Zo života

Jednota dôchodcov na Slovensku: Je tu pre nás už takmer 30 rokov

Občianske združenie má dnes už takmer 100.000 členov

Počuli ste už o Jednote dôchodcov na Slovensku? Nepochybne – slávne občianske združenie fungujúce už od roku 1990 všestranne pomáha seniorom, a tiež organizuje veľké množstvo podujatí, vďaka čomu sa jeho meno často vyskytuje najmä v miestnych novinách či rozhlasoch. Čo je ale úlohou Jednoty a ako môže pomôcť členstvo v nej aj vám?

Presná tabuľka zvýšenia dôchodkov 

TABUĽKA

Jednota dôchodcov na Slovensku – ako tomu sám názov napovedá – združuje seniorov nehľadiac na ich národnosť, politickú príslušnosť, sociálny pôvod či vierovyznanie. Je tu na to, aby chránila ich práva a oprávnené požiadavky na zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, organizovala kultúrne a rekreačné podujatia a všestranne pomáhala a podporovala občanov staršieho veku. Samozrejme, aktivity tohto združenia sa netýkajú iba jeho členov – Jednota sa snaží presadzovať záujmy všetkých dôchodcov Slovenska.

Aktivitou k všestrannému vzdelaniu

Termín „celoživotné vzdelávanie“ nie je dnes žiadnou novinkou, ale zdravým a prospešným trendom, ktorý umožňuje každému si doplniť, prehĺbiť alebo rozšíriť už získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo učiniť zadosť svojim záujmom. Nemusí ísť pritom len o formálnu edukáciu v podobe prednášok na školách – vzdelávať sa môžeme aj prostredníctvom rôznych podujatí, programov alebo kurzov od výmyslu sveta, ktorých forme rozhodne nechýba fantázia. Chcete sa naučiť anglicky? Vždy ste túžili vedieť háčkovať, zdobiť torty či rozoznávať vtáctvo alebo jednotlivé druhy húb? Možností, do čoho štúdia sa pustiť, je skutočne neúrekom. Ak si hovoríte, že to všetko síce dobre znie, no ani netušíte, ako začať alebo kde hľadať informácie, verte, že na to všetko nie ste sami. Viac hláv, viac rozumu – a tým aj viac možností a príležitostí. Národný program aktívneho starnutia, ktorý Jednota pokladá za svoj programový dokument, má už v názve svoj hlavný cieľ – aktivitu.

JDS
V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje Jednota každoročne finančne výhodné, štátom dotované liečebné a rekondičné pobyty

Kultúra pre každého

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje Jednota každoročne finančne výhodné, štátom dotované liečebné a rekondičné pobyty. Kúpele či športové strediská sú pre zdravie tela aj duše rozhodne tým pravým, bola by teda škoda túto ponuku nevyužiť. Ďalšie podujatia na celoslovenskej úrovni, ktorých sa môžete zúčastniť každý rok, sú Športové hry a turistický zraz seniorov, Prehliadka speváckych a folklórnych súborov, Prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a Prehliadka ručných prác Zlaté ruky. Tieto akcie sú vyvrcholením aktivít JDS a pravidelne sa postupne prezentujú v okresných a krajských kolách.

Tri nepravdy o pozostalostných dôchodkoch, ktorým stále veríme

Čítaj tu

Poradňa pre zdravie aj právne záležitosti

Problémy seniorov môžu byť najrôznejšie a často sami nevedia, na koho sa s nimi obrátiť. Kvalifikovaná rada či pomoc je v tomto prípade nad zlato. Jednota teda funguje aj ako poradňa, ktorá vám dokáže pomôcť s právnymi, finančnými, zdravotnými či inými ťažkosťami a záležitosťami, ktoré vás trápia. Verte, že čokoľvek sa vám v živote deje, nie ste prvý ani posledný. Prečo si teda nenechať pomôcť od ľudí, ktorí si niečím podobným už prešli? Cieľom JDS je teda v skratke pomáhať ľuďom nielen pri príprave na život a prácu v dôchodkovom veku, ale aj uľahčovať  a spestrovať seniorom bežné dni. Členstvo v Jednote je dobrovoľné. Požiadať oň môžete v základnej organizácii v mieste bydliska. Podmienkou je prihláška, v ktorej sa okrem poskytnutia osobných údajov zaväzujete platiť členský príspevok vo výške iba dve eurá ročne. Za cenu jedného malého obeda tak dostanete členský preukaz, ochranu a istotu, že na drobné radosti a starosti už nikdy viac nebudete sami.

Valorizácia dôchodkov prebehla, no nie všetci dôchodcovia dostali vyššiu penziu

Čítaj tu

Text: Martina Píšová
Foto: 123rf.com
Kontakt na Jednotu dôchodcov na Slovensku
Internetová stránka: http://jds.sk/
Telefónne čísla na JDS jednotlivých okresov nájdete na internetovej stránke v sekcii KONTAKT.

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button