DôchodokPoradňa

S odchodom do dôchodku sa oplatí počkať do budúceho roku

Napriek avizovaným zmenám budú novopriznané penzie v roku 2023 vyššie

Poistenci, ktorí aktuálne dosahujú dôchodkový vek alebo sa tak stane do konca roka 2022, môžu zvážiť, či využijú nárok na penziu ihneď alebo počkajú do januára. V zásade platí, že dávky priznané v januári sú vyššie. Dôvodom je pravidelný medziročný nárast aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH), ktorej výška sa stanovuje vždy koncom roka a platnosť nadobúda začiatkom nového. Zároveň však neskorším odchodom do penzie zaniká nárok na 14. dôchodok vyplácaný v roku 2022.

Aj keď je na rok 2023 avizovaná zmena vo výpočte AHD, nové penzie budú výhodnejšie ako tie schválené do konca roku 2022.

Výška ADH 2022

Na výpočet výšky dôchodku sa používa aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom poistenec požiada o odchod do penzie. Jej výška sa stanovuje na základe podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za III. štvrťrok aktuálneho roku a priemernej mzdy v hospodárstve SR za III. štvrťrok predchádzajúceho roku. Keďže priemerná mzda z roka na rok stúpa, pravidelne sa aktualizuje a zvyšuje aj výška ADH.

Pre rok 2022 bola stanovená na hodnotu 15,1300 eur. Od budúceho roku však uvažujú o jej krátení zo sto na 95 percent. Dôvodom je snaha udržať zdravie verejných financií a aj päť percentné zníženie ADH by štátu ušetrilo státisíce až milióny eur v blízkom časovom horizonte.

2023: Valorizácia minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Výška ADH 2023

Pri predpoklade, že priemerná mzda na Slovensku, zistená za 3. štvrťrok 2022, bude oproti priemernej mzde zistenej za 3. štvrťrok 2021 vyššia o 8 % a pri predpoklade, že bude na jeseň 2022 schválená novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa pri zvyšovaní dôchodkovej hodnoty od roka 2023 započíta len 95 % zo zvýšenia priemernej mzdy, bude dôchodková hodnota na budúci rok 16,2799 eur. Ak by novela zákona neprešla, dôchodková hodnota by bola 16,34 eur. Jej skutočnú výšku však zverejní Sociálna poisťovňa až koncom aktuálneho roka, alebo nanajvýš začiatkom nového.

Avšak už teraz je zrejmé, že či zmena zákona prejde alebo nie, novopriznané dôchodky budú budúci rok vyššie.

zvyšovanie dôchodkov 2023
Poistenci, ktorí pôdu do dôchodku až v januári, stratia nárok na 14. dôchodok v roku 2022

Takto si vybavíte príspevok na dovolenku

 Čítaj tu

Príklad:

Odchod do dôchodku v roku 2022

Poistencovi vznikne nárok na odchod do penzie koncom septembra 2022 a rozhodne sa oň požiadať. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43 rokov a aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí nasledovne: 0,5416 × 43 × 1­5,1300 = 352,40 eur mesačne.

Suma starobného dôchodku sa následne valorizuje o valorizačné percento platné pre rok 2022, teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 4,60 eur mesačne na výsledných 357,00 eur.

Nárok na 13. dôchodok nemá, pretože v čase jeho vyplácania nebol poberateľom dôchodku. No na 14. penziu mu nárok vznikne a dostane približne 180 eur.

Vďaka januárovej valorizácií môže počítať s ďalším zvýšením sumy poberaného dôchodku, a to o 11,8 percenta. Jeho dávka teda zrastie o 42,20 eur na výsledných 399,10.

Odchod do penzie v roku 2023

Poistenec má splnené podmienky nároku na dôchodok k januáru 2023 a aj oň požiada. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43 rokov, aktuálna dôchodková hodnota by mala podľa odhadu byť 16,28 eur.

Suma starobného dôchodku sa určí nasledovne: 0,5416 × 43 × 1­6,28 = 379,14 eur mesačne.

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 44,74 eur mesačne na výsledných 423,88 eur mesačne.

Porovnanie

Rozdiel v tomto konkrétnom prípade je dôchodok vyšší o takmer 25 eur mesačne. Netreba však zabúdať, že následné valorizácie v ďalších rokoch budú penziu ďalej zvyšovať výhodnejšie, ako keby bola priznaná ešte v tomto roku.

Na druhej strane, pri odchode do dôchodku až v roku 2023, príde poistenec o jednorazovú finančnú pomoc od štátu v podobe 14. dôchodku, v predpokladanej výške 180 eur.

Aká bude výška 14. dôchodku?

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Relia.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button