DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Zmena v dôchodkovom veku sa netýka ročníkov 1960 – 1966

Po novom pôjdu do penzie až ročníky 1967 a mladšie

Od Januára 2023 má začať platiť nový výpočet veku odchodu do dôchodku, ktorý bude opätovne naviazaný na strednú dĺžku dožitia. V súčasnosti je odchod do penzie zastropovaný na vek 64 rokov pri mužoch a postupne sa znižuje za každé jedno vychované dieťa o šesť mesiacov pri ženách. Na nadchádzajúcom septembrovom rokovaní vlády sa však predpokladá schválenie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zruší pevne definovaný dôchodkový vek a od januára obnoví „dôchodkový automat“.

Po novom sa tak vek odchodu do dôchodku bude odvíjať od strednej dĺžky dožitia a postupne sa zvyšovať. Zmena sa však dotkne najskôr ľudí narodených v roku 1967, ktorí dovŕšia dôchodkový vek približne o jeden mesiac neskôr ako staršie ročníky. Zmena sa nebude týkať ľudí narodených v rokoch 1960 – 1966, ktorým vznikne nárok na dôchodok od januára 2023, resp. počas najbližších rokov. V ich prípade sa výpočet dôchodkového veku bude aj naďalej riadiť v súčasnosti platnou podobou zákona, a teda tabuľkou, ktorá presne definuje dôchodkový vek na základe mesiaca a roku narodenia a počtu vychovaných detí:

Rok narodenia Muž Žena Žena (1 dieťa) Žena (2 deti) Žena (3 alebo 4 deti)  Žena (5 a viac detí)
1956 62r139dní 62r 139 dní 62r 139 dní 61r 59r 3 m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m

Takto sa zvýšia dôchodky počas najbližších piatich mesiacov

 Čítaj tu

Zložitý výpočet dôchodkového veku

Kým dnes si vedia ročníky stojace na prahu penzie vypočítať dôchodkový vek veľmi jednoducho, v prípade ročníka 1967 a mladších budú výpočty komplikovanejšie. Súčasťou návrhu novely zákona bude aj spôsob sledovania a určovania strednej dĺžky dožitia – premennej, podľa ktorej sa v krátkej budúcnosti bude posúvať dôchodkový vek smerom nahor a vďaka ktorej pôjdu mladšie ročníky do dôchodku podstatne neskôr.

Konkrétne sa navrhuje sledovať zmenu strednej dĺžky života počas rokov 2009 až 2020, ktoré sa ďalej rozdelia do siedmich referenčných období. Každé referenčné obdobie bude sledovať zmenu strednej dĺžky života v 5-ročnom horizonte a výsledok sa následne spriemeruje.

Sedem sledovaných referenčných období

V každom päť rokov trvajúcom referenčnom období sa skúma zmena strednej dĺžky života za uvedených 5 rokov:

  • 2014 – 2019,
  • 2013 – 2018,
  • 2012 – 2017,
  • 2011 – 2016,
  • 2010 – 2015,
  • 2009 – 2014.

Pri určovaní dôchodkového veku bude rozhodujúci rok, v ktorom rezort práce vydá všeobecne záväzný právny predpis o dôchodkovom veku. Na základe neho bude určené, ktoré údaje o strednej dĺžke dožitia a za ktoré obdobie budú na výpočet dôchodkového veku použité.

Ak by ministerstvo vydávalo všeobecne záväzným právnym predpisom dôchodkový vek napríklad už v roku 2022 pre osoby narodené v roku 1967, použili by sa na jeho určenie hodnoty strednej dĺžky dožitia v rokoch 2009 až 2020.

Do penzie odchádzajú ročníky 1959 a 1960

 Čítaj tu

Ročníky 1960 – 1966

Avšak poistencom narodeným v uvedených ročníkoch vznikne aj naďalej nárok na odchod do dôchodku po dovŕšení veku 64 rokov, resp. podľa počtu vychovaných detí. V žiadnom prípade sa ich netýka zmena vo výpočte dôchodkového veku, ktorá má začať platiť od januára.

Vypočítajte si vek odchodu do dôchodku – kalkulačka

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepic.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button