TvárZdravie

Starecká nedoslýchavosť je prirodzeným prejavom starnutia

S pribúdajúcim vekom ubúdajú nielen sily ale aj určité funkcie

Starecká nedoslýchavosť, inak nazývaná presbyakúzia je senzorineurálna (percepčná) porucha sluchu. Je spôsobená degeneratívnymi (poškodzujúcimi) zmenami vláskových buniek v Cortiho aparáte. Ten sa nachádza v slimáku vo vnútornom uchu. Táto postupná strata sluchu vzniká v dôsledku dlhodobej sluchovej záťaže.

Príčiny stareckej nedoslýchavosti

Zmeny v sluchovom vnímaní môžu byť spôsobené mnohými faktormi ako  pôsobením hluku, toxínov, zmenami v cievnom prekrvení, pridruženými chorobami či ochoreniami centrálnej nervovej sústavy. Už pred mnohými rokmi bola kvantitatívne demonštrovaná progresívna (zhoršujúca sa) porucha sluchu pre čisté tóny, zvlášť vo vysokých frekvenciách ako dôsledok pribúdajúceho veku. Za príčinu tohto javu bol stanovený faktor veku nad 60 rokov, tak u žien ako u mužov.

Diagnostika pri ochorení

Človek s takouto poruchou vyhľadá lekársku pomoc sám, ale omnoho častejšie pod tlakom svojho okolia. Býva to po zistení, že strata sluchu mu spôsobuje závažnejšie obmedzenia v každodenných činnostiach. Väčšinou sú to ťažkosti s tým, že nepočuje zvonenie telefónu či zvončeka.
Po prehliadke u praktického lekára, nastupuje špecializované vyšetrenie. To je realizované odborným lekárom – otorinolaryngolóm v ORL ambulancii. Pozostáva zo:
Sluchovej skúšky šeptom a hlasitou rečou – pomocou tejto metódy sa prvotne zisťuje porucha sluchu. Ak ide o stareckú nedoslýchavosť, problémy nastávajú pri počúvaní slov so sykavkami a šeptaní.
Prahovej tónovej audiometrie – sluchová strata sa zisťuje podľa tónov určitej frekvencie. Výsledky vyšetrovanej osoby v porovnaní so zdravým sluchom sa zobrazia na tónovom audiograme.
Slovnej audiometrie – vyšetrenie pomocou špeciálne vybraných slov, v ktorých je zachovaný presný pomer hlások. Úlohou vyšetrovanej osoby je slová správne zopakovať, čo robí pri nedoslýchavosti často veľké problémy.

nedoslýchavosť
Starecká nedoslýchavosť je prirodzeným prejavom starnutia.

Liečba a prevencia

Keďže sa jedná o prirodzený proces spojený s pribúdajúcim vekom, liečba nie je možná. Namiesto toho sa tu využívajú kompenzačné pomôcky. Na zmiernenie dôsledkov sluchovej straty slúžia rôzne načúvacie aparáty. Dôležitá je aj prevencia. Jej najefektívnejšou formou  je vyvarovanie sa hlučnému prostrediu. Aj keď to je v dnešnej uponáhľanej dobe takmer nemožné, mali by sme si sluch chrániť čo možno najdlhšie.

Dôsledky pre život

Sluch má pre človeka obrovský význam. Na jeho základe vzniká reč a zvýrazňuje sa možnosť dorozumievania. Sluch človeka informuje o tom, čo sa deje v jeho okolí a je dôležitý pri získavaní pohybových a rečových zručností a sluchovej kontrole reči. Týmito aspektmi je spájaný so svojím okolím. Preto sluchové poruchy majú vplyv nielen na vývin reči, ale aj na celý život človeka. Sluch predovšetkým sprostredkuje vzájomný styk hovorenou rečou, pri ktorej je dôležitá primeraná percepcia (vnímanie) a porozumenie.
Keďže starecká nedoslýchavosť spôsobuje narušené vnímanie reči, vzniká prvý problém. Neskôr nasledujú problémy i s produkciou reči, čím sa človeku výrazne zníži kvalita života. Toto môže následne viesť až k sociálnej izolácii.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button