DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Aká bola priemerná výška doživotného dôchodku z II. piliera za rok 2018?

Priemerná mesačná výška doživotného dôchodku stagnuje

Sociálna poisťovňa informuje, že priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2018 mesačne 23,38 eur. Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemernej sume 23,33 eur a ku koncu roka 2018 ho poberalo 1 233 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok mal v priemere výšku 27,13 eur a poberalo ho 18 sporiteľov.

Tieto údaje svedčia o stagnácii priemernej mesačnej výšky doživotného dôchodku. V roku 2015 predstavovala 25,96 eur, v roku 2016 len 25,36 eur, v roku 2017 dokonca klesla na 23,92 eur a v roku 2018 sa pohybovala na uvedenej úrovni 23,38 eur.

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky v roku 2019?

Čítaj tu

Na rozdiel od neindexovaného dôchodku, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, indexovaný dôchodok je vyplácaný v nižšej počiatočnej sume, ale táto bude každoročne rásť o vopred určené pevné percento za účelom zohľadnenia budúceho rastu cien tovarov a služieb.

O dôchodok z II. piliera bolo pritom vlani podaných celkom 2 647 žiadostí, z toho 2 012 z nich podali sporitelia priamo v Sociálnej poisťovni a zostávajúcich 635 vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach. Oproti roku 2017, kedy bolo podaných 1 351 žiadostí, ide o takmer dvojnásobný nárast.

Dôchodky od A po Z

Čítaj tu

Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých sa vypláca len doživotný dôchodok, za obdobie roka 2018 predstavoval 386. Popri doživotnom dôchodku bolo uzatvorených 32 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom a 7 zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku.

Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení účinnú od 1. februára 2018, na základe ktorej môže sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu príspevkov – v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy – aj na programový výber (vrátane jednorazového vyplatenia), využilo minulý rok 1 031 sporiteľov a ďalších 67 využilo možnosť si za celú nasporenú sumu zakúpiť len dočasný dôchodok.

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

V režime malá nasporená suma bolo v roku 2018 uzatvorených 134 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská spoločnosť (počet sporiteľov 70) alebo životná poisťovňa (počet sporiteľov 64) vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 12,60 eur až do vyčerpania nasporenej sumy (t. j. nie doživotne).

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Čítaj tu

Presná tabuľka zvýšenia dôchodkov 

TABUĽKA

Až 100 eur na opravu zubov či protézy od Vašej zdravotnej poisťovne! Ako na to?

Čítaj tu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: pixabay.com

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button