DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Dôchodok – Koľko odpracovaných rokov štát počíta

Poradíme, ako nahliadnuť do osobného spisu na Sociálnej poisťovni

S blížiacim sa vekom odchodu do dôchodku mnohých zaujíma, koľko rokov kvalifikovaného obdobia starobného poistenia im štát počíta, teda koľko majú „odpracovaných“ rokov. Vďaka tejto informácií vedia v predstihu zistiť, či majú nárok na starobný dôchodok (po 15. odpracovaných rokoch) alebo na minimálnu penziu (po 30. odpracovaných rokoch) alebo im nebodaj nejaký ten mesiac či rok chýba.

Od roku 2004 sú všetky informácie, potrebné na priznanie nároku na starobný dôchodok, digitalizované. Úrady disponujú dokladmi, ktoré sa týkajú zamestnanosti, obdobia nezamestnanosti, SZČO či materskej dovolenky. Poistenci, ktorí majú záujem dozvedieť sa napríklad počet uznaných rokov do starobného dôchodku, majú možnosť nahliadnuť do osobného spisu buď osobne, na pobočke Sociálnej poisťovne, alebo písomne požiadať o výpis, alebo prostredníctvom jej elektronických služieb.

Komu sa oplatí doplatiť si chýbajúce roky

Čítaj tu

Písomná žiadosť

Poistenec môže o zaslanie písomnej informácie o zmenách stavu individuálneho účtu požiadať písomne (listom, e-mailom) alebo osobne. Písomne sa môže obrátiť na Sociálnu poisťovňu, ústredie alebo na ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne. Pre uplatnenie žiadosti sa nevyžaduje formalizované tlačivo, v neformálnej žiadosti však nesmie chýbať meno, priezvisko, rodné číslo a adresa poistenca, na ktorú mu má byť informácia zaslaná, ale taktiež obdobie, za ktoré informácie požaduje.

Poistenec môže požiadať o zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu raz ročne. O zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka môže poistenec požiadať najskôr od 1. apríla kalendárneho roka. Na vybavenie žiadosti má poisťovňa 60 dní.

dôchodok 2022
Stačí, ak je žiadosť neformálna, no musí obsahovať osobné údaje

Doklady potrebné pri odchode do dôchodku

Čítaj tu

Individuálny účet poistenca

Po novom pripravila Sociálna poisťovňa v rámci svojej internetovej stránky zjednodušený spôsob nahliadania do osobného spisu – službu Individuálny účet poistenca.

Ten má za úlohu zabezpečiť prostredníctvom štandardizovaného elektronického formulára prijatie požiadavky od poistenca na sprístupnenie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za vybraný kalendárny rok alebo kalendárne roky, najskôr od roku 2004 a následne zabezpečí poistencovi sprístupnenie požadovanej informácie o zmenách stavu individuálneho účtu. Tu je však potrebné disponovať prihlasovacími údajmi do e-služieb Sociálnej poisťovne, ktoré sa však dajú vybaviť jedine osobne na pobočke, keďže sa vyžaduje overenie totožnosti žiadateľa. Mať elektronický účet sa však odporúča, v budúcnosti viac nebude potrebné navštevovať pobočky osobne.

Čo je obdobie kvalifikovaného dôchodkového poistenia

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button