PobytyPobyty so zľavou a dotácieSeniorske pobyty

Dotované dovolenky pre seniorov budú aj v roku 2021

Výdaj pobytov však komplikuje protipandemická vyhláška

Obľúbené rekreačné pobyty pre seniorov so štátnym príspevkom budú aj v roku 2021, rozhodlo o tom ústredie MPSVaR SR. Podľa predbežných informácii získali poukazy na dotované 7-dňové dovolenky na Slovensku občianske združenie Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v počte 7000 ks a Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR). Ostatné spoločnosti, ktoré o ne prejavili záujem, v tejto chvíli čakajú, či KOZ SR ďalej vyhlási verejné obstarávanie a súťaž.

Štátna účelová dotácia na dovolenku, v celkovej výške 50 eur na osobu, je určená nepracujúcim dôchodcom a jej cieľom je cenovo zvýhodniť a sprístupniť týždňový pobyt vo vybraných rekondičných a kúpeľných zariadeniach. Ceny sedemdňových liečebných pobytov pre seniorov sú aj po odpočítaní príspevku finančne zvýhodnené a lacnejšie oproti štandardným týždňovým dovolenkám na Slovensku.

JSD rokuje o zmene vyhlášky

Na základe pridelenia poukazov na rekondično-relaxačné pobyty pre seniorov zorganizovala JDS koncom marca online stretnutie predstaviteľov združenia a zástupcov 13 kúpeľných zariadeni, počas ktorého sa účastníci zaoberali najmä technickými otázkami spojenými s výdajom kúpeľných poukazov. Zároveň však dôrazne upozornili na významnú zmenu, ktorá ich výdaj dôchodcom značne komplikuje. „Na základe vyhlášky č.131, zo dňa 19.3.2021 s účinnosťou od 22.03.2021, môžu kúpeľné liečebne poskytnúť pobyt iba na základe návrhu lekára, ktorý je indikovaný zo zdravotných dôvodov. To znamená, že účastník musí požiadať svojho ošetrujúceho lekára o vypísanie žiadosti na kúpeľnú liečbu. JDS sa však pokúsi na MZ SR vybaviť výnimku pre účastníkov dotovaných rekondično-relaxačných pobytov,“ informuje združenie. Zároveň dodáva, že začiatok nástupu na pobyt je predbežne schválený na 16. resp. 17. mája 2021.

Pokiaľ by sa mu však nepodarilo výnimku získať, dovolenku by mohli absolvovať iba dôchodcovia, ktorým všeobecný lekár kúpeľnú liečbu predpíše.

Časté otázky pri vybavovaní dotácie na dovolenku

Čítaj tu

Pobytu sa môžu zúčastniť aj ročníky 1959+

Keďže od 1. januára 2021 je platná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá definitívne upravila vek odchodu do dôchodku sporných ročníkov 1958 – 1963, vznikol nárok na štátom dotovanú dovolenku aj im. Záujemcovia o pobyt, narodení po roku 1959, sa ale budú musieť preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o pridelení dôchodku.

Predstavitelia kúpeľných zariadení však prisľúbili aktívnu pomoc aj v tejto veci a pre seniorov pripravujú čestné vyhlásenie, v ktorom aj čerstvý dôchodca potvrdí existenciu rozhodnutia Sociálnej poisťovne svojim podpisom bez nutnosti ďalších potvrdení.

Ako získať potvrdenie na bezplatné cestovanie vlakom

Čítaj tu

Podmienky nároku na dotáciu

O príspevok môžu požiadať všetci nepracujúci dôchodcovia s trvalým pobytom na Slovensku, poberajúci starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok. Dotácia sa nevzťahuje na invalidných dôchodcov a nie je na ňu nijaký právny nárok. To znamená, že nie každému žiadateľovi bude zvýhodnený pobyt pridelený.

RTVS neoprávnene vymáha nedoplatky na koncesionárskych poplatkoch

Čítaj tu

Podrobné informácie o dotovaných rekondično-relaxačných pobytoch, ako aj ďalšie podmienky výdaja poukazov a hygienické nariadenia v súvislosti s protipandemickými opatreniami budú oznámené približne do troch týždňov.

Text: Alena Kytková
Zdroj: MPSVaR SR
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button