DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Poberatelia invalidných dôchodkov, pozor: Kedy hrozí zastavenie výplaty?

Nepodceňujte preberanie písomností ani vyplácanie dávok PN

Podľa údajov Sociálnej poisťovne evidovala táto v marci tohto roku 236.804 invalidných dôchodcov, pričom 101.454 z nich bolo pracujúcich. Počet poberateľov tohto typu dôchodku stúpa omnoho prudšie, než tých, ktorí poberajú starobný dôchodok. Napriek tomu sa dodnes stretávajú s problémami, dôsledkom ktorých je zastavenie vyplácania invalidného dôchodku. Ako sa tomu vyhnúť?

Sociológovia hovoria o prudkom náraste poberateľov invalidných dôchodkov ako o negatívnom faktore. Chorí ľudia v produktívnom veku nielenže nijako neprispievajú na dôchodky vyplácané z prvého piliera súčasným dôchodcom, no navyše sami stoja Sociálnu poisťovňu nemalé peniaze. Rozhodujúcim kritériom na získanie takéto typu dôchodku je pritom posudok o klinickom stave potenciálneho poberateľa od posudkového lekára. Najčastejšími dôvodmi na uznanie invalidity sú na Slovensku nádorové ochorenia, kardiovaskulárne choroby, choroby pohybového aparátu a poruchy látkovej výmeny, ako je napr. cukrovka.

Ak nepreberáte svoje písomnosti, môžete prísť o invalidný dôchodok

Ak posudok predpokladá zmenu vývoja zdravotného stavu – a teda aj zmenu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť – pacient musí byť po určitom čase skontrolovaný znova. A tu nastáva kameň úrazu. Termín kontrolnej prehliadky totiž určuje posudkový lekár, a ten ho poberateľovi zašle písomne na adresu uvedenú ako miesto bydliska. V prípade, že ste poberateľom invalidného dôchodku a nezdržiavate sa na pôvodne určenom mieste, je dobré v záujme vyhnutia sa zbytočným problémom oznámiť Sociálnej poisťovni svoju korešpondenčnú adresu, na ktorej si želáte poberať písomnosti.

Invalidní dôchodcovia
Nepodceňujte preberanie písomností ani vyplácanie dávok PN

Pracujúci invalidný dôchodca a nárok na nemocenské dávky

Je možné skĺbiť invalidný dôchodok a nemocenské dávky? Ak ste pracujúci invalidný dôchodca a vaša dočasná pracovná neschopnosť vznikla až po priznaní invalidného dôchodku, máte tak nárok na vyplácanie oboch – aj dôchodku, aj dávok v nemocenskom poistení. Avšak v prípade, že podmienky nároku na náhradu príjmu pri dočasnej PN boli splnené ešte pred priznaním invalidného dôchodku, tak počas obdobia trvania práceneschopnosti bude Sociálna poisťovňa vyplácať dôchodcovi iba dávky. To znamená, že v čase dočasnej pracovnej neschopnosti nemá nárok na výplaty dôchodku. Ten sa začne opäť vyplácať až po ukončení PN. V oboch prípadoch je, samozrejme, kľúčová aj skutočnosť, či je invalidný dôchodca nemocensky poistený.

8 najdôležitejších vecí o dôchodkoch

Čítaj tu

Poberáte invalidný dôchodok a nezdržiavate sa v mieste bydliska?

Poberateľom invalidného dôchodku, ktorí sa nezdržiavajú v mieste bydliska a Sociálnej poisťovni neoznámili korešpondenčnú adresu, na ktorej si preberajú písomnosti, sa často stáva, že im Sociálna poisťovňa výplatu invalidného dôchodku zastaví.

Je možný súbeh dôchodku a PN–ky?

Čítaj tu

Problém býva v tom, že invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom a ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu, a tým aj zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár po určitom čase nariadi kontrolnú lekársku prehliadku. Termín kontrolnej lekárskej prehliadky oznámi poberateľovi dôchodku na pojednávaní. Pred blížiacim sa termínom pojednávania zašle posudkový lekár poberateľovi dôchodku predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku. Aby toto predvolanie našlo svojho adresáta, Sociálnej poisťovni treba oznámiť, že sa poberateľ invalidného dôchodku nezdržiava v mieste trvalého bydliska, ktoré pôvodne oznámil ako svoju adresu.

Takto získate príspevok na rekreáciu pre seniorov

Čítaj tu

Ak sa poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nedostaví v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka Sociálnej poisťovne túto skutočnosť zdokumentuje a predloží ústrediu Sociálnej poisťovne na rozhodnutie o zastavení výplaty invalidného dôchodku. Výplatu invalidného dôchodku je možné uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky. (Zdroj: Sociálna poisťovňa)

Text: Martina Píšová
Zdroj: Sociálna poisťovňa – Socpoist.sk
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button