DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Takto sa budú vyplácať dôchodky počas vianočných sviatkov

Zmenia sa najmä dva termíny

Aj počas tohtoročných vianočných sviatkov sa mierne zmenia termíny vyplácania dôchodkových dávok doručovaných prostredníctvom pošty. Zvyčajne sú vyplácané vždy v párny deň v mesiaci a to od 2. do 24. dňa.

Ak splatnosť dôchodku pripadne na deň pracovného voľna, akými sú sobota alebo nedeľa, svoj dôchodok dostanete vopred, čiže už v piatok. Počas dní pracovného pokoja sa však dôchodky doručujú inak, a to spravidla nasledujúci pracovný deň. Termíny doručenia dôchodkov, pripadajúcich  na sviatky, dohaduje Sociálna poisťovňa s Poštou na celý rok vopred.

Takto sa od januára zvihnú dôchodky

Čítaj tu

Počas sviatkov sa zmenia dva termíny

V decembri 2019 sa takýmto spôsobom posunie len jeden výplatný termín. Dôchodok, ktorý mal byť v hotovosti vyplatený na Štedrý deň, teda 24. decembra, bude poberateľom doručený jeden deň vopred, konkrétne 23. decembra 2019.

Po novom roku sa výplatný termín posúva zo 6. januára na siedmeho.

Zmeny výplatných termínov v roku 2020

dôchodok
V roku 2020 sa takto posunie až sedem výplatných termínov

Sociálna poisťovňa taktiež zverejnila výplatne termíny dôchodkov, ktoré v roku 2020 pripadnú na dni pracovného pokoja či na sviatky. V budúcom roku sa takto posunie až sedem výplatných termínov:

  • dávky splatné 10. apríla 2020 – budú vyplatené 9. apríla 2020,
  • dávky splatné 12. apríla 2020 – budú vyplatené 14. apríla 2020,
  • dávky splatné 2. mája 2020 – budú vyplatené 4. mája 2020,
  • dávky splatné 8. mája 2020 – budú vyplatené 7. mája 2020,
  • dávky splatné 24. decembra 2020 – budú vyplatené 23. decembra 2020,
  • dávky splatné 2 januára 2021 – budú vyplatené 4. januára 2021,
  • dávky splatné 6. januára 2021 – budú vyplatené 5. januára 2021.

Takto si zmeníte spôsob vyplácania dôchodku

Čítaj tu

Stále môžete zmeniť spôsob vyplácania dôchodku

Ak ste doteraz poberali dôchodkovú dávku v hotovosti a radi by ste ju dostávali na bankový účet, s vyplnenou žiadosťou je potrebné zavítať do banky, v ktorej máte vytvorený účet, respektíve sa ho chystáte založiť. Údaje uvedené na tlačive skontroluje a overí pracovník banky. Sociálna poisťovňa má uzatvorenú takzvanú príkaznú zmluvu s nasledovnými bankami: ČSOB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB, OTP banka, J &T banka, UniCredit bank, Oberbank AG, mBank, Poštová banka vrátane 365.bank, BKS Bank AG a Prima banka Slovensko.

Takto pôjdeme do dôchodku v roku 2020

Čítaj tu

Väčšina seniorov uprednostňuje vyplácanie v hotovosti

Pokiaľ máte záujem o hotovostný spôsob vyplácania dôchodku prostredníctvom pošty, Sociálnej poisťovni musíte doručiť neformálnu žiadosť o ukončenie vyplácania dôchodkovej dávky na bankový účet. Odporúčame vám, aby však súčasťou bolo aj originálne tlačivo z poisťovne, ktoré nájdete na pobočke alebo ich webovej stránke. Zároveň však upozorňujeme, nezrušte starý bankový účet skôr, ako vám penzia začne riadne chodiť poštou. Predídete tak zbytočným nepríjemnostiam.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button