DôchodokFinančné okienkoPoradňa

Komu patrí odchodné pri odchode do dôchodku?

Pozor na lehoty podania žiadosti o priznanie dôchodku

Chystáte sa do dôchodku? Možno máte aj vy právny nárok na takzvané odchodné vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Mnoho budúcich penzistov sa však mylne domnieva, že dosiahnutie dôchodkového veku je dôvodom na výpoveď, a teda aj na odchodné. Ideálnym spôsobom, ako ukončiť zamestnanecký pomer (nie však jediným), je dohoda.

Odchodné je peňažný dar, na ktorý majú zamestnanci, odchádzajúci do dôchodku po skončení pracovného pomeru a za splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok, právny nárok. Podmienky na poskytnutie odchodného definuje § 76a Zákonníka práce, ktorý ďalej rozlišuje, na aký typ dôchodku pracujúci odchádza. V prípade predčasného starobného dôchodku je totiž jednou z podmienok aj jeho priznanie. Výška odchodného je najmenej v sume jedného priemerného mesačného zárobku.

Správny dôvod výpovede

Odchodné patrí všetkým zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru a po dosiahnutí dôchodkového veku, respektíve pri akomkoľvek skončení pracovného pomeru a priznaní predčasného starobného dôchodku. Pri prechode z produktívneho obdobia do dôchodku si však mnohí myslia, že dosiahnutie dôchodkového veku je automatickým dôvodom na výpoveď, a tým pádom na odchodné. Nie je tomu tak. Podľa Zákonníka práce nemôže a nesmie ani zamestnávateľ a ani zamestnanec zrušiť pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku. Zamestnanec má však nárok na odchodné jednak v prípade, keď výpoveď dostal, ale aj v situácií, keď ju sám podal. Relevantnými dôvodmi na ukončenie pracovného pomeru s právnym nárokom na odchodné sú: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením či skončením v skúšobnej dobe po jej uplynutí, pričom nezáleží, ktorá strana výpoveď podala.

Nenechajte si vybavovanie dôchodku na poslednú chvíľu

Čítaj tu

Podmienky odchodného

Prvou požiadavkou vzniku nároku na odchodné je teda ukončenie pracovného pomeru. Druhou podmienkou je požiadanie Sociálnej poisťovne o poskytnutie buď starobného, predčasne starobného či invalidného dôchodku (s poklesom výkonu práce nad 70%), a to ešte pred samotným ukončením pracovného pomeru alebo najneskôr do desiatich dní od jeho skončenia.

Pri odchode na riadny starobný či invalidný dôchodok pritom musí ísť o prvé skončenie pracovného pomeru, kdežto pri predčasnom starobnom dôchodku sa môže jednať o jeho ktorékoľvek ukončenie v poradí. Takémuto žiadateľovi však nárok na odchodné vznikne až po priznaní predčasného starobného dôchodku. Poslednou podmienkou nároku na odchodné je v prípade starobného dôchodku dôchodkový vek, v prípade invalidného dôchodku pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%.

odchod do dôchodku
Výška odchodného pri odchode do dôchodku sa rovná jednej priemernej mesačnej mzde (ak nie je dohodnuté inak)

Starobný a invalidný dôchodok s poklesom výkonu práce nad 70%

  • pri prvom skončení pracovného pomeru, pričom nezáleží, či bol ukončený zamestnancom alebo zamestnávateľom,
  • po vzniku nároku na starobný či invalidný dôchodok,
  • žiadosť o dôchodok je pritom nutné podať najneskôr do 10 dní od skončenia pracovného pomeru.

Minimálny dôchodok najvyšší za posledné roky

Čítaj tu

Predčasný starobný dôchodok

  • pri akomkoľvek skončení pracovného pomeru, pričom nezáleží, či bol ukončený zamestnancom alebo zamestnávateľom,
  • po priznaní predčasného dôchodku,
  • žiadosť o dôchodok je pritom nutné podať najneskôr do 10 dní od skončenia pracovného pomeru.

Takto od januára porastú dôchodky

Čítaj tu

Odchodné je možné dostať iba jedenkrát a od jedného zamestnávateľa. Na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní ktoréhokoľvek z uvedených dôchodkov je zamestnávateľ povinný vyplatiť bývalému zamestnancovi odchodné vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button