Zo života

Vianočné prázdniny, príležitosť užiť si aspoň na chvíľu vnúčatá

Starkých na Vianoce poteší hoci len z farebného papiera vystrihnuté srdiečko

Vianočné dni voľna sú neobyčajnou príležitosťou, užiť si mimoriadne okamihy s vnúčatami, aj keď sa všetko točí okolo príprav. Starí rodičia spravidla žijú pre svoje vnúčatá. Sú viac predvídaví, zhovievaví a vľúdnejší, ako si dovolili byť pri vlastných deťoch. Vnímajú ich inou optikou, plnou lásky, harmónie, hlbšieho pochopenia i objatí. Na druhej strane, v „starkých“  nachádzajú deťúrence skvelých dôverníkov s dostatkom času a pochopenia. A povedzme si úprimne, na takéto jedinečné prijatie zo strany zaneprázdnených  rodičov, zvlášť v tomto predsviatočnom zhone, veľa času nezostáva.

Vianočnú atmosféru prezrádzajú všade blikajúce svetielka s anjelmi, snehovými vločkami či s vyzdobenými vianočnými stromčekmi. V plnej prevádzke sú trhy s arómou vianočného punču. Vôňu ihličia cítiť na každom kroku z pokorne vyčkávajúcich previazaných jedličiek. Stánky ponúkajú výrobky majstrov remeselníkov. Skvelý umelecký a duchovný zážitok sľubujú predvianočné a vianočné koncerty. V koledách i v tichu nášho vnútra rezonuje príbeh o narodení Ježiška. Deň za dňom sa míňa. Zvládnuť je ešte treba upratovanie, chystanie dobrôt i darčekových tašiek s prekvapeniami. K tým, ktorí sa na Štedrý deň i na stromček najviac tešia, patria vnúčatá i starí rodičia.

Takto sa od januára zdvihnú dôchodky

Čítaj tu

Spoločný čas dobíja

Stretnutie starkých s vnúčatami počas vianočných prázdnin by nemalo byť iba o obdarovaní darčekmi. Toto obdobie je nevšedné, čarovné, má sviatočného ducha. Najcennejším a najprospešnejším darom pre obe strany bude spoločne prežitý čas. Je vedecky dokázané, že vzájomný kontakt, spontánnosť, myšlienkové pochody či chichotanie sa drobcov i školákov je „dobíjačkou“ energie. Blízkosť so starými rodičmi pôsobí zázračne na dušu malého dieťaťa a samozrejme aj dospievajúcich vnukov a vnučky. Možno si mnohí rodičia ani neuvedomujú, aký osoh majú pre život ich dieťaťa starí rodičia, a to dokonca na viacerých úrovniach.

vianoce a seniori
Na spoločnej prechádzke v zasneženom lese dokážu starí rodičia nielen načúvať, ale i potešiť či rozosmiať detské tváričky

Starí rodičia formujú vnúčatá od útleho veku

Emočná úroveň vypovedá o schopnosti zvládať emócie, svoje i tie z okolia. Patria do života, a preto je treba dieťa už od útleho veku učiť zvládať pocity radosti i hnevu. Starí rodičia majú na to čas, priestor a trpezlivosť. Pri spoločnom zdobení stromčeka, pri spoločnom pečení alebo na spoločnej  prechádzke v zasneženom lese dokážu načúvať a následne zvládnu s pokojom i rozpravu. To je spôsob, ako umocniť, prípadne odľahčiť zážitok vnúčaťa.

Vnúčatá – silné puto založené na dôvere

Čítaj tu

Mentálna úroveň sa vyvíja už v detstve. Pri vzájomnej komunikácii so starkými alebo cez ich úprimný životný príbeh možno vzbudiť pozornosť a rozvíjať predstavivosť dieťaťa. A ono bude načúvať, chápať, logicky myslieť. Postupnými krokmi sa detská naivita zmení na bystrosť.

Morálnu úroveň dieťaťa spoľahlivo podporia morálne vzory starých rodičov. Zrelý vek a „stará škola“ sú povestné skromnosťou, pokorou, spravodlivosťou a zodpovednosťou. Vlastnosti nevyhnutné dieťaťu vštepovať. Sú žiadané a vyžadované.

Záverečné posolstvo zo skutočného životného príbehu znie – nečakajme a dajme vedieť svojim vnúčatám, že sú pre nás dôležití a výnimoční, počas roka i v období Vianoc. Obohacujme ich život šľachetnosťou, veľkorysosťou a žičlivosťou. Aby vedeli nielen prijímať, ale aj obdarovávať. Je to prejav ľudskosti, lásky a podľa Maxa Kašparů,  českého psychiatra, pedagóga, spisovateľa a kňaza i „umenie“. Starkých na Vianoce poteší hoci len z farebného papiera vystrihnuté srdiečko. S venovaním od vnúčaťa sa tok ich životnej energie a sily iste posilní.

Pocit osamelosti môže doľahnúť na kohokoľvek z nás

Čítaj tu

Text: Marika Tomová
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button