Pobyty so zľavou a dotácieSeniorske pobyty

Takto si vybavíte príspevok na dovolenku 50 eur

Najčastejšie otázky o seniorských pobytoch so štátnou účelovou dotáciou

Na základe viacerých otázok, s ktorými ste sa na nás obrátili v súvislosti so štátnou účelovou dotáciou na rekreačný pobyt pre seniorov, prinášame súhrn najčastejších otázok a odpovedí.

Len pripomíname, že rekreačné poukazy sú v hodnote 50 eur na osobu a sú určené nepracujúcim dôchodcom vo veku 60 a viac rokov. Rekondično-rekreačný pobyt trvá sedem dní a cena zahŕňa aj plnú penziu, t.j. raňajky, obed a večeru.

Príspevok 50 eur je zahrnutý v cene

Štátna účelová dotácia, určená na 7-dňový rekondičný pobyt pre ľudí nad 60 rokov, sa nevypláca v hotovosti, ale sa odpočítava od skutočnej ceny za dovolenku. Ceny, ktoré sú udané na cenníkoch seniorských pobytov, sú už vrátane štátnej účelovej dotácie. To znamená, že sa ďalej nebudú znižovať, sú konečné a dôchodcovia ich uhradia pri nástupe na pobyt vo vybranom ubytovacom zariadení.

Nárok na rekreáciu a doklady

Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe.

Viac o rekondičnom pobyte pre seniorov

 Čítaj tu

Kde možno objednať pobyt

Záujemcovia, ktorí nie sú členmi Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), si môžu rekreačný pobyt objednať cez sieť hotelov Sorea, ktorá zastrešuje aj poukazy, ktoré od štátu dostala Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR).

Záujemca o pobyt so štátnou účelovou dotáciou si ho môže rezervovať priamo v príslušnom hoteli zo siete Sorea, v Hoteli Zámok Topoľčianky a v hoteli FLÓRA, alebo cez kontaktný formulár tu. Zvýhodneného pobytu je možné zúčastniť sa len jeden krát počas aktuálneho kalendárneho roka.

Momentálne sú k dispozícii pobyty v nasledovných zariadeniach:

  • Hotel Sorea Regia ****, Bratislava,
  • Hotel Sorea Urán ***, Tatranská Lomnica,
  • Hotel Sorea Ďumbier, Nízke Tatry.
príspevok na dovolenku dôchodcovia
Cenník rekondičných pobytov s dotáciou pre seniorov

Spätné preplatenie príspevku

Keďže štátna účelová dotácia na dovolenku pre seniorov sa fyzicky nevypláca, ale je zahrnutá do konečnej ceny rekreačného pobytu, nie je možná ani jej refundácia – dodatočne preplatenie príspevku priamo seniorovi.

Príspevok na dovolenku pre členov JDS

 Čítaj tu

Výber hotela

Štátny príspevok je možné využiť iba v ubytovacích zariadeniach na to určených. Nie je možné zakúpenie rekreačného pobytu v inom hoteli.

7-dňový rekondičný pobyt obsahuje

  • 6 nocí / 7 dní – ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v hoteloch rôznej kategórie, v najatraktívnejších lokalitách Slovenska,
  • plnú penziu – 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, vrátane DPH (bohaté bufetové raňajky, viacchodový servírovaný obed, viacchodová servírovaná večera, resp. bufetová večera).

Nepremeškajte jesenné termíny rekondičných pobytov

 Čítaj tu

Začiatok a koniec pobytu

Pobyt so štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami (po dohode s hotelom je aj možnosť posunutia termínu).

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sorea.sk
Foto: Sorea.sk

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button