Zo života

Netolerantní susedia. Poznáte to tiež?

Spokojnosť v zrelom veku je ľahko narušiteľná nepríjemným susedom

Životnú spokojnosť vo všeobecnosti posudzujeme podľa kvality jednotlivých sfér života, v kontexte existencie a fungovania. Rozhoduje mix faktorov. V každom prípade, odvíja sa to od momentálne prežívaného stavu i celoživotne zbieraných skúseností v osobnej a profesijnej rovine. Inými slovami, hodnotíme úroveň zdravia a životného štýlu, kvalitu vzťahov a spolunažívania, v čom sa nám pošťastilo, čo sme zanedbali a podobne. Výsledkom subjektívneho prehodnocovania a porovnávania s reálnymi štandardami života je stav pohody alebo nepohody.

Na stretnutiach s blízkymi a priateľmi vždy padne otázka: „Ako sa máš?“ V rozvíjajúcom sa rozhovore niečo zachytíme. Otázne je, či to zodpovedá skutočnosti. Očividná je, a tiež veľa napovie, neverbálna reč tela. Mimikou alebo gestikuláciou chtiac nechtiac vyjavíme aj to, čo nechceme.

Spokojnosť je ľahko rozpoznateľná i narušiteľná

Pocit spokojnosti je zreteľný vo výraze tváre i v živej gestikulácii. Nie je možné ho vynútiť alebo vykompenzovať nejakým materiálnym alebo značkovým „podarúnkom“. O plnohodnotnom živote s pokojom v duši sa v zrelom veku dá hovoriť, ak budeme mať seba i svoje zdravie dennodenne pod kontrolou. Na svet, okolie a život, aj napriek krivdám a nedokonalostiam, nezanevrieme. Budeme žiť s pocitom slobody, najideálnejšie, po boku životného partnera, v kruhu rodiny. Obklopení deťmi, vnúčatami, blízkymi priateľmi sa určite budeme cítiť šťastnejší. Aspekt šťastia môžu umocniť i skvelí, závideniahodní susedia. Obojstranná tolerancia i priateľské gestá susedské spolužitie spríjemnia.

Praha je krásna, no neskúseným vytiahne z vrecka priveľa peňazí

Čítaj tu

Ale čo v prípade, ak si susedia nevedia prísť na meno

Je našou výhrou, ak sa v opakovanej nepríjemnej alebo vypätej situácii nenecháme vyviesť z rovnováhy z netolerantného suseda, vykazujúceho znaky neštandardného správania. Pri opätovnom analyzovaní dlhodobejšie pretrvávajúcich susedských sporov sa utvrdíme jedine v tom, že akékoľvek obťažovanie sa vymyká z rámca zákonných noriem i nepísaných pravidiel spolunažívania. No skutočný problém môže byť v niečom úplne inom, preto zostáva otázny. Katherine Ramsland (profesorka psychológie z Pennsylvanie, in psychologytoday.com), odvolávajúc sa na zistenia svetovo uznávaného psychológa, Roberta D. Hare, podčiarkuje nežiaduce prejavy správania, ktoré skôr či neskôr môžu narušiť medziľudské spolužitie.

susedia a seniori
Susedské vzťahy vedia stmeliť, ale i rozbiť, domáci miláčikovia

Absolútnym prešľapom je bezcitné ignorovanie práv iných. Signalizuje nielen necitlivosť, bezohľadnosť, ale tiež pohŕdanie ľuďmi z okolia i zákonnými normami spolužitia. Úmyselnou ignoráciou, bez akejkoľvek snahy o nápravu, je porušované právo na súkromie. Problém je, že dotyčný ani len neuvažuje o možných dôsledkoch obťažovania svojho okolia. Zjavné, podľa spomínaných odborníkov, sú i emocionálne medzery. Vlastné skúsenosti nás opakovane presviedčajú, že aj ten „náš“ sused sa javí  ako človek bez empatie, necitlivý egoista a prefíkanec, sledujúci iba vlastný prospech.

Dôchodcovia nemusia odovzdávať penziu domovu dôchodcov

Čítaj tu

Viera vo vlastnú výnimočnosť v ňom umocňuje pocit nadradenosti, čo mu bráni byť ohľaduplným voči okoliu. Roky rokúce je schopný otravovať život nadmerným hlukom. Vrcholom všetkého je, keď si nedeľu pomýli s pracovným dňom. Čo tam po prosbách, výzvach, pravidlách susedského spolunažívania alebo nejakých spoločenských konvenciách. On si sleduje iba svoj prospech. Bude ignorovať a húževnato obťažovať ďalej. Navonok sa bude prezentovať v tom lepšom svetle, s tendenciou pôsobiť úctivo a zapôsobiť svojím „konštatovaním“ na iných. V jadre však zatiaľ zostáva, podľa všetkého, protivným egoistom, rezistentným voči normám, prosbám, žiadostiam alebo výzvam.

Dôchodky v roku 2020: Čo nás čaká?

Čítaj tu

Na záver iba na odľahčenie, napadlo mi, čo tak vyhľadať alebo vyhlásiť súťaž o najnetolerantnejšieho suseda. Na základe životných skúseností určite väčšina, vrátane mňa ani nemusí dlho premýšľať a okamžite má svoj tip na šampióna. Ten „môj“ by mohol byť jedným z veľkých favoritov na víťazstvo. Ak máte podobnú skúsenosť s netolerantným susedom, tešíme sa na spätnú väzbu. Uľaví sa vám i nám, že  v tom nie sme ojedinelí. Majte krásne pohodové dni.

Text: Marika Tomová
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button