DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Starobný dôchodok môže byť priznaný a vyplatený až tri roky spätne

Seniori však majú ďalšie dve možnosti

Kým jedna časť budúcich dôchodcov sa tesne pred dôchodkom ocitá v situácií nezamestnaného či dlhodobo chorého a zvažuje odchod do predčasného dôchodku, iná časť seniorov, naopak, má dobre platené miesto a aj napriek dovŕšeniu dôchodkového veku sa na penziu nechystá. Podľa platnej legislatívy ani nemusí.

Dovŕšenie dôchodkového veku neznamená okamžitý odchod do penzie. Naopak, pracujúci seniori nemusia požiadať o dôchodok ihneď, ak nechcú štatút dôchodcu. Naďalej môžu pracovať bez toho, aby dôchodok poberali. Ak sa po nejakom čase predsa len rozhodnú o dôchodok požiadať, môže im byť priznaný aj spätne, avšak najviac za dobu uplynulých troch rokov od podania žiadosti a zároveň dovŕšenia dôchodkového veku. Spätné priznávanie sa však netýka predčasných starobných dôchodkov.

Všetko o odchode do dôchodku v roku 2021

Čítaj tu

Hotovosť alebo vyššia penzia

Pracujúci seniori, ktorí nepožiadajú o odchod do penzie v čase, keď naň majú zákonný nárok, sú naďalej platiteľmi povinných odvodov do Sociálnej poisťovne, čím si systematicky zvyšujú budúcu penziu. V čase podávania žiadosti však dostávajú na výber:

  1. buď budú priznanie starobného dôchodku žiadať spätne k dátumu, keď riadne dovŕšili zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku a Sociálna poisťovňa im rovnako spätne doplatí dôchodkové dávky za uplynulé obdobie naraz,
  2. alebo budú priznanie starobného dôchodku žiadať ku dňu podania žiadosti, to znamená v pokročilom seniorskom veku. Sociálna poisťovňa im v tomto prípade prizná dôchodok vyšší, v závislosti od dĺžky obdobia sociálneho poistenia. Žiadateľ tak môže získať dôchodkovú dávku vyššiu o pol percenta za každých odpracovaných 30 dní naviac.

Ak by teda senior požiadal o dôchodok tri roky po dosiahnutí oficiálneho dôchodkového veku, jeho vypočítaná penzia by vzrástla o 18 percent. Pôvodný dôchodok v sume 500 eur by sa tak zvýšil na 590 eur.

Minimálny dôchodok je vyšší o 26 eur

Čítaj tu

spätné vyplatenie dôchodku
Poberateľ starobného dôchodku môže zároveň pracovať, či byť živnostníkom

Dôchodca sa kariéry vzdať nemusí

V súčasnej dobe však nie je ničím výnimočným vidieť pracovať aj ľudí v seniorskom veku, resp. poberateľov riadneho starobného dôchodku. Niektorí pracujú po dovŕšení dôchodkového veku preto, aby si zvýšili penziu, iní skôr preto, že ich na pracovisku nemá kto nahradiť. Poberateľ starobného dôchodku teda môže naďalej pracovať na trvalý pracovný pomer, na dohodu, alebo ako živnostník. To, že je v čase žiadania o odchod do dôchodku zamestnaný, nijako neovplyvní proces priznávania penzie. Ak je zamestnaný na riadnu pracovnú zmluvu, má dokonca rovnaké výhody ako ostatní zamestnanci – nárok na dovolenku, péenku aj gastrolístky, a to všetko popri dôchodkovej dávke. Navyše, ak pracovať prestane, Sociálna poisťovňa mu za obdobie, keď pracoval naviac, prehodnotí výšku poberanej penzie.

Vek 65 rokov môže byť dôvodom na výpoveď

Čítaj tu

Inak je to však s predčasnými penzistami. Tí môžu pracovať len na dohodu a zarobiť mesačne najviac dvesto eur. Ich ročný príjem tak nesmie prekročiť 2 400 eur. Ak zarobia viac, Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku s okamžitou platnosťou zastaví.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button