DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Takto sa zvýšia dôchodky počas piatich najbližších mesiacov

Na seniorov čaká jednorazová finančná pomoc, valorizácia, ale aj rodičovský bonus

Situácia s prudkým a dlhodobým nárastom cien tovarov a služieb v domácnostiach seniorov nezostáva bez povšimnutia. Dôchodcov čaká jednorazová finančná pomoc v novembri a následné zvyšovanie dôchodkov v podobe januárovej valorizácie a zavedenie vyplácania rodičovského dôchodku. No na stole sú tiež návrhy na rozmrazenie minimálnych dôchodkov a zmena v každoročnej valorizácií penzií.

Rozmrazenie minimálnych dôchodkov

Sumy minimálnych dôchodkov boli zmrazené ešte v roku 2020 a vízia ich rozmrazenia predstavovala časový horizont takmer desať rokov. Dôvodom bolo ich skokové navýšenie pred viac ako dvomi rokmi najmenej o 55,40 eura. Sumy minimálnej penzie mali zostať nezmenené až do chvíle, kým 136 % sumy životného minima nedosiahne sumu minimálneho dôchodku za 30 kvalifikovaných rokov (334,30 eura). Pôvodne sa očakávalo, že k ich ďalšiemu zvyšovaniu dôjde najskôr v rokoch 2028 a 2029. No na základe mohutnej inflácie, ktorá zasiahla aj domácnosti seniorov a za I. polrok 2022 bola vyčíslená na 11,8 percenta, navrhujú rozmrazenie minimálnych dôchodkov už aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa predbežnej informácie, ktorú predložil rezort do pripomienkového konania, by súčasťou pripravovaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení malo byť aj nové nastavenie mechanizmu zvyšovania súm minimálnych penzií.

Nový systém valorizácie

No zmeny sa očakávajú aj v prípade samotnej valorizácie dôchodkov. Po novom by mal nový valorizačný mechanizmus zohľadňovať dlhšie sledované obdobia vývoja spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. V súčasnosti sa penzie zvyšujú na základe vývoja rastu cien za prvý polrok predchádzajúceho roku. V súčasnosti sa však uvedený systém ukazuje ako nefunkčný, keďže na základe údajov Štatistického úradu SR boli dôchodcom začiatkom roku 2022 penzie valorizované iba o 1,3 percenta.

Pozmeňujúci návrh novely zákona o sociálnom poistení predkladá na pripomienkovanie a následné schválenie myšlienku valorizácie dôchodkov na základe aktuálnej výšky dôchodcovskej inflácie.

Prečo ekonómovia neodporúčajú valorizáciu minimálnych dôchodkov?

 Čítaj tu

Finančná pomoc, rodičovský bonus a valorizácia

Počas nadchádzajúcich piatich mesiacoch však čaká dôchodcov pomoc v podobe jednej mimoriadnej dávky a následne od januára valorizácia penzií o 11,8 percenta a zavedenie rodičovského bonusu do praxe.

Protiinflačná pomoc – november 2022

Do septembrových rokovaní bol posunutý aj návrh na vyplatenie jednorazovej protiinflačnej pomoci, ktorá by mohla byť vo výške 150 eur pre všetkých rovnako, alebo vyklesávať od sumy 200 eur pre poberateľov najnižších penzií až po 50 eur pre dôchodcov s najvyššími dôchodkami. Treťou alternatívou je vyplatenie jednorazovej pomoci vo výške 70 percent z 13. dôchodku. Najbližší možný termín, keby by sa pomoc reálne mohla dostať medzi dôchodcov, je november 2022.

14. dôchodok
Druhý model návrhu protiinflačnej pomoci pre dôchodcov, postupné vyklesávanie sumy finančnej pomoci

Tri modely protiinflačnej pomoci pre dôchodcov

 Čítaj tu

Valorizácia penzií – január 2023

V januári 2023 sa očakáva najvyššia valorizácia penzií za uplynulé roky. Už teraz sa vie, že inflácia za domácnosti dôchodcov bola za uplynulý polrok 2022 vyčíslená na 11,8 percenta. O rovnaké percento sa preto budú už v januári 2023 zvyšovať všetky dôchodky. Pri priemernom starobnom dôchodku môže ísť o nárast až o 51,3 eura mesačne. Pri priemernom predčasnom starobnom dôchodku o 50,80 eura mesačne.

Valorizácia však nezastihne všetky minimálne penzie, pretože systém ich zvyšovania je rozdielny. No dá sa očakávať nárast aj mnohých minimálnych penzií.

Minimálne dôchodky sa totiž valorizujú iným spôsobom. Najprv sa o valorizačné percento prepočíta schválený dôchodok (zvyčajne nižší ako je hranica minimálneho dôchodku). Ak je výsledok vyšší ako zákonom stanovená hranica za stanovený počet odpracovaných rokov, zdvihne sa aj dávka minimálneho dôchodku. Ak však suma hranicu nepresiahne, dávka minimálneho dôchodku sa nezvýši.

Rodičovský dôchodok – január 2023

Počnúc januárom 2023 by mal byť do praxe zahrnutý aj rodičovský bonus, ktorý bude vyplácaný ako ďalší samostatný dôchodok k už poberaným penziám. Jeho výška bude najmenej 9 eur a najviac 21 eur za jedno dieťa a na jedného rodiča, v závislosti od hrubej mzdy vychovaných detí. Rodičovský bonus však nedostanú rodičia detí, ktoré v roku 2021 nepracovali alebo neodvádzali sociálne poistenie na Slovensku.

Komu vznikne nárok na rodičovský dôchodok?

 Čítaj tu

Aký vysoký bude rodičovský dôchodok?

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

 

 

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button