Srdce a cievyVnútorné chorobyZdravie

Hypertenzia je považovaná za civilizačnú chorobu

Trápi vás vysoký krvný tlak?

Hypertenzia alebo vysoký krvný tlak nemá známu presnú príčinu. Existuje tu mnoho rizikových faktorov k jej vzniku. Veľmi zlé pri tomto ochorení je to, že mnohí ľudia ani nevedia, že ním trpia. Pri neliečení sa môžu dostaviť komplikácie. Liečba pozostáva z dodržiavania prísnych režimových opatrení alebo pomocou liekov na zníženie krvného tlaku.

Krvný tlak

Najskôr si povedzme, čo je krvný tlak. Je to tlak, ktorý vyvíja krv na steny ciev pri činnosti srdca. Srdce je sval, ktorý sa zaraďuje do skupiny hladkých svalov. Hladká svalovina pracuje samostatne, nezávisle od ľudskej vôle. Srdcový sval pracuje v dvoch periódach. Prvá predstavuje sťah svaloviny a vytláčanie krvi do tela a nazýva sa systola. Tlak, ktorý krv vytvára na steny ciev pri sťahu je systolický. Druhá je vtedy, keď sa srdce uvoľní a napĺňa sa krvou, toto je diastola. Takže tlak pri ochabnutí sa volá diastolický.

Hypertenzia

O hypertenzii môžeme hovoriť, ak je hodnota krvného tlaku pri opakovaných meraniach vyššia ako 140/90 mmHg. Čiže tlak vytváraný na cievy je vysoký pri systole, aby mohla krv prúdiť cez zúžené cievy a taktiež pri diastole v dôsledku ich zníženej pružnosti.

Príčiny a rizikové faktory

Dosiaľ nie je známa presná príčina primárnej hypertenzie. Avšak veľa sa diskutuje o tom, že hlavnou príčinou je ukladanie tukov, najmä cholesterolu na stenách ciev, čo spôsobuje ich postupné zužovanie. Z tohto dôvodu je pri prúdení krvi vytváraný na cievy vysoký tlak.
Existujú však rizikové faktory, ktoré zvyšujú predpoklady na vznik hypertenzie. Sú nimi vek (s pribúdajúcim vekom sa krvný tlak zvyšuje) a dedičnosť (pozitívna rodinná anamnéza tvorí vysokú pravdepodobnosť vzniku ochorenia). Tieto faktory ovplyvniť nedokážeme, ale sú tu aj také, ktoré ovplyvniť môžeme: obezita (zapríčinená prejedaním sa a zlými stravovacími návykmi), nadmerné požívanie alkoholu a fajčenie, stres a nedostatok pohybových aktivít.

vysoký tlak
Hypertenzia je považovaná za civilizačnú chorobu

Druhy hypertenzie

Rozoznávame dva druhy hypertenzie:
1. Primárna alebo esenciálna – pri nej je príčina neznáma. Je najrozšírenejšou formou a odborne sa nazýva artériová hypertenzia.
2. Sekundárna – vzniká v dôsledku iných ochorení, ako napríklad cukrovka, ochorenie obličiek…

Príznaky

Najhoršie na hypertenzii je, že na počiatku nemá žiadne pozorovateľné príznaky, takže mnohí ľudia o svojom ochorení ani nemusia vedieť. Postupným zvyšovaním tlaku v cievach sa môžu neskôr dostaviť prvé príznaky, ktorými sú bolesti hlavy, závraty, bolesť na hrudníku, búšenie srdca, hučanie v ušiach alebo dýchavičnosť.

Následky

Neliečené ochorenie môže mať negatívny dopad na ľudské zdravie. Neustálym zvyšovaním krvného tlaku dochádza k zhrubnutiu srdcovej tepny a oslabovaniu srdcovej činnosti. Ďalším dôsledkom je poškodzovanie stien ciev, pričom pri porušení ciev pri srdci môže dôjsť k infarktu myokardu, poškodeniu zraku, či obličiek. Pri poškodení ciev v mozgu môže vzniknúť ischemická cievna mozgová príhoda.

Liečba hypertenzie

Každý, komu bola diagnostikovaná táto choroba sa musí liečiť. Cieľom liečenia je zníženie krvného tlaku na normálne hodnoty, respektíve sa k nim čo najviac priblížiť.
V prvej fáze liečby sa kladie dôraz na dodržiavanie režimových opatrení, ktorými sú zníženie príjmu kuchynskej soli, správna výživa a s tým spojené zníženie telesnej hmotnosti, dostatočná pohybová aktivita, zníženie stresových faktorov, obmedzenie požívania alkoholu a fajčenia.
Ak dodržiavanie nie je úspešné, nastupuje medikamentózna liečba pomocou antihypertenzív. Základné skupiny týchto liekov sú:
– Diuretiká
– Betablokátory
– Alfablokátory
– Vazodilatátory
– Blokátory kalciového kanála.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button