Srdce a cievyVnútorné chorobyZdravie

Ateroskleróza môže spôsobiť veľké problémy

Ochorenie postupuje pomaly a nenápadne

Ateroskleróza je degeneratívne ochorenie cievnej steny, ktoré je spôsobené hromadením a následným ukladaním tukových látok v cievach. Týmto procesom dochádza k vytváraniu aterosklerotických plátov, postupnému tuhnutiu, tzv. kôrnateniu a zužovaniu ciev. Zákernosťou tohto ochorenia je to, že sa neprejaví hneď a človek niekedy ani netuší, že je chorý.

Hlavnou príčinou vzniku je hromadenie škodlivých látok, najmä cholesterolu v stenách ciev, kde dochádza k ich ukladaniu.

Rizikové faktory

Medzi rizikové faktory zaraďujeme:
• Genetickú predispozíciu (dedičnosť)
• Iné ochorenia – diabetes (cukrovka), hypertenzia (vysoký krvný tlak), obezita
• Nevhodný životný štýl – nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, alkohol
• Nevhodnú životosprávu – nadmerný príjem tukov
• Poruchu tukového metabolizmu, s čím súvisí vysoká hladina cholesterolu v krvi

Priebeh aterosklerózy

Ateroskleróza postupuje pomaly a nenápadne. Človek ani nemusí vedieť o tomto ochorení, pretože sa jedná o dlhodobý proces. V počiatkoch sa na stenách ciev vytvárajú malé nánosy, ktoré sa pri dlhodobom zanedbávaní opatrení na znižovanie príjmu tukov zmenia na tukové nánosy – aterosklerotické pláty. Tieto postupne menia výstuhu ciev a dochádza k tuhnutiu cievnej steny, čím sa znižuje ich priechodnosť a zužuje sa prietok krvi.

Rozlišujeme tri štádiá priebehu ochorenia:
• Štádium latencie (bez klinických prejavov)
Aterosklerotické zmeny v cievach – vytvorenie aterosklerotických plátov a poškodenie vnútornej vrstvy ciev
• Štádium manifestného ochorenia (viditeľné prejavy)
Objavujú sa prvé príznaky, pretože dochádza k poškodeniu cieľových orgánov
• Štádium orgánových komplikácií
Prejavujú sa ťažkosti vyplývajúce z ischémie (nedokrvenia) postihnutého orgánu.

krv
Ateroskleróza môže spôsobiť veľké problémy.

Dôsledky

Následky aterosklerózy sú rozmanité a závisia od toho, ktoré cievy sú poškodené (ktoré časti organizmu sú nedokrvené).
• Zhoršenie prekrvenia mozgu
Môže ísť buď o nedostatočné okysličovanie mozgu bez uzáveru cievy alebo o nedostatočné okysličenie spôsobené náhlym nečakaným uzáverom cievy (iktus) – cievna mozgová príhoda.
Rozsah poškodenia súvisí s veľkosťou zasiahnutej tepny a okruhu mozgových buniek, pričom sa prejavia príslušné neurologické príznaky (ochrnutie tváre, časti tela a pod.), čo môže nakoniec viesť ku komplexu psychického a pohybového poškodenia.

• Poškodenie koronárnych artérií
Ischemická choroba srdca
Môže ísť o poškodenie, kde sú artérie čiastočne prechodné buď bez prejavov (len zmeny EKG) alebo s prejavmi bolesti za hrudnou kosťou, kedy sa jedná o anginu pectoris
Alebo môže ísť o poškodenie, kde je nepriechodná artéria (uzavretá trombom), nastáva infarkt myokardu s typickými príznakmi ako náhla bolesťou na hrudníku, niekedy vystreľujúcou do ľavej ruky, pocit dušnosti a úzkosti

• Ischemická choroba dolných končatín
Poruchy cirkulácie spôsobené zúžením tepien dolných končatín Prvotným príznakom je bolesť pri fyzickej námahe (napr. pri chôdzi), ktorá dokáže postihnutého zastaviť – prerušiť chôdzu. Ďalšie štádium ochorenia sa prejavuje ako pokojová bolesť dolných končatín a porucha prietoku krvi zapríčiňuje pocit studených nôh. Dlhodobé nedokrvenie dolných končatín vedie k vzniku kožných defektov.

• Poškodenie obličiek a zraku
Ischemická nefropatia, ktorá vzniká v dôsledku zúženia obličkovej tepny. Prejavuje sa zhoršením obličkových funkcií s postupným rozvojom obličkovej nedostatočnosti (renálna insuficiencia). Poškodenie zrakového nervu z nedokrvenia (ischémie), ktoré môže viesť k poruchám videnia.

Liečba

Ateroskleróza sa lieči z hľadiska príčin jej vzniku. Prevažuje taká, ktorá je zameraná na zníženie hladiny cholesterolu v krvi a zníženie hypertenzie (vysokého krvného tlaku).
Veľmi dôležité je vybrať pre pacienta vhodný liek, aby sa dokázalo predísť závažným dôsledkom tohto ochorenia.

Prevencia

K najúčinnejším preventívnym opatreniam patrí dodržiavanie správnej životosprávy a vhodný životný štýl. To znamená mať dostatok pohybu, dostatok oddychu a spánku, výživnú a zdravú stravu. A samozrejme významne k tomu prispieva obmedzenie fajčenia a požívania alkoholu.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com
Youtube.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button