DôchodokFinančné okienkoPoradňaPrávne okienkoSociálna poisťovňa

O odvodovú úľavu musia dôchodcovia – dohodári písomne požiadať

Vyššia čistá mzda na základe právneho nároku

Viac ako 260 tisíc dôchodcov naďalej vykonáva pracovnú činnosť popri poberaniu dôchodkovej dávky. V porovnaní s mesiacom jún 2018 medziročne vzrástol ich počet o viac ako 14 tisíc, pričom pracujúcich starobných dôchodcov je najviac, až 155 287. Za nimi nasledujú invalidní dôchodcovia v počte 103 138. Počet pracujúcich, poberajúcich predčasný starobný dôchodok je najnižší, celkovo 1770 osôb.

Od 1. júla 2018 si totiž dôchodcovia pracujúci na dohodu môžu uplatniť odvodovú úľavu až do výšky príjmu 200 eur za kalendárny mesiac. V prípade, ak príjem dôchodcu – dohodára z pracovnej dohody mesačne presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Nárok na ňu majú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, výsluhového či invalidného výsluhového dôchodku (po dovŕšení dôchodkového veku). Podmienkou je činnosť na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Odvodovú úľavu je možné si uplatniť najviac na jednu „dohodársku“ zmluvu, čo inými slovami znamená, že z každej ďalšej dohody o vykonávaní práce je aj dôchodca povinný platiť si naďalej dôchodkové poistenie.

Účet pre seniorov. Ktorý je najvýhodnejší?

Čítaj tu

Kedy môže predčasný dôchodca prísť o dôchodok

Poberatelia predčasného starobného dôchodku si môžu uplatniť odvodovú úľavu zatiaľ len niekoľko mesiacov. Jedná sa o novinku voči právnemu stavu, ktorý bol účinný do 30. júna 2018. Za posledný rok využilo možnosť pracovať popri poberaní predčasného starobného dôchodku len 1770 dôchodcov. Pri nich sa berie do úvahy aj celkový ročný príjem plynúci z pracovnej dohody. Dôchodca – dohodár nesmie totiž ročne zarobiť viac ako 2400 eur, pričom však môže striedavo mesačne zarobiť raz viac, inokedy menej ako 200 eur.

Kontroverzná novela: Čaká nás zvýšenie doplatkov za lieky?

Čítaj tu

Pokiaľ však prekročí povolený ročný príjem, hrozí mu zástava výplaty dôchodkovej dávky. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnovia a zúčtujú. Pozor si však treba dať aj na ostatné podmienky. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnené aj to, že poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Pracujúci dôchodcovia
Odvodovú úľavu je možné si uplatniť najviac na jednu „dohodársku“ zmluvu

Dôchodcovia podnikatelia

Odvodovú úľavu si nemôžu uplatniť dôchodcovia, ktorí majú štatút samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), pretože sa vzťahuje výlučne na dôchodcov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť na dohodu, čiže majú svojho zamestnávateľa. V prípade, že ale samostatne zárobkovo činná osoba, poberajúca dôchodok, pracuje okrem živnosti aj na dohodu o vykonaní práce, na základe tohto pracovného pomeru si odvodovú úľavu uplatniť môže, o čom však musí svojho zamestnávateľa písomne upovedomiť. Ako SZČO v júni 2019 pracovalo 12 265 starobných a 7 488 invalidných dôchodcov.

Nezabudnite na príspevok na zuby v hodnote 100 eur

Čítaj tu

Neodkladajte to

To, či si dôchodca u svojho zamestnávateľa odvodovú úľavu uplatní alebo nie, záleží len na ňom samotnom, keďže sa nejedná o povinnosť, ale o právny nárok. Netreba počítať ani s tým, že penzista dostane úľavu automaticky z titulu dôchodcu. Pokiaľ si ju chcete uplatniť, je nutné o tom písomne upovedomiť zamestnávateľa a rovnako je potrebné odovzdať čestné prehlásenie o tom, že u žiadneho iného zamestnávateľa o ňu nežiadate. Zamestnancovi sa tak zvýši čistá mzda a zamestnávateľovi sa zníži poistenie platené za zamestnanca.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button