Finančné okienkoPoradňaPrávne okienko

Kedy sa dôchodcom oplatí podať daňové priznanie typu A?

Na daniach môžete ušetriť stovky eur - všetko však záleží od výšky príjmov v uplynulom roku

Patríte medzi penzistov, ktorí si popri poberaní dôchodku stihli v roku 2018 privyrobiť nejaké to euro navyše zo závislej činnosti? Možno máte nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň z príjmov a možno máte dokonca povinnosť odovzdať daňové priznanie typu A. Všetko závisí od čiastky, ktorú ste v uplynulom roku zarobili.

Daňové priznanie z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb – typ A, ktorému sa v tomto článku budeme venovať, podávajú tí poberatelia starobného, predčasného, invalidného a výsluhového dôchodku, ktorí v roku 2018 pracovali popri dôchodku, a teda ich príjmy vyplynuli zo závislej činnosti (nie z podnikania).

Vieme, prečo si nenechať vybavovanie dôchodku na poslednú chvíľu

Čítaj tu

Dobrovoľné podanie daňového priznania

Ak ste v minulom roku zarobili menej ako 1915,01 eur v hrubom, nevyplýva vám zo zákona povinnosť podať daňové priznanie. Avšak bola by to škoda. Ak vám totiž zamestnávateľ pravidelne zrážal dane zo mzdy podľa § 35 zákona, pravdepodobne vám vznikol daňový preplatok a daňový úrad vám ho na základe daňového priznania vráti. Jeho podanie je však v tomto prípade dobrovoľné.

Daňovník dôchodca, ktorý podá daňové priznanie z príjmov fyzických osôb dobrovoľne, si môže uplatniť právo podľa § 46a zákona, ktorý hovorí o tom, že ak zárobok nepresiahol v roku 2018 sumu 1915,01 eur, daňovník nie je povinný odviesť štátu dane z príjmov.

Predstavme si, že ste vlani zarobili popri dôchodku celkovú sumu 1500 eur v hrubom. Zamestnávateľ vám zrazil povinné poistné vo výške 60 eur a dane z príjmu zo závislej činnosti v sadzbe 19 % zo základu dane v celkovej výške 273,60 eur. Ak daňové priznanie nepodáte, tieto peniaze vám nevrátia. Ale keďže ste zarobili menej ako 1915,01 eur, máte na ich vrátenie nárok a podanie daňového priznania odporúčame. Každý preplatok vyšší ako 5 eur vám vrátia do 40 dní.

daňové priznanie dôchodcovia
Na preplatku daní vám môžu vrátiť desiatky až stovky eur

Zákonná povinnosť podať daňové priznanie

Ako sme už vysvetlili vyššie, o tom, či ste povinný podať daňové priznanie typu A (príjmy zo závislej činnosti) rozhoduje váš celkový hrubý príjem v roku 2018. Pokiaľ jeho výška presiahla hranicu 1915,01 eur – daňové priznanie podať musíte. Môžete o to požiadať svojho zamestnávateľa, alebo tak urobiť sami. Jedno je však isté – v prípade vyššieho príjmu vám zrazené dane vrátené nebudú, pretože spolu s ním vám vznikla daňová povinnosť vo výške 19 % zo základu dane.

Presná tabuľka zvýšenia dôchodkov 

TABUĽKA

Podať daňové priznanie fyzických osôb sa oplatí – respektíve je nutné – aj v prípadoch, ak ste počas roku mali viac ako jedného zamestnávateľa, neodpracovali ste sústavne celý rok, ale len jeho časť alebo ste počas roku prešli z akéhokoľvek pracovného pomeru do dôchodku.

Daňový bonus na nezaopatrené dieťa

V prípade, že daňovník dôchodca sa z nejakého dôvodu preukázateľne stará o nezaopatrené dieťa, má nárok uplatniť si daňový bonus vo výške 21,56 eur za každý mesiac. Ak ste mali počas roku 2018 zverené do opatery dieťa napríklad po dobu celých 12 mesiacov, môžete si v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus 258,72 eur.

8 najdôležitejších vecí o dôchodkoch

Čítaj tu

Do základu dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 zákona nepatria príjmy z prenájmov, výhier, predaja či podielových fondov.

Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 1. apríla 2019 na príslušný daňový úrad. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť doklady preukazujúce výšku príjmov zo zamestnania na území SR, prípadne zahraničia, úhrn zrazených preddavkov na daň, doklad o zaplatení povinného poistenia a prípadný daňový bonus. Príjem z akéhokoľvek dôchodku sa do zdaniteľného príjmu nepočíta.

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button