DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Predstavili tri modely protiinflačnej pomoci pre seniorov

Dôchodcovia môžu počítať s jednorazovou finančnou pomocou pred Vianocami

Bratislava (25.08.2022) Predseda NRSr Boris Kollár a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes predstavili avizovaný, v poradí už druhý, návrh balíka finančnej pomoci pre seniorov, ktorý by mal zmierniť dopady vysokej inflácie, a teda enormného nárastu cien tovarov a služieb, ale tiež nárast cien za energie.

Prvou pomocou dôchodcom bolo vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci vo výške 100 eur pre starobných dôchodcov, ktorým nevznikol nárok na penzijnú dávku a skoršie vyplatenie 13. dôchodkov s polročným predstihom. Obe formy pomoci však nereflektovali aktuálnu situáciu s nárastom cien a najmä Jednota dôchodcov Slovenska naďalej trvala na mimoriadnej valorizácií penzií už v tomto roku, a to vo výške najmenej 8 percent. Ďalej tiež žiadala mimoriadne vyplatenie 14. dôchodkov pred Vianocami. Vláda sa zaviazala predstaviť návrh finančnej pomoci seniorom do konca augusta. Dnes sú na stole tri modely jednorazového finančného príspevku pre seniorov:

V čom je rodičovský dôchodok spravodlivý

 Čítaj tu

Alternatíva č. 1 – rovnaká suma pre všetkých

  • Prvá možnosť navrhuje rovnakú sumu pre všetkých dôchodcov (vrátane invalidov a sirôt), a to vo výške 150 eur. Štátny rozpočet by uvedená pomoc stála 216 miliónov eur.

Alternatíva č. 2 – dávka stupňovaná podľa výšky dôchodku

  • Druhá možnosť počíta s najvyššou pomocou v sume 200 eur pre poberateľov najnižších dôchodkov, ktorá bude ďalej klesať až na sumu 50 eur, v závislosti od výšky poberaného dôchodku. Jednorazový finančný príspevok by tak bol v sume od 50 do 200 eur a štát by naň vynaložil 198,3 milióna eur.

Alternatíva č. 3 –  70 % z výšky 13. dôchodku

  • Treťou možnosťou je 14. dôchodok – jednorazová finančná pomoc v sume 70 percent z vyplateného 13. dôchodku, čo predstavuje čiastku od 35 eur pre poberateľov najvyšších dôchodkov až po 210 eur pre poberateľov minimálnej penzie. Celkové náklady štátu pri tretej alternatíve predstavujú 211,3 milióna eur.

Penzia po 40. rokoch zníži dôchodok aj o 100 eur

 Čítaj tu

14. dôchodok
Jednou z alternatív jednorazovej finančnej pomoci pre seniorov je aj 150 eur rovnako pre všetkých dôchodcov

Termín vyplatenia

Jednorazová finančná pomoc pre seniorov je zatiaľ v štádiu návrhu, ktorý bol predstavený jednak Ministerstvu financií, prezidentke SR, ale aj dôchodcovským organizáciám. V parlamente sa o návrhu bude rokovať v priebehu mesiaca september, s dôchodcovskými organizáciami začiatkom októbra. Predpokladaný čas, potrebný na spracovanie a pripomienkovanie návrhu, je dva mesiace. Jednorazová finančná pomoc seniorom tak bude vyplatená najskôr v novembri.

Priemernému penzistovi chýba mesačne 56 eur, 14. dôchodok to nevyrieši

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button