PobytyPobyty so zľavou a dotácieSeniorske pobyty

Ako získať štátnu dotáciu 50 eur na dovolenku?

Všetko, čo potrebujete vedieť o účelovej dotácií na rekreáciu pre seniorov

Mnohí sa na nás obraciate so žiadosťou o bližšie informácie a pýtate sa, ako môžete získať štátnu účelovú dotáciu na 7-dňovú rekreáciu na Slovensku. Aj keď presné dátumy začiatku prijímania žiadosti, respektíve termíny samotného zahájenia pobytov pre rok 2019 ešte nie sú známe, prinášame vám odpovede na vaše najčastejšie otázky. Máte ešte približne dva mesiace na to, aby ste si rozmysleli, či v roku 2019 chcete alebo nechcete získať nenávratný príspevok na rekreáciu.

Štátna účelová dotácia na dovolenku v celkovej výške 50 eur na osobu je určená nepracujúcim dôchodcom a slúži najmä na skvalitnenie ich života. Ceny sedemdňových rekondično-liečebných pobytov určených seniorom sú aj po odpočítaní príspevku finančne zvýhodnené a lacnejšie oproti štandardným týždňovým dovolenkám na Slovensku. Pohybujú sa v cene od 120 do 160 eur (2018) a je v nej započítaná celodenná strava aj kúpeľné procedúry.

Príspevok každoročne udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny približne dvanástim tisícom seniorom a dovolenky sú organizované v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku či spoločnosťou Sorea.

TOP SPRÁVA: Vianočný dôchodok bude dvojnásobný!

Čítaj tu

Kto má nárok na štátnu účelovú dotáciu na dovolenku

O príspevok môžu požiadať všetci nepracujúci dôchodcovia s trvalým pobytom na Slovensku, poberajúci starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok. Potrebujete však rozhodnutie Sociálnej poisťovne o jeho poberaní. Je však dôležité pripomenúť, že na dotáciu sa nevzťahuje právny nárok – to znamená, že nie každému sa zvýhodnený pobyt ujde.

Zahájenie sedemdňových rekondično-liečebných pobytov zvyčajne začína v mesiaci máj príslušného roku, pričom žiadosti sa prijímajú približne mesiac pred samotným začiatkom.

Ako treba postupovať

Pokiaľ ste členom Jednoty dôchodcov na Slovensku (JSD), je potrebné, obrátiť sa so záujmom o dovolenku so štátnou účelovou dotáciou na príslušnú kanceláriu organizácie vo vašom meste či obci, kde vám poskytnú všetky tlačivá (prevažne sa bude jednať o čestné vyhlásenie o splnení všetkých zákonom stanovených podmienok na získanie dotácie). Rovnako vám poskytnú zoznam rekreačných zariadení, z ktorých si môžete vybrať ten svoj. Je však treba brať do úvahy, že JDS nie je cestovnou kanceláriou.

Pre nečlenov platí, že pobyt si musia rezervovať sami prostredníctvom sieti hotelov Sorea, ktorá dotované pobyty pre seniorov priamo organizuje.

Aká bola priemerná výška doživotného dôchodku z II. piliera za rok 2018?

Čítaj tu

Dva kroky k pobytu

  • potrebujete potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne
  • členovia JSD – je nutné dostaviť sa na pobočku Jednoty dôchodcov na Slovensku a vybrať si niektorý z ponúkaných rekondičných pobytov – zoznam pobočiek na Slovensku.
  • nečlenovia JSD – je nutné si dovolenku svojpomocne vybrať z ponuky dotovaných pobytov na www.sorea.sk, prípadne ich s neformálnou žiadosťou kontaktovať na emai: obchod@sorea.sk

Ako prebieha dovolenka

Pobyt sa nemenne začína vždy v nedeľu večerou a končí nasledujúcu sobotu raňajkami. Počas celej dovolenky je v cene zahrnutá plná penzia a vybrané kúpeľné procedúry. Každý klient si môže vybrať, či má záujem o 6 liečebných procedúr denne alebo o 12. V závislosti od ich počtu sa líši výsledná cena rekreácie.

dotácia na dovolenku
Prehľad zariadení a cien pobytov s účelovou dotáciou na dovolenku za rok 2018

Jedno dieťa zdarma

V prípade pobytu manželského páru dostane štátnu účelovú dotáciu každý z nich. Spolu tak môžu ušetriť až 100 eur. Ďalším bonusom liečebných zariadení je tiež akceptovanie jedného dieťaťa do veku 7,99 rokov na prístelke a s plnou penziou úplne zdarma. Pobyt v prekrásnom prostredí Slovenských kúpeľných miest tak môžete absolvovať spoločne s vnukom či vnučkou

Potrebujete sprievodnú osobu?

Ťažko zdravotne postihnutí občania, odkázaní na pomoc a asistenciu sprievodnej osoby, taktiež od štátu získavajú príspevok na pobyt vo výške 50 eur. Avšak osoba, ktorá ich na dovolenke bude sprevádzať, si musí ubytovanie, stravu aj procedúry uhradiť v plnej výške. Výnimkou je len sprievodná osoba poberajúca starobný, invalidný či výsluhový dôchodok. V takomto prípade má nárok na účelovú dotáciu aj ona.

Dôležité informácie

Dôchodcovia môžu využiť príspevok na dovolenku iba jedenkrát ročne. Všetky pobyty sú z tohto dôvodu podrobené prísnym kontrolám.

V súčasnej dobe ešte nebol zverejnený presný dátum začiatku podávania jednotlivých žiadostí ani zahájenia rekondično-liečebných pobytov pre rok 2019, v súvislosti s ktorými sme oslovili kompetentných a o presných termínoch vás budeme včas informovať.

Valorizácia neznamená aj zvýšenie minimálneho dôchodku. Ako je to možné?

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com, Jds.sk

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button