DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Potvrdené: Takto pôjdeme do dôchodku už v roku 2020

Sociálna poisťovňa vydala oficiálne stanovisko

Z dôvodu ústavného zastropovania dôchodkov, ktoré ustálilo vek odchodu do dôchodku na 64 rokov a do platnosti vstúpilo 1. júla 2019, zanikol takzvaný dôchodkový automat, ktorý určoval vek odchodu do penzie. Po novom definuje dôchodkový vek tabuľka, ktorá sa stala súčasťou novelizovaného zákona o sociálnom poistení.

Novela zákona o sociálnom poistení určuje vek odchodu do dôchodku pre jednotlivé ročníky a obe pohlavia, zohľadňuje tiež počet vychovaných detí. Začne platiť od 1. januára 2020. Sociálna poisťovňa zverejnila oficiálne informácie o tom, ako pôjdeme do dôchodku po novom.

Dôchodkový vek sa znižuje v prvom rade ženám – matkám

Nárok na dôchodok majú všetci poistenci, ktorí dovŕšili zákonom stanovený dôchodkový vek. Ten sa podľa novej smernice odvíja od mesiaca a roku narodenia, ale tiež od počtu vychovaných detí a od pohlavia. Vek odchodu do dôchodku sa výchovou detí znižuje primárne ženám, avšak zákon myslel aj na mužov, ktorí sa ocitli v roli jediného rodiča napríklad v situácií, keď matka predčasne zomrela ešte pred dovŕšením dôchodkového veku. Naďalej platí tiež, že nárok na penziu majú občania, ktorí boli dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov.

Takto pôjdu do dôchodku ročníky 1958, 1959 a 1960

Čítaj tu

Vek odchodu do dôchodku podľa nového zákona

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek
mužov žien s počtom vychovaných detí
0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 6m 61r 9m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 7m 62r 1m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 8m 62r 5m 61r 6m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 10m 62r 9m 61r 10m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 63r 63r 62r 2m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 63r 2m 63r 62r 6m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 4m 63r 62r 6m 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 3m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m

Minimálny dôchodok najvyšší za posledné roky

Čítaj tu

kedy do dôchodku 2020
Zákon myslí aj na mužov, ktorí sami vychovali najmenej jedno dieťa

Vek odchodu do dôchodku mužov, ktorí vychovali najmenej jedno dieťa

Rok
narodenia
poistenca
Dôchodkový vek mužov,
s počtom vychovaných detí
1 2 3 a viac
1958 62r 8m 62r 8m 62r 6m
1959 62r 10m 62r 10m 62r 6m
1960 63r 63r 62r 6m
1961 63r 2m 63r 62r 6m
1962 63r 4m 63r 62r 6m
1963 a viac 63r 6m 63r 62r 6m

Takto sa budú vyplácať dôchodky počas vianočných sviatkov

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button