DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok najvyšší za posledné roky

S akou výškou môžeme od januára 2020 počítať?

Viditeľné zvýšenie minimálneho dôchodku s právnou účinnosťou od 1. januára 2020 poteší nejedného dôchodcu. Do rodinného rozpočtu niektorých seniorov totiž pribudne od nového roku takmer 50 eur mesačne. Takýto nárast je rozhodne najvyšší za obdobie posledných rokov.

Od 1. júla 2019 vzrástlo životné minimum z pôvodných 205,07 eur na 210,20 eur mesačne na jednu plnoletú fyzickú osobu. Jeho zvýšenie malo mať v nadchádzajúcom roku pozitívny vplyv aj na výšku garantovanej minimálnej dôchodkovej dávky s účinnosťou od 1. januára 2020. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa mala zvýšiť z predchádzajúcich 278,90 eur mesačne na sumu 285,90 eur, čo by predstavovalo medziročný nárast penzie o 7 eur.

Odchod do dôchodku ročníky 1958, 1959, 1960

Čítaj tu

Dôchodok sa bude počítať dvojstupňovo

Schválením novely zákona o sociálnom poistení však v budúcom roku dostanú dôchodcovia, ktorí poberajú minimálny dôchodok, podstatne viac. Po novom sa totiž jeho výška nebude odvíjať len od životného minima ako takého, ale najmä od výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Výpočet minimálneho dôchodku bude prebiehať dvojstupňovo. V prvom kroku ho bude tvoriť 33% z priemernej mzdy na Slovensku zverejnenej Štatistickým úradom. Jeho druhú zložku bude tvoriť príslušné percento zo sumy životného minima, a to v závislosti od počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Za odpracovaných 31 až 39 rokov bude minimálny dôchodok navýšený o 2% zo sumy životného minima, za 40 a viac rokov o 3 percentá.

vyššie dôchodky
Minimálny dôchodok po schválení novely o sociálnom poistení bude od 1. januára 2020 vyšší o 48,40 eur

Osoba, ktorá má odpracovaných 30 rokov a má nárok na minimálny dôchodok, tak v nadchádzajúcom roku dostane namiesto 285,90 eur penziu vo výške 334,30 eur, čo predstavuje navýšenie o 48,40 eur. Nárok na vyššiu dávku majú poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vrátane tých, ktorí predtým dostávali predčasný starobný dôchodok.

Takto sa od januára 2020 zdvihnú dôchodky

Čítaj tu

Výška minimálneho dôchodku po novom

Dôchodkové poistenie v rokoch Minimálny dôchodok po novom
Minimálny dôchodok v roku 2020 v eur (právny stav účinný do 31. decembra 3019) Minimálny dôchodok v roku 2020 v eur (právny stav účinný od 1. januára 2020) Medziročný nárast v eur (po schválení novely)
30 33% PM 285,90 334,30 48,40
31 33% PM + 2% ŽM 290,10 338,50 48,40
32 33% PM + 4% ŽM 294,30 342,70 48,40
33 33% PM + 6% ŽM 298,50 347,00 48,50
34 33% PM + 8% ŽM 302,70 351,20 48,50
35 33% PM + 10% ŽM 306,90 355,40 48,50
36 33% PM + 12% ŽM 311,10 359,60 48,50
37 33% PM + 14% ŽM 315,30 363,80 48,50
38 33% PM + 16% ŽM 319,60 368,00 48,40
39 33% PM + 18% ŽM 323,80 372,20 48,40
40 33% PM + 21% ŽM 330,10 378,50 48,40
41 33% PM + 24% ŽM 336,40 384,80 48,40
42 33% PM + 27% ŽM 342,70 391,10 48,40
43 33% PM + 30% ŽM 349,00 397,40 48,40
44 33% PM + 33% ŽM 355,30 403,70 48,40
45 33% PM + 36% ŽM 361,60 410,00 48,40

ŽM – životné minimum, PM – priemerná mzda

Takto pôjdeme do dôchodku v roku 2020

Čítaj tu

Očakáva sa, že počet poberateľov minimálneho dôchodku sa v roku 2020 zvýši z pôvodných 52 – tisíc na viac ako 250 – tisíc. Nový model minimálneho dôchodku, vyplývajúci z priemernej mzdy v SR, stavia do rovnakej pozície brigádnikov s najnižšou mzdou ako aj ľudí, ktorí celý život poctivo pracovali na osemhodinový pracovný pomer, čím sa stáva symbolom skôr solidarity ako zásluhovosti.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Senior.pravda
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button