TvárZdravie

Ako prebieha diagnostika a liečba glaukómu

Máte podozrenie, že sa s vašimi očami niečo deje?

Možno trpíte závažným ochorením zrakového nervu zvanom GLAUKÓM, ktoré pri neliečení môže spôsobiť až slepotu. Už pri akomkoľvek podozrení na nejaké očné ochorenie, je potrebné vyhľadať odborníka. Aj pri glaukóme je veľmi dôležitá včasná diagnostika a následná liečba, čo môže prispieť k  spomaleniu alebo úplnému zastaveniu postupu tohto závažného ochorenia.

Charakteristika glaukómu

Glaukóm, nazývaný aj zelený zákal, predstavuje skupinu ochorení oka spojených so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorých dôsledkom je vážne a trvalé poškodenie zrakového nervu.

Postup pri diagnostike glaukómu

Diagnostiku očných porúch realizuje odborný lekár – oftalmológ v priebehu komplexného očného vyšetrenia. Vyšetrenie glaukómu je zamerané na meranie vnútroočného tlaku, komorového uhla a zorného poľa.

    • Tonometria – diagnostická metóda na meranie vnútroočného tlaku (VOT).
     Za jeden z najvýraznejších rizikových faktorov je určený zvýšený vnútroočný tlak. Prístroje, ktoré slúžia k zisťovaniu týchto hodnôt sa nazývajú nekontaktné tonometre.
    • Tomografia – diagnostická metóda na zameranie terča zrakového nervu.
     Na pozorovanie štrukturálnych zmien terča zrakového nervu sa využívajú prístroje na báze zobrazovacích techník.
    • Gonioskopia- diagnostická metóda na vyšetrenie komorového uhla.
     Táto metóda pomáha určiť, či sa jedná o primárny glaukóm s otvoreným alebo uzavretým komorovým uhlom.
    • Perimetria – diagnostická metóda na vyšetrenie zorného poľa.
     Ide o subjektívnu metódu, pomocou ktorej sa dá zistiť stav zrakovej dráhy. Na základe toho, aká je lokalizácia a rozmiestnenie výpadku v zornom poli sa môže určiť poškodenie zrakovej dráhy. Prístroje, ktorými sa meria rozhranie zorného poľa, sa nazývajú perimetre.
liečba
Ako prebieha diagnostika a liečba glaukómu

Druhy liečby pri glaukóme

Ak sa diagnostickými metódami potvrdí diagnóza glaukómu, nastupuje liečba, ktorá je zameraná najmä na zníženie vnútroočného tlaku.Aké druhy liečby poznáme?
Prvou voľbou pri liečení glaukómu je konzervatívna medikamentózna liečba pomocou očných kvapiek. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo očných kvapiek s rôznymi účinnými látkami, preto je možné vybrať vhodné kvapky individuálne pre každého. Pokiaľ nezaúčinkujú jedny, môžu byť účinné iné.
Ak je však medikamentózna liečba neúčinná alebo nejakým spôsobom kontraindikovaná, potom nastupuje laserová liečba. Laserové žiarenie pôsobí na krv v očných cievkach a zlepšuje prekrvenie v oblasti sietnice, čo vedie k zníženiu vnútroočného tlaku
V závažnejších prípadoch je nutný operačný zákrok (trabekulektómia), ktorého princípom je zlepšenie odtoku vnútroočnej tekutiny z oka, čím sa zabezpečí zníženie vnútroočného tlaku.

Je všeobecne známe, že prevencia je lepšia ako liečba. Pri podozrení na poruchu zrakového orgánu je potrebné vykonať komplexné očné vyšetrenie. Pri glaukóme takéto vyšetrenie pozostáva z merania vnútroočného tlaku, komorového uhla a zorného poľa. Ak sa po diagnostikovaní potvrdí predpokladaná diagnóza, nasleduje liečba.  Liečba môže byť vykonaná pomocou očných kvapiek, laserom alebo chirurgickým zákrokom.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button