DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Rodičovský dôchodok napriek nedostatku peňazí

A pre niektorých seniorov stále otázny

Rodičovský bonus má byť realitou už od januára 2023, tak hovorí Ústava SR. Bude sa jednať o ďalší dôchodok, ktorý dostanú k penzijnej dávke seniori, ktorých deti odviedli do Sociálnej poisťovne v roku 2021 povinné alebo dobrovoľné odvody, čo i len za jeden deň.

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných 426-tisíc dôchodcov, ktorí majú dve pracujúce deti, 181-tisíc seniorov s tromi deťmi a približne 48-tisíc poberateľov penzijnej dávky so štyrmi deťmi. Zvyšok tvoria dôchodcovia s jedným alebo viac ako štyrmi deťmi. Podľa navrhovanej novely Zákona o sociálnom poistení, dostane od januára každý rodič – tak matka ako aj otec, za každé jedno dieťa pracujúce na Slovensku extra dôchodok vo výške 1,5 % z jeho hrubej mzdy. Podľa predbežných prepočtov bude výška rodičovského bonusu v rozpätí od 10 do 20 eur za jedno dieťa a na jedného rodiča.

Osudy niektorých sú stále otázne

Na rodičovský dôchodok však nebudú mať nárok bezdetní rodičia alebo rodičia, ktorých deti zomreli, prípadne v roku 2021 nepracovali na Slovensku, resp. neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. Nárok, naopak, ale vznikne v prípade, že dieťa v roku 2021 zaplatilo poistné aspoň za jeden deň. Otázni sú zatiaľ rodičia na dôchodku, ktorých dcéry boli v tom čase na materskej dovolenke, alebo rodičia detí, ktoré pracujú v bezpečnostných zložkách ako armáda či polícia. Návrh zákona prešiel do druhého čítania s množstvom pripomienok, ktorými sa budú zaoberať na rokovaní vlády už v septembri.

Trinásty dôchodok zdvihol stravnú jednotku seniora o 1,60

 Čítaj tu

Rodičovský bonus z minimálnej mzdy

Minimálny rodičovský bonus je nastavený ako 1,5 % z hrubej mesačnej mzdy potomka spred dvoch rokov, čiže z roku 2021. Minimálna mzda bola predvlani vo výške 623 eur, predbežná suma rodičovského dôchodku preto vychádza na 9,345 eura.

V prípade, že má senior dve deti zarábajúce minimálnu mzdu, výška jeho rodičovského dôchodku bude viac ako 18 eur, ak tri, polepší si o vyše 27 eur.

rodičovský bonus
Čím viac detí s lepšou mzdou, tým vyšší rodičovský bonus

Rodičovský bonus z priemernej mzdy

Priemerná mzda za obdobie 2021 bola vyčíslená na 1171 eur, z čoho vyplýva suma rodičovského dôchodku v hodnote 17,57 eura za jedno dieťa a jedného rodiča. Ak má priemerne zarábajúce deti dve, od januára by si mal polepšiť o 35 eur, ak tri, môže sa tešiť na sumu takmer 53 eur.

Maximálny rodičovský bonus

Vláda vo svojom návrhu vyčíslila tiež strop na maximálnu výšku rodičovského dôchodku. Ten sa má počítať najviac z 1,2–násobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Pri jej hodnote za rok 2021 (1171 eur) by teda maximálny rodičovský dôchodok pre jedného seniora a za jedno dieťa mal byť nanajvýš 21 eur, za dve deti 42 eur a za tri 63 eur.

Štrnásty dôchodok nepokryje vyššie výdavky seniora

 Čítaj tu

Sociálna poisťovňa bojuje s nedostatkom peňazí

Na vyplácanie starobných a predčasných starobných dôchodkov využila Sociálna poisťovňa v januári až apríli tohto roka 775 miliónov eur z prebytkov iných fondov sociálneho poistenia.

Výdavky fondu starobného poistenia boli totiž za štyri mesiace tohto roka o 879,3 milióna eur vyššie ako príjmy tohto fondu. Zostatok vo fonde starobného poistenia tak klesol z 329,4 milióna eur na 225 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až apríl tohto roka.

2023: Valorizácia minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Nedostatok prostriedkov na výplatu starobných a predčasných starobných penzií poisťovňa vykryla v prvých štyroch mesiacoch tohto roka sumou 490 miliónov eur z rezervného fondu solidarity a ďalších 225 miliónov eur smerovalo na starobné a predčasné starobné dôchodky z fondu invalidného poistenia.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button