Dôchodok

Kalkulačka: Ako sa od januára zvýšia dôchodky?

Väčšina dôchodcov môže čakať 4 až 13 eur

Napriek viacerým námietkam sa v roku 2022 zvýšia dôchodky len o dôchodcovskú infláciu vo výške 1,3 percenta. Kým minulý rok vzrástli všetky do jedného vďaka pevnej valorizačnej sume najmenej o 9 eur, budúci rok si najviac prilepšia iba poberatelia najvyšších dôchodkov. Tie minimálne sa síce zvýšia, no suma penzie zostane nezmenená po celý rok. V priemere ale možno očakávať navýšenie penzií o 4 až 13 eur.  

Valorizácia dôchodkov znamená, že sa od januára zvýšia plošne o 1,3 percenta všetky dôchodky vrátane starobných, predčasných starobných, pozostalostných a invalidných. Valorizovať sa ale budú sumy priznaných dôchodkov, nie poberaných. To sa týka najmä minimálnych penzií.

Kalkulačka pre rýchly výpočet vyššieho dôchodku

Najistejším a najrýchlejším spôsobom, ako si vypočítať výšku budúcoročného dôchodku po januárovej valorizácii, je použiť jednoduchú on-line kalkulačku. V nej postačí označiť druh poberaného dôchodku a zadať aktuálnu výšku penzie. V prípade poberania minimálneho dôchodku je však potrebné uviesť výšku priznaného dôchodku ešte pred jeho navýšením na zákonom stanovený minimálny dôchodok, čiže sumu nižšiu. Opačne to platí pre seniorov, ktorým sú nariadené exekučné zrážky z penzie. Tí zadávajú výšku priznaného dôchodku vrátane exekučnej zrážky.

Príklad – starobný dôchodca

Penzistka dostáva starobný dôchodok vo výške 338,00 eura. Valorizácia starobného dôchodku o 1,30 % je 4,40 eura. Tejto penzistke bude starobný dôchodok zvýšený o 4,60 eura. Bude tak dostávať 342,40 eur.

Vianočné sms – Láska poslaná cez slová

Čítaj tu

valorizácia dôchodkov 2022
V priemere si po Novom roku seniori prilepšia o 4 až 13 eur

Prečo sa minimálne dôchodky nezvýšia ani o cent

Pre minimálne dôchodky platí pri valorizácií iný mechanizmus ako pri ostatných dôchodkoch. Zvyšuje sa totiž výška priznanej penzie.

Príklad – minimálny dôchodok

Dôchodca k 31. decembru 2021 poberá minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu je 285,10 eur. Od 1. januára 2022 sa mu zvýši – valorizuje – jeho starobný dôchodok o 3,80 eur na sumu 288,90 eur. Táto suma je ale nižšia ako suma zákonom stanoveného minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2022 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, ktorý je pre neho aj výhodnejší.

S odchodom do dôchodku počkajte do januára

Čítaj tu

Pozostalostné dôchodky

Aj pozostalostné penzie čaká valorizácia.

Príklad – vdovec

Pozostalý manžel, ktorý nepoberá iný druh dôchodku, dostáva však po manželke vdovecký dôchodok v sume 352,10 eura. Valorizácia vdoveckého dôchodku o 1,30 % predstavuje 4,60 eura. Tomuto vdovcovi bude dôchodok zvýšený o 4,60 eura na sumu 356,70 eur.

Príklad – vdova

Pozostalá manželka dostáva po manželovi vdovský dôchodok v sume 435,90 eura. Valorizácia vdovského dôchodku o 1,30 % činí 5,70 eura. Tejto vdove bude dôchodok zvýšený o 5,70 eura na sumu 441,60 eur.

Vianočné prázdniny – príležitosť užiť si aspoň na chvíľu vnúčatá

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button