkovo poistení. Minimálne obdobie, na základe ktorého získate nárok na starobný dôchodok, je 15 rokov. V situácií, keď váš zamestnávateľ ako firma už dávno neexistuje, poradia vám tiež adresy archívov, kde chýbajúce doklady nájdete. S ich vybavením si však musíte pomôcť sami.

Dôchodok vyplácaný preddavkovo

Ak je predsa len povestný „deň D“ odchodu do dôchodku za dverami a vaša dokumentácia je neúplná, prípadne Sociálna poisťovňa nevie relevantne rozhodnúť o výške starobného dôchodku, môže si lehotu na rozhodnutie predĺžiť o ďalších 60 dní. Spolu tak môže konanie na určenie výšky starobného dôchodku trvať maximálne 120 dní. Ak ho však ani potom nebude schopná vydať, konanie o dôchodku sa preruší do doby, kým žiadateľ preukáže „odpracovaných najmenej 15 rokov“. Ak roky nechýbajú, avšak poisťovňa napriek tomu nevie stanoviť riadnu výšku starobného dôchodku, môže sa prikloniť k možnosti začať vyplácať starobný dôchodok preddavkovo v predstihu, pokým nerozhodne inak.

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa – Socpoist.sk
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button