KúpelePobytyPobyty so zľavou a dotácie

Dotácia 50 eur na dovolenku aj v jesenných termínoch

Posledné turnusy nastupujú koncom novembra resp. začiatkom decembra

Aj na jeseň pokračuje predaj týždňových liečebno-rekondičných pobytov pre dôchodcov so štátnou účelovou dotáciou vo výške 50 eur na pobyt a na osobu. Pobyty so štátnym príspevkom už tradične organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov v spolupráci so spoločnosťou Sorea a Odborový zväz potravinárov.

Seniori si sedemdňový pobyt s plnou penziou objednávajú samostatne buď prostredníctvom základní organizácie JDS alebo priamo cez kontaktovanie konkrétneho ubytovacieho zariadenia zo siete hotelov Sorea.

Členovia JDS

Pre členov JDS sú pripravené 7-dňové kúpeľné pobyty. Jednota dôchodcov Slovenska dostala finančné prostriedky na 7 000 poukazov v celkovej výške 350 000 eur, pričom dotácia na jeden poukaz je 50 eur. Pobyty poskytujú v spolupráci so 16-timi kúpeľnými zariadeniami. Rekondično-liečebný pobyt je možné čerpať raz ročne a iba u jedného poskytovateľa. Prvé nástupné termíny začali od 4. apríla, pokračovali v lete a končia sa jesennými dovolenkami pre seniorov s posledným nástupným turnusom 21. novembra.

Viac o pobyte pre členov JDS

 Čítaj tu

Nečlenovia sa rekreujú cez Soreu

Konfederácia odborových zväzov dostala od rezortu práce 250-tisíc eur. „Rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou realizujeme s hotelovou sieťou SOREA v najatraktívnejších lokalitách Slovenska, v Hoteli Zámok Topoľčianky a Flóra v Trenčianskych Tepliciach. Čiže aj objednávanie pobytov je priamo cez nich,“ vysvetlila predaj dotovaných dovoleniek Martina Nemethová, riaditeľka kancelárie KOZ SR. Dôchodca môže požiadať o dotovanú dovolenku vo viacerých zariadeniach: „V prípade kontaktovania a podania žiadosti na viac hotelov a prijatia kladnej odpovede si klient sám vyberie ubytovacie zariadenie a zaplatením rezervačného záznamu do desať dní potvrdí svoju účasť na pobyte,“ spresňuje spôsob objednávania pobytov Beáta Töröková, obchodná a marketingová riaditeľka spoločnosti Sorea.

Viac o príspevku na dotovaný pobyt v roku 2022

 Čítaj tu

Prvé jesenné termíny začali 04. septembra a posledný turnus je naplánovaný na prvý decembrový týždeň, od soboty, 4. decembra.

príspevok na dovolenku dôchodcovia
Jesenné termíny rekondičných pobytov začali už 4. septembra

Potravinári v Oravskej horárni

Pobyty pre nepracujúcich penzistov má pripravené aj Odborový zväz potravinárov v Oravskej horárni. Od ministerstva práce dostali dotáciu v sume 40-tisíc eur. „Pobyt sa začína vždy v pondelok obedom s končí v sobotu po raňajkách. Určený je pre nepracujúcich dôchodcov a dotácia v sume 50 eur je už odpočítaná z ceny pobytu,“ uviedla predsedníčka zväzu Magdaléna Mellenová.

Takto si dôchodcovia prilepšia počas najbližších mesiacov

 Čítaj tu

Podmienky získania štátnej účelovej dotácie na dovolenku:

  • Výška príspevku je 50 eur na jedného nepracujúceho dôchodcu, avšak nevzťahuje sa na ňu právny nárok. To znamená, že ho nedostanú všetci, ktorí oň prejavia záujem.
  • Nárok na príspevok majú iba poberatelia starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorí nemajú príjem zo zamestnania či podnikania alebo inej závislej činnosti.
  • Nutné je tiež slovenské občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku.
  • Pobytu je možné sa zúčastniť iba jedenkrát za aktuálny kalendárny rok.
  • Dôchodcovia zamestnaní na dohodu ani poberatelia invalidných dôchodkov nemajú na príspevok nárok.
  • Súčasťou dotačného poukazu je aj čestné vyhlásenie účastníkov o tom, že spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti.
  • V cene pobytov nie je započítaná daň z ubytovania.
  • Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom, ktorý si musí zakúpiť pobyt v plnej výške, pretože štátna dotácia sa na sprievodcu nevzťahuje.
  • V prípade manželského páru, kde jeden z dvojice pracuje, si tento rovnako bude musieť uhradiť pobyt v plnej výške.
  • Penzista sa musí preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o pridelení dôchodku.

Predstavili tri modely inflačnej pomoci pre seniorov

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: KOZ SR
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button